Første korpsøving i korona-tid

Samla seg på byggsenteret

Kvalsvik og Nerlandsøy musikkorps hadde si første øving sidan 12. mars torsdag.

Øv­ing: Ei­gar Karl Kop­per­stad av gam­le Her­øy bygg­sen­ter (Sanden), stil­te lo­ka­let til rå­dig­heit for Kvals­vik og Ner­lands­øy mu­sik­korps, så dei kun­ne leg­gje til ret­te for ko­ro­na­venn­leg øv­ing tors­dag. Det er korp­set si første øv­ing et­ter at sam­fun­net vart stengd ned som følg­je av Covid-19-ut­bro­tet. Foto: Erik Iversen 

Eg håper regjeringa slakkar på restriksjonane, for 17. mai er ein kjekk dag å feire for Noreg – og han er ikkje like kjekk utan korpsmusikk.

Jostein Nerland (16)
Kultur

– Vi trong 250 kvadratmeter golvareal. På Nerlandsøya er gamle Herøy byggsenter det einaste lokale som er stort nok.