Dom mot Sandanger oppheva av Høgsterett

Høgsteretten har oppheva domen mot Edgar Sandanger, som i lagmannsretten vart dømd til å betale 4,4 millionar kroner i ei erstatningssak.

Dom oppheva: Edgar Sandanger var hovudaksjonær og leiar i selskapet på Moltu som gjekk konkurs. No har Høgsterett oppheva ein dom frå lagmannsretten. Saka skal tilbake dit for ny behandling.  Foto: Vestlandsnytt / arkiv

New Articles

- Anken har ført fram. Dommen er samrøystes, heiter det frå Høgsterett.