Sosial inspirasjonskveld på Kvinnedagen

Mellom anna får gjestane møte tidlegare nestleiar i Norsk Sykepleierforbund, Solveig Kopperstad Braseth.

Ko­mi­te­en: To­rill Mu­ren, Ei­leen Gjerde og Linn The­re­se Sævik. Her ser vi dei un­der kvin­ne­dags­ar­ran­ge­men­tet på Madelynn Cof­fee i fjor. Då kom det så man­ge at ko­mi­te­en i år har valt å leg­gje ar­ran­ge­men­tet til Fos­na­våg konserthus.  Foto: Josefine Spiro

Kultur

– Sjølv i verdas mest likestilte land er det framleis eit stykke arbeid igjen som må gjerast før vi har full likestilling mellom kjønna.

Det seier Torill Myren i den frittståande komiteen bak arrangementet i Fosnavåg. I den sit også Linn Therese Sævik og Eileen Gjerde.

– I fjor sprengde kvinnedagsarrangementet kapasiteten til Madelynn, og vi har difor flytta det over i større lokale. På den internasjonale kvinnedagen i år vert det difor invitert til samling i Fosnavåg konserthus, held Myren fram.

Først mat og prat

Før sjølve programmet, stiller Thon Hotel Fosnavåg med sal av lunsjrettar, kake og kaffi, som gjestane kan nyte ved småborda inne i konserthuset før programmet byrjar. Inngang til arrangementet er gratis.

Deltakarane

Kveldens hovudgjest er Solveig Kopperstad Braseth. Ho vaks opp på ytste Kopperstadlande, men er no busett i Trondheim.

Sol­veig Kop­per­stad Bra­seth: Den tid­le­ga­re nest­lei­a­ren i Norsk Sykepleierforbund er so­fa­gjest og vert in­ter­vj­ua av To­rill My­ren.  Foto: Presse

– Ho har sete i Trondheim bystyre, vore første vara på Stortinget og første nestleiar i Norsk Sykepleierforbund, informerer Myren, som skal intervjue gjesten i ein sofa på scena.

Mellom deltakarane er også Emma Moltu Sundgot, som vann Vestlandsnytt si skrivekonkurranse for unge. Ho blir med på arrangementet og les vinnarteksta si, «Jeg er en buss».

Elise Nærø og Una Myren tek del med song, og den nye bibliotekaren i Herøy, Anne Grete Bjorvatn, kjem med boktips som passar for dagen. I tillegg vert det kvinnequiz.

Eli­se Nærø skal syngje på kvinnedagsarrangementet i konserthuset 8. mars.  Foto: Presse

Una og Emma: Una My­ren skal syn­gje, og Emma Mol­tu Sundgot skal lese teks­ta ho vann Vest­lands­nytt sin skri­ve­kon­kur­ran­se med.  Foto: Privat

– Og så skal vi få møte ein segnomspunnen kvinnefigur som programleiar. Ho meiner det er viktigare å vere feminin enn feminist, og komplett antrekk med nettingstrømper er klart til dagen!