– Teikning er ein god måte å uttrykke seg sjølv på