Jeg er en del av dette og har fulgt med saken fra dag en. Nausta på Kalveneset er sannsynligvis begynnelsen på hele saken. Pr. dato har det sikkert blitt formidlet minst 50 e-poster og kostet meg minst 150 000,- i konsulenthjelp.

Tilsynet gav følgende påbud:

  • Fjerning av Jets WC i lukka anlegg (senere frafalt etter mange e-poster)

  • Fjerning av vask (senere frafalt etter mange e-poster)

  • Fjerning av sluk (senere frafalt etter mange e poster)

  • Fjerning av dusj (akseptert og fjernet)

  • Fjerning av kjøkken (gjenstår definisjonen av kjøkkenkrok 60 cm – 80 cm eller?)

Saken er blitt klaget og behandlet av Statsforvalteren. Slik jeg oppfatter saken fikk vi medhold i alle punkt bortsett fra dusj, samt at definisjonen av kjøkkenkrok var litt uklar. Kjøkkenkrok er pr dato en uavklart sak, og saken er ennå ikke avsluttet.

Jeg har invitert med selv til et møte med kommunedirektør og ordfører, uten noen tilbakemelding. Saken er av stor prinsipiell betydning. Dette gjelder ikke meg spesielt. Det vil etter hvert gjelde mange naust og påfølgende problemer før den er avsluttet. Mye støy, mange advokater og store kostnader. Hvem er vinner?

Jeg har godkjent naust uten varig opphold. Innvendig standard gir grunnlag for at kommunen vurderer det som en rorbu. Det oppleves som en direkte mistenkliggjøring av meg. Det har aldri vært min intensjon å bruke mitt naust som rorbu – varig opphold. Mistenkeliggjøringen setter jeg liten pris på. Det at naustet er tilrettelagt for varig opphold, har ingen betydning. Min bil gir grunnlag for å kjøre 150 km/ timen. Jeg må likevel forholde meg til gjeldende regler. Slik gjelder også med mitt naust og den godkjenningen som foreligger. Hva det ligger til rette for er uinteressant. Naustet som min bestefar hadde, og naustet i dag, er to forskjellige ting. Vi lever i 2023

Dersom kommunen hadde holdt på uttrykket naust uten varig opphold, ville alle vært fornøyde. Eventuell overtredelse av forutsetningene måtte få konsekvenser. Hvilken kvalitet som er innvendig av et naust burde vere komplett uinteressant.

Min oppfordring til kommunedirektør og ordfører: Praktiser godkjenningen NAUST UTEN VARIG OPPHOLD.

Dersom dette blir lagt til grunn, vil 90% av alle tilsyn ende med godkjenning. Alle ville vere fornøyde, uten at jeg kan se en eneste som ville vere misfornøyde.

Det ville vere lett å få aksept for med Statsforvalteren/Fylkesmannen

Jeg skriver på vegne av meg selv – ikke de andre nausteierne.