Norge opnar opp, men breiddeidretten må framleis vente - tærer skikkeleg på motivasjonen:

– No må vi få sjansen!

– Målet vårt var å få i gang eit opprør, som vi no er glade for å sjå at både fotballpresidenten og klubbar i mellom anna Oslo og Rogaland henger seg på.

Utol­mo­di­ge: Det har blitt ei lang ven­te­tid for An­ders Hel­sem Hoff (t.h.) og andre in­vol­ver­te i breidde­id­ret­ten. Det var ven­ta po­si­ti­ve ny­hen­de i steg to, men et­ter dei sis­te ut­seg­ne­ne til hel­se­mi­nis­ter Bent Høie fryk­tar Hoff at ein må ven­te heilt til trinn fire. Her un­der ein kamp i 2019. foto: end­re vor­ren 

Sport

Larsnes/Gursken-trenar Anders Helsem Hoff er tydeleg på at det siste avslaget frå regjeringa tærer skikkeleg på motivasjonen til både hans klubb og andre utøvarar av breiddeidrett.