Maritim Food mistar store leveransar - arbeidsplassar i fare

NETT NO melder onsdag at 40 arbeidsplassar står i fare ved Maritim Food i Gjerdsvika.

Maritim Food i Gjerdsvika: Produksjonsanlegget heitte tidlegare Sandanger AS. Bedrifta vart etablert i 1932.  Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

New Articles

Bedrifta har fått varsel om at dei mister store leveransar. Unil og Norgesgruppen vil ikkje lengre ha fiskemat frå bedrifta. Norgesgruppen har vore hovudkunde for Maritim Food i over 20 år, der bedrifta i Gjerdsvika har fungert som leigeprodusent. Dei tilsette vart orienter om dette på eit møte tysdag. Det skal ifølgje Nett.no, som omtala saka fyrst, vere snakk om 40 arbeidsplassar som er truga. Rundt 30 personar er tilsett på heiltid ved bedrifta.