Rydding av høyspenttraseer

Etter å ha hatt tre telefonsamtaler med herr Eidseflot, lurer jeg på om jeg snakker norsk. Herr Eidseflot har i alle tilfeller ikke forstått hva jeg snakker om.

Kjell Sævik: Er langt frå nøgd med servicen frå Mørenett angåande linjerydding.  Foto: Endre Vorren

New Articles

I første samtale fikk jeg opplyst at det kom en mann og sa at han skulle ordne opp, bjørkestammene kunne bare ligge. Dette skulle ha skjedd for ca. 6 år siden. Min svigerfar var da 91 år gammel.

Andre samtale gikk ut på hvorfor ikke standarden mellom de forskjellige som fikk oppdrag med å rydde var lik fra gang til gang. Jeg fikk da spørsmål fra herr Eidseflot hvorfor jeg ikke fikk Storeide-gjengen til å rydde også etter tidligere felling gjort av andre siden jeg var så fornøyd

med Storeides arbeid. Er det jeg som skal sette traséryddere i arbeid? Det trodde jeg var Morenetts oppgave.

I den tredje samtalen fikk jeg vite at Mørenett hadde vært på en ca. 20 minutts inspeksjon, og at problemet var marginalt. Marginalt for hvem? Meg eller Mørenett? I det omtalte området ligger det ca 25 bjørkestammer med en lengde fra ca 5 meter til ca 10–15 meter, med en diameter på kuttflate på ca 25 cm. Dette representerte en mengde bjørkeved som tilsvarer 1,5-2 fyringssesonger for min dalevede svigerfar. Fremdeles marginalt?

Se på nabobruket innenfor som også ble ryddet samtidig. Her har det ikke bodd folk på ca 40 år. Linjetraséen er her helt rein. Stammer og grener er kutet opp og dradd ut av linjetraséen og plassert i små hauger bak andre trer. Ryddingen på begge bruk representerer vel Mørenetts ryddingsstandard.

Den tredje samtalen gikk i grunnen ut på at de hadde vært på inspeksjon uten at eier var varslet, og stod på sitt standpunkt at dette var deres standard.

Jeg har gitt dem et tilbud om å dra frem den nå halvråtne veden ca 15 meter til en groft som skal

fylles igjen. Men etter svaret herr Eidseflot har gitt til Vestlandsnytt er dette mitt ansvar. Javel, men det bringer flere interessante sporsmàl frem i lyset

1. Eier Mørenett grunnen i høyspenttraséen? Når ble den ervervet?

2. Eier Mørenett skog som står i traseene? Når ble denne kjøpt, og til hvilke priser?

3. Når Mørenett overtok Tussas leveringsnett skjedde vel dette etter en avtale om pris rettigheter o.s.v. Det vil vel si at man har overtatt herligheter og besværligheter, som det ble beskrevet som i «hine hårde dager».

Vel, så aksepter det.

Når herr Eidseflot beskriver hvor enkelt jeg kan håndtere problemet selv, så refererer han til å kappe opp stammene i mindre lengder og la naturen gå sin gang.

Under forutsetning av at min kone fremdeles eier gnr. 57, bnr. 4 i Sande kommune takker jeg for tipset, men vil bruke trevirket som er der til å fylle igjen en grøft på ca 40 m lengde og 0,5 m

dybde, som går rett nedenfor de oppsamled bjørkestammer. Da blir det ikke et så marginalt problem herr Eidseflot. Jeg har disponibelt en fliskutter og motorsag, men mangler både traktor og hest, så det blir mannemakta å lite på for å få arbeidet giort.

Det som er marginalt sett fra et kontor i Ørsta blir kanskje ikke det når man står å Kvamsøya, er

over 75 år og helsa skranter, men det vet jo du ingenting om. Så slutt å sette folk til arbeid uten å

sette deg inn i bakgrunnen. Den behandlingen som denne saken har fått av Mørenett virker for meg å være gjort med elegant lettvinthet og lite basert på virkelighet.

Kjell Sævik