Herøy KrF: Frivilligheita i Herøy

Hver dag legges det ned en stor frivillig innsats i vår kommune, blant annet innen idrett, kultur og kirkeliv.

Illustrasjon: Fritt ord  Foto: Bjørnar T. Sævik

Fritt Ord

Frivillighetssentralen i Herøy har mottoet: «Møte mellom mennesker». Og iboende i oss mennesker ligger et ønske om å gjøre godt mot hverandre. Vi kan ha tusen motiver for vår innsats, men grunnlaget for dette ønsket er nestekjærligheten. Jeg tror det er drivkraften i alle disse frivillige og gode gjerningene. Vi stiller opp for barna våre, familien vår, naboer og venner, og de stiller opp for oss. Men nestekjærligheten driver oss lenger. I møte med hvilket som helst medmenneske finnes et mulighet til å hjelpe. Noen ganger er det slitsomt, men jeg tror det alltid er givende på en eller annen måte!

Navnet i kommunens frivillighet er Frivillighetssentralen. Der kan du få konkretisere ditt ønske om å hjelpe, og dermed være med på å gjøre kommunen vår til et bedre sted å bo. Du kan for eksempel få kjøre ut mat til eller trille tur med eldre. Du kan bli besøksvenn eller hjelpe noen med øvelseskjøring. KrF Herøy vil at frivilligheten skal ha best mulig vilkår, og vi ønsker å bygge videre på alt det gode som skjer. Derfor vil KrF prøve å løfte opp det gode arbeidet på Frivillighetssentralen. Vi trenger å synliggjøre tjenestene best mulig, både for dem som trenger dem og de som kan utføre dem. Om vi ikke har tida til å melde oss til tjeneste der har vi alle tida til å sette oss inn i arbeidet og framsnakke det. Det er et stort og viktig arbeid og det er stadig behov for flere tjenester. Derfor er det viktig for KrF Herøy at Frivillighetssentralen har gode arbeidsvilkår.

Til slutt en oppfordring til oss alle, og spesielt alle som står på valg. Hver dag møter vi mennesker, hver dag er vi i situasjoner der vi kan velge å være et medmenneske. Fra å smile til noen til å melde seg til tjeneste, nestekjærligheten kjenner ingen grenser. KrF heier på alle frivillige og vil jobbe for at nestekjærligheten stadig får nye og konkrete uttrykk i kommunen vår. Lykke til med valget, også det politiske!