- Alt anna enn kapitalbesparande for Herøy kommune