Sommarakademiet og Møre og Romsdal Bondekvinnelag på Fiskarheimen:

Kursa seg i sunnmørske mattradisjonar

«– Nydeleg godt! Ferskt og heimelaga. Kortreist og velsmakande.» Godorda stod i kø når dei synlege resultata av kurset «Tradisjonsmat på Sunnmøre» fekk bein å gå på sist helg.

Dei ansvarlege og instruktørane: F.v. Brita Melchior Relling og Ingunn Talgø (begge frå Møre og Romsdal Bondekvinnelag), Jorunn Rusten og Reidun Haugen (Sandsøy-matekspertar), Monika Frisvold Vågan frå bondekvinnelaget, kjøtskjerar Svein Sørdal og kursansvarleg Karin Flatøy Svarstad.  Foto: Endre Vorren

Veldig interessant. Kjekt at det er nokre menn som deltek også.

Egil Pedersen og Jarle Aga
Kultur

Sommarakademiet, ved Karin Flatøy Svarstad, arrangerte kurset som starta fredag og vart avslutta søndag.