"Vi vil selje oss som det vi er, ikkje det andre vil vi skal vere"

foto