«Kjetil let seg ikkje stoppe av hindringar som til dømes myndigheitspersonar»

foto