Tema

torsdag 14.01 2021

Omfattande gjennomgang av budsjettprioriteringane i Herøy formannskap:

Marsjordre om å starte skulestrukturprosess

Borga vart nok ein gong diskusjonstema då kommunaldirektøren bad om presiseringar kring fleire vedtekne saker i samband med årets budsjett. No blir oppvekstutvalet bedne om å sette ned ei arbeidsgruppe som skal sjå på skulestrukturen i kommunen.

lørdag 12.12 2020

Posisjonen sitt budsjettforslag vedtatt med nokre tilleggspunkt frå FRP:

- Vi skal ha ei ny skuleløysing på Bergsøy

Etter ein god debatt i kommunestyret gjekk fleirtalet, ikkje uventa, inn for posisjonen sitt budsjettframlegg. Opposisjonspartia måtte nøye seg med kritiske spørsmål og nokre ekstra kulepunkt inn i budsjettet.

onsdag 09.12 2020

Skuledebatt i formannskapet:

– Må tenkje grundig over konsekvensane

Sande-politikarane vil sjå på skule igjen, men ingenting vert gjort med strukturen neste år. No skal det setjast ned eit utval som skal arbeide med saka i store delar av 2021.

mandag 07.12 2020

Føresette og FAU på Bergsøy skule er lei av å vente på nytt skulebygg og kjem med eit rop om hjelp:

– For våre barn er løpet køyrt allereie, men vi tenker aller mest på dei som har barn som skal byrje i skulen

Bodskapen frå Borga-elevane sine foreldre er klokkeklar. Ny skule må på plass snarast, og all informasjon må på bordet i samband med noverande skulebygg. – Om ein lakkerer ein rusten bil, er han framleis rusten, seier FAU-leiaren.

søndag 22.11 2020

Restaurant og matfag-lærarar: – Dette må de kjempe for

Før formannskapsmøtet tysdag, som vart halde på Herøy vidaregåande skule, fekk lokalpolitikarane nyte eit smakfullt måltid signert restaurant- og matfagelevane på bruket.

onsdag 18.11 2020

– Heilt uaktuelt

Sande-skulen vil ikkje bryte smittevernreglane.

tirsdag 17.11 2020

Uroa over bølgje av skadeverk ved skular i Herøy

- Vi ser svært alvorleg på det som har skjedd, og politiet har sett i verk undersøking i alle sakene.

Ei annleis skuleveke på Gursken oppvekstsenter

Tema: Livsmeistring

Ei slik slik skuleveke med fokus på viktige ting ein møter i kvardagen har elevane truleg sjeldan hatt før – men jammen så nyttig det var!

fredag 13.11 2020

Jamt i Utdanningsutvalet:

Mat og bygg både i Herøy og Ørsta

Både Herøy og Ørsta skal inntil vidare ha både restaurant- og matfag og bygg- og anleggsfag.

torsdag 03.09 2020

Beintøft på Nerlandsøy skule

Nerlandsøy skule er med når Norges største gå-til-skulen-aksjon startar denne veka.

søndag 23.08 2020

Stabile elevtal i Myrvåg, skulen med 152 elevar

Møre barne- og ungdomsskule sine elevtal ligg på same nivå som fjoråret med i alt 152 elevar fordelt på 1. – 10. klasse.

fredag 31.07 2020

Hjelp til å hjelpe sårbare barn og unge

Ei ekstraordinær tilskotsordning er oppretta for at sårbare barn og unge skal kunne ta igjen tapt progresjon i samband med koronastenginga av skulane.

lørdag 20.06 2020

Heidra etter førti år i herøyskulen

Agnes Kirste vart tysdag heidra med gullklokke for over førti års teneste i Herøy kommune.

fredag 19.06 2020
18

«Hall»eluja stemning då nye-hallen ved Einedalen skule vart vist fram for elevane på fredag:

- Den må vere blant dei beste i landet!

Det blei ikkje spart på superlativa då elevane ved Einedalen skule på fredag avslutta skuleåret med ein snik-kikk i den flunkande nye fleirbrukshallen som no står ferdig.

La klasseturen til eigen kommune

Då Mol­de-tu­ren til Stokk­sund-7.-klassingane vart av­lyst, vart løy­sin­ga ein opp­le­vings­tur i ei­gen kom­mu­ne.

tirsdag 05.05 2020

Får orientering om Borga og ny kai på dagens formannskapsmøte

Det blir orienteringar om fleire viktige Herøy-saker under dagens formannskapsmøte.

torsdag 23.04 2020

– Vi må bygge nye Bergsøy skule no!

Politikarane som har vore på synfaring på Borga er ikkje i tvil, det hastar å få på plass ei erstatning for Borga.

mandag 06.04 2020

Store problem med inneklima:

Må stengje to etasjar ved Borga

Kommuneoverlege i Herøy kommune, Kristian Gottliebsen, har gjort vedtak om at underetasje 1 og 2 ved Bergsøy skule, Borga, må fysisk stengjast av.

tirsdag 17.03 2020

Slik vert heimeskule-kvardagen i Herøy framover:

– Lærarane våre er topp motiverte

Kommunalsjef oppvekst i Herøy kommune, Sølvi Lillebø Remøy, seier gode rutinar no er alfa og omega for å sikre eit godt undervisningstilbod i unntakstilstanden vi no står i.

søndag 08.03 2020

Inneklima på Borga

Denne skulen vart bygd om lag samtidig med den eldste delen av Herøy vidaregåande skule, truleg midt på 1950-talet.

fredag 06.03 2020

Einedalen skule ti år!

Den store jubileumskonserten

Onsdag var det nøyaktig ti år og to månadar sidan Einedalen skule vart opna. Det vart feira med storkonsert på Fosnavåg konserthus.