Vinterferie med hardtrening på Sunnmørsbadet:

– Genererer mykje pengar til lokalsamfunnet

Fa­si­li­te­ta­ne på Sunn­mørs­ba­det har lok­ka Åle­sund Svøm­me- og liv­red­nings­klubb (AaSLK) til Fos­na­våg tre gongar før. Då planane om vinterferieleir i Portugal vart avlyste på grunn av korona, kom dei ein fjerde.

På tre­nings­leir: Då Por­tu­gal-tu­ren vart av­lyst på grunn av ko­ro­na, la den­ne gjen­gen med sym­ja­rar i al­de­ren 14–18 år tre­nings­lei­ren til Fos­na­våg og Sunn­mørs­ba­det i sta­den. – Her er fa­si­li­te­ta­ne gode, fol­ket er hyg­ge­leg, og det er god plass til både oss og andre ba­de­gjes­tar, sei­er tre­na­ren.  Foto: Josefine Spiro

Sport