Permitteringar i Bergsøy

Bergsøy Fotball taper inntekter, og har no permittert alle dei tilsette.

AK­TI­VI­TETS­STOPP: Det ser nok ikkje slik ut på Ha­vi­la sta­di­on om da­gen. Alle an­legg er stengt, og no er også alle til­set­te per­mit­ter­te. ar­kiv­fo­to: bjørn­ar torv­holm sæ­vik 

Sport

– Til liks med mange vil også Bergsøy Fotball verte ramma av denne situasjonen økonomisk i form av tapte inntekter. Permitteringar er derfor eit av dei viktigaste tiltaka klubben kan gjere for å spare utgifter og syte for at klubben vert drive forsvarleg i denne perioden.