Tema

fredag 31.07 2020

Hjelp til å hjelpe sårbare barn og unge

Ei ekstraordinær tilskotsordning er oppretta for at sårbare barn og unge skal kunne ta igjen tapt progresjon i samband med koronastenginga av skulane.

lørdag 20.06 2020

Heidra etter førti år i herøyskulen

Agnes Kirste vart tysdag heidra med gullklokke for over førti års teneste i Herøy kommune.

fredag 19.06 2020
18

«Hall»eluja stemning då nye-hallen ved Einedalen skule vart vist fram for elevane på fredag:

- Den må vere blant dei beste i landet!

Det blei ikkje spart på superlativa då elevane ved Einedalen skule på fredag avslutta skuleåret med ein snik-kikk i den flunkande nye fleirbrukshallen som no står ferdig.

La klasseturen til eigen kommune

Då Mol­de-tu­ren til Stokk­sund-7.-klassingane vart av­lyst, vart løy­sin­ga ein opp­le­vings­tur i ei­gen kom­mu­ne.

tirsdag 05.05 2020

Får orientering om Borga og ny kai på dagens formannskapsmøte

Det blir orienteringar om fleire viktige Herøy-saker under dagens formannskapsmøte.

torsdag 23.04 2020

– Vi må bygge nye Bergsøy skule no!

Politikarane som har vore på synfaring på Borga er ikkje i tvil, det hastar å få på plass ei erstatning for Borga.

mandag 06.04 2020

Store problem med inneklima:

Må stengje to etasjar ved Borga

Kommuneoverlege i Herøy kommune, Kristian Gottliebsen, har gjort vedtak om at underetasje 1 og 2 ved Bergsøy skule, Borga, må fysisk stengjast av.

tirsdag 17.03 2020

Slik vert heimeskule-kvardagen i Herøy framover:

– Lærarane våre er topp motiverte

Kommunalsjef oppvekst i Herøy kommune, Sølvi Lillebø Remøy, seier gode rutinar no er alfa og omega for å sikre eit godt undervisningstilbod i unntakstilstanden vi no står i.

søndag 08.03 2020

Inneklima på Borga

Denne skulen vart bygd om lag samtidig med den eldste delen av Herøy vidaregåande skule, truleg midt på 1950-talet.

fredag 06.03 2020

Einedalen skule ti år!

Den store jubileumskonserten

Onsdag var det nøyaktig ti år og to månadar sidan Einedalen skule vart opna. Det vart feira med storkonsert på Fosnavåg konserthus.