Nytt for året er at mentorane/fagpanelet ikkje kan vidaresende deltakarar til fylkesfestivalen, men at ein skal nominere innslag/personar der fylkesarrangøren sjølv vel ut kven som kan delta på fylkesfestivalen. Det vil seie at det ikkje er sikkert at dei som er nominerte kan få reise.

Det ligg føre ein del kriterier for å kunne nominere vidare til fylkesfestivalen. Aldersgrensa for deltaking på lokalmønstringa er 10-20 år, men for å kunne verte nominert til fylkesfestivalen må ein vere i alderen 13-20 år. UKM er ikkje, og skal ikkje vere nokon konkurranse. I vurderinga for nominasjon er det det kulturelle mangfaldet som skal visast.

Musikk:

1. Aaron Voldnes Refsnes «A Fine Holiday» Musikk - Latin jazz

Aaron Voldnes Refsnes 14 år – Trompet

2. Amanda Nilsen «Lose you to love me» Musikk - Rolig pop

Amanda Jina Nilsen 17 år – Vokal

3. Tasseladdane «Run to you» Musikk - Pop Rock

Ada Alexandra Brekke 16 år - Vokal, Alvhild Våge 16 år - Piano/Synth, Elias Kleppe 15 år - Tromme, Emilie Sande Hansen 15 år - Vokal, Isaac Fjørtoft Sandanger 16 år - Bass, Noah Sandvik 15 år - Rythm/Lead guitar

4. Ida & Marikken «Years» Musikk - Pop

Ida Kristine Skrede Halle 17 år - Vokal, Marikken Knotten 14 år – Piano

Kunst:

1. Kleppes bassgitar

TITTEL: Kleppes jazz bass

PERSONAR: Elias Kleppe 15 år - Amatør gitarmakar

2. MO-Teknikk

TITTEL: 6,5 x 5,5

PERSONAR: Mikael Rovde 17 år - Kunstnar, Olav Beitveit 19 år – Kunstnar

3. Marita S. Beitveit

TITTEL: Hans Leonhardt eksplosjonen

PERSONAR: Marita Beitveit 15 år – Malar

Konferansier:

1. Christina S. Beitveit – 18 år

2. Viola Andersson – 18 år

Media:

1. Arseni Skobelev -16 år

2. Mikael Rovde - 17 år

Arrangørar

1. Alvhild Våge - 16 år

2. Mikael Rovde – 17 år.

3. Olav Beitveit – 19 år