"Fennris" får jage grågås på Voksa

Ein hund har fått kommunalt løyve til å skremme vekk grågås.

Skadedyr: Grågåsa får mange bønder til å sjå raudt.  Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

New Articles

Sande kom­mu­ne har gitt ei­ga­ra­ne av gje­tar­hun­den «Fennris» (Brigu-gar­den) dis­pen­sa­sjon frå reg­la­ne om band­tvang, slik at han kan jage ska­de­gje­ran­de grå­gås på dyr­ka­mar­ka på Vok­sa. Løy­vet gjeld for fire konk­re­te gards­bruk, og i 2018 og 2019.

Ei­ga­ra­ne Britt Har­øy og Gud­mund Sta­vik må sjølve inn­hen­te løy­ve frå dei andre gards­ei­ga­ra­ne på Vok­sa.

Også andre stadar i distriktet har grågås vore eit stort problem. For ei tid tilbake var det intervju i Vestlandsnytt med gardbrukar Terje Follestad på Sandsøya, som meinte det aula med grågjæser på markane hans.


Bønder fortvilar over strenge reglar for skadefelling::

– Er fuglane eller næringa vår viktigast?

– Eg reknar med det finst grågåsskit i svært mange av rundballane som vert produserte når slåtten snart er igang.