Den store jubileumsgudstenesta

Søn­dag var det nøy­ak­tig 99 år og 363 dagar sidan klok­ke­ne i Gur­sken kyr­kje kima for fyrste gong.

Gursken kyrkje  Foto: Josefine Spiro

Kultur

– Han Bjar­ne Rab­ben skreiv så fint: Det var ein fin haust­dag med stilt og klårt vêr, og stor til­strøy­ming av folk til land og til sjøs. Ak­ku­rat som i dag …