Etter krigen ble det satt opp en del broer av overskuddsmateriell. Disse var i stål og endte opp i mange dalfører for kryssing av elver. Mange av disse står der fremdeles og er i godt hold.

Så hvorfor denne redselen for å bruke stål. I dag har vi så mange gode malingsystemer at eni stålbro godt kan vare i 200 år. Men nei.

Utskifting av en 15 meter lang bro skal ta et halvt år. For selvfølgelig skal det bygges på gamlemåten;

Rør stillas, forskaling, armering og innvendig forskaling, deretter støping med herding og til slutt rekkverk og asfalt. Og for ikke å glemme at forskalingen skal rives.

Her kunne man med fordel prefabrikkert noen stålelementer som ble løftet på plass av en kranbil. Det eneste som må støpes er fundamentene.

I utlandet gjøres dette i stor stil, så hvorfor ikke i Norge. Her er det noe alvorlig galt en plass. Denne utskiftingen behøvde ikke å ta mer enn en måneds tid.

Er det ikke på tide at Møre og Romsdal fylkeskommune går til sak mot staten på grunn av alle de skjulte feil og mangler ved de broer og veier de har overlevert til fylkeskommunen. Det må da være statens oppgave å rydde opp i alle i feil og mangler ved de prosjekter de har vært ansvarlige for.