Tema

fredag 08.10 2021

Kommuneoverlege Bjørn Martin Aasen uroa:

– Ikkje flokkimmunitet blant unge vaksne i Herøy og Sande

Kommuneoverlege Bjørn Martin Aasen er uroa for vaksinasjonsgraden i gruppa 25–44 år i Herøy og Sande. I Herøy ligg vi åtte prosentpoeng under landsgjennomsnittet for denne gruppa.

fredag 03.09 2021

Ledige vaksinetimar både i Sande og Herøy:

Slik går det med vaksineringa

Det nærmar seg fire millionar vaksinerte nordmenn med anten eitt eller to stikk i overarmen. Med stort påfyll av vaksinar siste tida, kan både Sande og Herøy melde om ledige vaksinetimar til dei som ynskjer.

mandag 28.06 2021

Vaksinemaratonen bak kulissane

Torsdag gjekk den største vaksinemaratonen så langt i Herøy av stabelen. Vi var «fluge på veggen».

tirsdag 25.05 2021

Mange må førebu seg på vaksinasjon i fellesferien:

Vert råka av omfordeling

– Skal vi lukkast med å få vaksinert folk så raskt som vi ynskjer, er det viktig at ein stiller opp når ein får tilbod om vaksine.

søndag 18.04 2021

Førebur seg på større vaksineleveransar

Herøy kommune førebur seg på å vaksinere fleire når Folkehelseinstituttet aukar leveransane.

torsdag 11.03 2021

Vaksinering i Herøy:

Vidare på prioriteringslista?

Neste veke skulle Herøy kommune etter planen ha starta vaksineringa av neste risikogruppe, altså dei i alderen 75-79 år.

søndag 14.02 2021

Kvar ligg vi an i løypa med koronavaksinering?

Totalt har om lag 190 personar over 80 år fått koronavaksinen. Det betyr at vi er over halvvegs for denne gruppa, men framleis er det ein del som må vente litt til før dei får tildelt time.

onsdag 28.10 2020

No startar influensavaksineringa

Personar som er i definerte som risikogruppe blir prioritert først. Dei kan ta kontakt med fastlege for å få sett vaksinen på legekontoret. Pasientar som har time med fastlegen sin i oktober/november kan ta vaksine når dei er inne på legetimen.