Ambulansen hadde flatt batteri - privatfolk måtte transportere alvorleg sjuk pasient

- Eg synest det var uverdig og uforsvarleg, seier kvinna som ufrivilleg tok på seg rolla som ambulansearbeidar.

Ambulanse (illustrasjon)  Foto: Endre Vorren

New Articles

Saman med sambuaren sin var ho sist søndag kveld på besøk til ein mann i nabolaget som varsla at han trengde hjelp. Då dei kom til huset hans på Sandsøya var det straks klart at mannen var så dårleg at veneparet ringde AMK.