Denne telefonkiosken skal omskapast til lesekiosk

Kulturminnet i Årvika held på å falle ifrå kvarandre. No lovar dei ansvarlege ei stor og interessant endring.

Telefonisk Årvika: Det er kanskje ikkje mange som veit om det, men telefonkioskane er i dag verna kulturminne.  Foto: Endre Vorren

Kultur

– Uff, det var ikkje noko fint syn. Eg trur nok vi må forsere arbeidet med denne telefonkiosken, som skal bli lesekiosk, seier nestleiar Vibeke Røgler i Foreningen! les.