Ventetida var endeleg over for fleire spente UKM-arar laurdag 20. november. Då var det nemleg klart for UKM Møre og Romsdal sin fylkesfestival. Årets Ungdommens kulturmønstring-arrangementet gjekk føre seg i Ørsta.

foto
Fin­folk: Sande og Her­øy sa­mar­bei­da på tvers av kom­mu­ne­gren­sa med grup­pa Fin­folk. Foto: Susann Worren Hauge

Dansarar, kunstnarar, artistar og meir frå alle kommunane på Søre Sunnmøre utanom Ulstein var til stades for å lage kulturfest for publikum og kvarandre.

foto
Sver­re Klep­pe: Sands­sok­nin­gen del­tok med song. Foto: Susann Worren Hauge

Herøy og Sande sine deltakarar representerte kommunane sine på ein flott måte, melder kulturskuleleiar i Sande, Susann Worren Hauge og seksjonsleiar for barn og unge i Herøy, Mona Grethe Ryssevik.

foto
Mina Kval­sund Brend­mo: Jen­ta frå Her­øy song. Foto: Mona Grethe Ryssevik

– Deltakarane fekk jobbe med mentorar og fekk gode tips før sceneframsyninga. Arrangørane fekk ansvar og oppgåver i høve til gjennomføringa av mønstringa, og kunstnarane laga til ei utstilling av kunsten sin, seier Worren Hauge.

foto
Atira Refs­nes og Eli­na Indola: Dei to Sande-kunst­na­ra­ne vis­te fram kva dei had­de laga. Foto: Susann Worren Hauge

– Viktigaste av alt; deltakarane vart også kjende med mange kjekke folk ifrå heile regionen, legg ho til.

foto
Alle UKM-del­ta­ka­ra­ne et­ter fram­sy­nin­ga: Her ser vi del­ta­ka­rar frå Her­øy, Sande, Ør­sta, Volda, Van­yl­ven og Har­eid. Foto: Bjørnar Torvholm Sævik