- Dette livet krev så mykje stille

– Eg lever for kunsten og er ungkar forever and alltid.

Geir Hansen: Sam­tids­kunst­na­ren had­de mor frå Tor­vi­ka og har ster­ke band til Her­øy. No held han til på Sjø­holt, men han har hatt ut­stil­lin­gar over hei­le Sunnmøre i til­legg til ho­vud­sta­den.  Foto: Josefine Spiro

Kultur

Geir Hansen tygg ettertenksamt på ein kakebit, der han sit på éin stol ved eit rundt bord for to inst i utstillingslokalet på Fosnavåg Brygge. Han har nettopp fortalt at han ikkje har familie. Det er ikkje heilt foreineleg med levevegen han har valt for seg sjølv dei siste 20 åra, seier han.