Det vart etterkvart gjort avtale mellom Statens vegvesen på Molde og Sande kommune om sikring av gåande. Vedkommande som kom frå Molde sa akkurat same leksa som dei har sagt tidlegare. Dei har for lite pengar og har ikkje råd å lage framtidsretta løysing på kryssing av vegen for gåande.

Etter mange forslag vart det synfaring, og ved spørsmål under synfaringa syner det seg at dei gåande må krysse vegbana i all framtid og leve farleg, sjølv om det har auka både med gåande som må krysse vegen og med fleire køyretøy. I tillegg går kommunen over bytet til naboen og vil øydelegge eigedomen der, som eigaren har arbeidd med og gjort til sin heim gjennom mange år.

Øydelegging av naboeigedommen er uforståeleg. Denne løysinga ser eg på som heilt meiningslaus for å kunne lage til ei trygg og framtidsretta kryssing for spesielt barn og unge av Fv61.

Dersom dette forslaget vert gjennomført, vert det også eit problem for bedriftene. Transportørane deira må stoppe og ta bakkestart i ein stor bakke på veg oppover Drageskaret på glattføre, dårleg og isete vegbane med kjettingar.

Spesielt det som tidlegare heitte Sandefisk med fersk fisk, både til inn- og utland, med mykje aktivitet om vinteren, gjerne med dårleg føre og ein evig kamp mot klokka, skal ta bakkestart mot bratt bakke for at ein fotgjengar skal krysse vegen i gangfelt. Det er ikkje framtidsretta eller trygt i det heile tatt.

Eg har tidlegare foreslått ein undergang på Fv61 så langt nedanfor sjølve krysset at den ikkje kjem i konflikt med verken eigedommane eller elva. Slik kan folk gå trygt under vegen. I snart 60 år har eg køyrt land og strand rundt og sett ulike løysingar. Difor ser eg dette som ei reell moglegheit her. Men eg har ikkje vorte høyrt.

Statens vegvesen på Molde kan smile. Dei slapp å lage sikker vegkryssing av Fv61 for framtida takka vere vedtaket i Sande kommunestyre. Eg har alltid trudd at ein kommune skulle arbeide for sine innbyggjarar. Har eg misforstått?