Julehelsing frå Erhard Hermansen:

"Stortingsansatte med klar melding"

Innlegg av Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges kristne råd.

Erhard Hermansen., generalsekretær Norges kristne råd.  Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Fritt Ord

På vei ut fra høring om ny trossamfunnslov i Stortinget kom jeg i prat med to Stortingsansatte. «Jeg mener kirken skulle fokusere mer på kjernebudskapet» sa den ene. Den andre fortsatte «Og at kirkene var mer åpne, slik at det var lett og komme inn for å være stille eller møte noen til samtale».

Det som samler alle medlemskirkene i Norges Kristne Råd, er troen på en treenig Gud, skaperen, frelseren og livgiveren, og Jesu bønn om enhet, «for at verden skal tro at du har sendt meg». (Joh. 17).

Kirken forvalter et budskap om Guds uendelige og grenseløse kjærlighet til hvert eneste menneske. «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn den enbårne, slik at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt men ha evig liv».

Over 700 år før Jesus ble født i Betlehem ble hans fødsel varslet. Om det som skulle skje ble det sagt «Se, den unge jenta skal bli med barn og føde en sønn og de skal gi ham navnet Immanuel - det betyr: Gud med oss». Gud er med deg, alle dager, og alle slags dager. De tunge og vanskelige, og de lette og gode. Han bryr seg om deg, og han vil gå sammen med deg.

Om ikke mange dager ringes julen inn og vi skal feire han som kom og som kommer, Jesus Kristus. Han som kom og som er alt det vi og vår verden behøver: fredsfyrste, lyset i mørket, livets vann og livets brød.

Han bar bud om fred til glede for alle mennesker.

Gud kom til oss som menneske. Jesus kom fra Gud og ble som en av oss. Ankomststedet var ikke et slott, men en stall. Han kom ikke som en prins, men som sønn av en snekker. Han kom ikke bare for noen få, men Jesus kom for alle.

Kirkens dør skal være åpen - for alle - slik at budskapet om Kristus frelseren når ut til alle mennesker og slik at alle kan finne sitt hjem i Gud.

For kirkens kall er et misjonskall - «Gå derfor ut og gjør alle folk til mine disipler». Det er fordi evangeliet er godt nytt for alle mennesker.

«Så enkelt og stille kom Gud til vår jord. Så høyt er jeg elsket av Jesus, min bror. Han kom fra Guds himmel, Gud selv var han lik, men Jesus ble fattig, og jeg er blitt rik».

Velsignet jul!