Gursken Brass vil i sving igjen, men dei får avslag på øvingssøknad

Gursken Brass vil i sving igjen, men kommunen held fast på at ein må fylgje råda frå styresmaktene.

Gursken brass: Må vente med øvingane. Arkivfoto: Robert Skeide 

Kultur

– Dykkar søknad er lagt fram for kommuneoverlegen som stadfestar at ein ikkje bør opne opp for aktivitet utover det som kjem fram gjennom forskrift, og det som er tilrådd i dei nasjonale råda. Denne tilrådinga er lik for alle kommunane i sjustjerna.