Fleire hundretusen kroner til Bergsøy IL frå krisepakke:

- Pengane kjem godt med

Bergsøy har fått innvilga heile summen dei søkte om i krisepakka som Lotteri- og stiftelsestilsynet har kome med til idrettslaga under koronakrisa. I deira tilfelle utgjer dette 304.000 kroner.

AK­TI­VI­TETS­STOPP: Det ser nok ikkje slik ut på Ha­vi­la sta­di­on om da­gen. Alle an­legg er stengt, og no er også alle til­set­te per­mit­ter­te. ar­kiv­fo­to:  Foto: Bjørn­ar Torv­holm Sæ­vik

Sport

– Dette er pengar som går til både fotballen og handballen. Det er ein kompensasjon for dei tapte inntektene som klubben har hatt etter at koronakrisa trefte oss og fram til no.