"Merknad til budsjettet frå Sandsøy og Voksa"

foto