Fritidsklubben, MOT og ungdomsrådet inviterer til klassefestar: – Ei god kjensle

foto