Tema

lørdag 18.09 2021

Leiar:

Frp-bastionen Ytre Søre Sunnmøre

Knut Arne Høyvik:

Kvardag i steinrøysa

I skrivande stund har det gått eit knapt døgn sidan valresultatet var klart, og landet er prega av at valet er over, og vi kjenner på eit antiklimaks. Langs gatene har reinhaldsfolket rydda i blå, raude og grøne ballongar som sprakk i møte med barnehender.

fredag 17.09 2021

Gruppeleiarane i Herøy og Sande Frp er strålande fornøgde:

– Ei god stemme i Oslo

Frp blei det desidert største partiet i både Herøy og Sande under stortingsvalet måndag. Dei lokale gruppeleiarane er ikkje overraska over oppslutnaden, men er like fullt storfornøgde med resultatet.

torsdag 16.09 2021

Ordførarane i Herøy og Sande om regjeringsskifte:

Forventar auke i frie midlar

Herøy-ordførar Bjørn Prytz (Ap) og Sande-ordførar Olav Myklebust (Sp) har klare forventningar til ei ny regjering – meir pengar til kommunane.

tirsdag 14.09 2021

Beklagar at vallokale vart "omringa" av asfaltarbeid

Byggeleiaren i fylkeskommunen seier det er beklageleg at vallokalet ved Einedalen skule måndag vart tidvis innesperra på grunn av asfalteringsarbeid.

mandag 13.09 2021

Stortingsvalet:

Frp framleis soleklar einar i Sande, Høgre sterkt tilbake

Frp har grepet om sandssokningane, medan Høgre fell og Sp aukar.

Stortingsvalet 2021:

Strøymde til valurnene i Herøy og Sande

Då Vestlandsnytt var innom røystelokala i Fosnavåg og på Larsnes måndag, var det jamn og stor tilstrøyming av veljarar. Også førehandsrøystinga var det stor oppslutnad rundt i år.

onsdag 08.09 2021

Låg valdeltaking på Herøy VGS:

Frp den store vinnaren i skulevalet lokalt

Tysdag 7. september gjekk årets skuleval av stabelen. Lokalt vart Frp den store valvinnaren. Partiet fekk heile 63,5% av røystene ved Herøy vgs og 32,5% ved Ulstein vgs. Men i Herøy røysta berre ein tredel av elevane.

fredag 27.08 2021

Slik går det med førehandsrøystinga

To veker før valet har mange allereie teke turen til vallokala i Sande og Herøy. Men kommunane håper på at enda fleire tek turen.

tirsdag 24.08 2021

Lokale bedrifter utfordra listetoppane:

- Saknar verkemiddel som treff verfta

Tysdag inviterte Næringsforeiningane på Søre Sunnmøre (NæSS) og NHO listetoppar frå fylket til bedriftsbesøk på Myklebust Verft. Dei lokale bedriftene nytta høvet til å kome med fleire utfordringar til politikarane.

fredag 13.08 2021

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen vitja Myklebust Verft:

– At det «fine» er å velje studieførebuande er tull

Verdiskaping i distrikta, behovet for fagarbeidarar og behovet for fleksible reglar knytt til innleige av midlertidig arbeidskraft var tema då statsråden besøkte Myklebust Verft i Gursken fredag.

torsdag 12.08 2021

Per Vidar Kjølmoen (Ap) starta valkampen på Herøy vidaregåande skule:

–Herøy Ap har ikkje latt meg sleppe unna denne saka

YSK Sal, service og reiseliv var tema då fylkesvaraordførar og 1.-kandidat til Stortinget, Per Vidar Kjølmoen (Ap), vitja Herøy vgs. tysdag.

onsdag 04.08 2021

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad vitja Bøen Gard:

Olaug Bollestad vitja Bøen Gard: – Dette meiner eg veldig mykje om

Det er slett ikkje tilfeldig at statsråden valde å leggje turen til den vesle garden i Gjerdsvika under valkampturnéen sin.

fredag 16.07 2021

Terje Teige leksa opp for Ola Borten Moe:

Peika på fleire skjer i sjøen for fiskerinæringa

Brexit-krøll. Co2-avgift. Interessekonflikt med havvind. Fiskerinæringa går bra, men det er fleire utfordringar no og framover i tid.

18

Innsendt:

Herøy er staden å kome til for ein fiskeri- og sjømatminister!

tirsdag 13.07 2021

Venstre vil ha utsleppsfrie fritidsbåtar

Venstre vil at alle fritidsbåtar som blir selde her i landet skal vere utsleppsfrie innan 2030. Forskar meiner likevel at andre tiltak er viktigare.

søndag 11.07 2021

Politikarbesøk hos Myklebust Verft

Etterlyser fleire statlege grep for å legge til rette for verfta

Medlem i Stortinget sin finanskomite, Sigbjørn Gjelsvik (Sp), gler seg over ringverknadene verft som dei i Sande gir lokalsamfunnet. Men han er bekymra for konkurransen frå utlandet.

søndag 04.07 2021

LEIAR

Bra for distrikta, men det trengst meir

fredag 04.06 2021

Ap med ny giv for vekst og arbeidsplassar i Møre og Romsdal:

– Lagar verktøykasse

Lokale næringar kan bli særs viktige – både for fylket, landet og verda – om AP sin vekstplan blir sett ut i live.