Tema

torsdag 02.09 2021

Etter vedtaket om to ferjer på rute 01:

Grendelagsleiarane i ytre Sande fortel om jubel og glede

Det er jubel og glede mellom folk i ytre Sande etter at fylkeskommunen varslar at ferjesambandet får to ferjer.

onsdag 01.09 2021

Samrøystes i samferdselsutvalet:

Gladmelding for folk og næringsliv i Sande

Seinast frå 1. april neste år vil to ferjer trafikkere Larsnes-sambandet. Kanskje skjer det allereie frå nyttår.

lørdag 21.08 2021

Ordføraren etter møtet om distriktspolitikk:

- Veldig positive signal om samferdsel

Ordførar Olav Myklebust omtalar onsdagens distriktspolitiske debattmøte som positivt for Sande sin del.

torsdag 19.08 2021

Stormøte om distriktspolitikk før valet:

Lovnadar på løpande band om ferje og samband

Lovnadane sat laust då det var distriktspolitisk debatt i nye konferanserommet til Rosenlund Hamn onsdag.

tirsdag 17.08 2021

Ytre Sande inviterer til politisk debatt

Grendelag og bedrifter i ytre Sande inviterer til distriktspolitisk debatt på Rosenlund onsdag.

torsdag 22.07 2021

Kva gjer du på i sommar? Denne gjengen har fått seg ein spennande sommarjobb

På Sandefisk har dei i år, som i fjor, teke inn ungdomar som har hatt lyst å ha sommarjobb.

søndag 01.11 2020

Hamneav­gif­ter i Sande kom­mu­ne

- Sum­mert opp vil eg råde po­li­ti­ka­ra­ne i Sande til å leg­ge vekk det­te, skriv Gjer­mund M. Bring­svor i Sandefisk AS.

torsdag 08.10 2020

Sandefisk byggjer ut for 35 millionar - sjå skissene her

Grunnarbeidet har allereie starta. Betre effektivitet og nye produkt vert resultatet når det etterlengta, store nybygget til Sandefisk står klart til vinteren.

mandag 27.04 2020

Advokat om skulestruktursaka i Sande:

Mange opne spørsmål

Saka om nedlegging av Sandsøy skule er prega av hastverksarbeid og har mange spørsmål som det enno ikkje er kome gode nok svar på.

onsdag 04.03 2020

Gode fangstar – berre dei kjem seg på havet:

Laurdagskveld på fiskemottaket – med sei i sentrum

– Det er litt same situasjonen som vi har sett i fleire andre sesongar. Vêret har ført til mykje landligge. Men når det først vert fiska, så har vi sett mange bra fangstar.