For meg er det helt klart at helse og sosial, skole, avløp og vann hører til de oppgavene som kommunen har regulerende lovgrunnlag for å ivareta. Også kirkegårder går inn under disse.

Kommunens økonomi er ikke til å skryte av for tiden. Det skal nå lite til før vi er på Robek-listen og samtidig kan få innført eiendomsavgift som treffer oss alle.

Å selge arvesølvet, som noen har foreslått, blir som å «pisse i buksa» for å få det varmt. Det er kortvarig og straks blir det enda kaldere.

Jeg er på ingen måte historieløs. Jeg minnes planlagt gravplass på Eggesbønes. Vi i kommunestyret fikk signaler fra planleggingsgruppen at det ville koste oss mellom tre og fire millioner kroner. Jeg trodde ikke på dette og fikk fremprovosert den antatte kostnad ved å spørre ut teknisk sjef i kommunen i kommunestyresalen. Han måtte der bekrefte at man ikke kunne garantere kostnadene til under 20 millioner kroner. Kommunestyret skrinla prosjektet i samme møte. Det va veldig mange penger den gang.

Et annet prosjekt som kostet dyrt, og viste seg å være feilslått, var broen inne i Kjeldsund. Jeg fikk mye pepper for min argumentasjon dengang, men når Tøsse-bedriften fikk denne broen gjennomført, så nedla de virksomheten ikke lenge etter broen var ferdigstilt. Broen har en viss nytte i dag, men det var ikke argumentert med den nytteeffekt den har i dag. Greit å ha.

Magnus Myklebust har den 30.06.23 i Vestlandsnytt signalisert elendige og uverdige forhold ved grønn avdeling på Herøy sjukeheim. Han har rett. Våre eldre skal ikke bo under slike forhold. Der er ikke satt av penger til utbedring, slik jeg forstår ordfører.

Det var i sin tid Kåre Sævik som sto på barrikadene og fikk stengt det gamle aldershjemmet og han var ivrig for å få bygd en ny avdeling der den gamle sto. Nå er det asfalt der. Dessverre gikk Kåre bort før han fikk videreført sitt arbeid. Siden har det stått helt stille.

Denne kvilepausen kan komme til å koste kommunen dyrt. Man må være både blind og døv dersom man ikke forstår at vi står foran en stor eldrebølge om bare et par år. Signalene kom for over 30 år siden.

De eldre holder seg friske mye lenger i livet enn tidligere, men når de så blir tatt av alderdommen så er helpebehovene mye større enn tidligere. Dette lar seg ikke fange opp av hjemmetjenester, og det kan bli fryktelig tungt for pårørende om kommunen svikter her. Magnus har igjen helt rett. Der må bygges en ny sjukeheim og grønn avdeling må samtidig bygges om for å tilfredsstille de lovbestemte krav.

Det er valgår i år. Jeg har alltid stemt Høgre, men denne gangen blir det i kommunevalget det partiet som lover å prioritere de oppgavene jeg har tatt opp her. Det er forøvrig god høgrepolitikk, men jeg må innse at Høgre ikke har prioritert disse oppgavene i den perioden de styrte Herøy godt nok. Det har heller ikke Arbeiderpartiet. Der er andre kommuner som ligger svakere enn Herøy, men det er ingen god unnskyldning.

Bruk i hvert fall ikke penger på prosjekt som ikke er godt nok utredet. Noter dere det jeg nevnte om gravplassen som ville kostet fem ganger mer enn det som kommunestyret var forespeilet. Ikke la slike tabber gjenta seg.

Bjørn Christian Christiansen