Jobbar på Flåvær for kost og losji

- Det er helt fantasisk!

Ein læ­rar, ein mø­bel­snik­kar, ein stu­dent og ein 18-år­ing som vil ut­fors­ke ver­da. På Flå­vær vart dei eit ar­beids­lag.

Workaway: Med man­ge hender og godt sel­skap, er det kjekt å job­be, sy­nest den­ne gjen­gen. Frå venst­re: Chiara Bortignon (31), Kris­ti­an Lei­ne Lerø (22), Jo­se­fi­ne Kas­ten (18), Ele­ni Dalkeranidis (22) og Anine Lei­ne Lerø (24).  Foto: Josefine Spiro

New Articles