Tema

onsdag 14.04 2021

Nytt koronatilfelle i Sande onsdag

Ein person som kom reisande frå utlandet er registrert med koronasmitte i Sande.

tirsdag 13.04 2021

Fleire søkjarar til ped.-leiar-stillingar i Sande

Sande kommune har fått inn til saman 21 søknadar til dei utlyste stillinga som ped.leiar / barnehagelærar / fagarbeidar ved Gjerdsvika barnehage, Kvamsøy barnehage Haugelia barnehage Hauemarkja barnehage.

Legevakt

- Særs uheldig med slike skuldingar mot Herøy

Ordførar Bjørn Prytz og kommunedirektør Trond Arne Aglen er provoserte av utspelet frå ordføraren i Ulstein i legevaktsaka.

Intensiverer arbeidet i skulekutt-gruppa

Sande kommune si arbeidsgruppe for skulestruktur trappar opp arbeidet for å bli ferdige i tide før sommarferien.

mandag 12.04 2021

Pengar å spare på partistøtte i Sande

søndag 04.04 2021

Dei niande smittetilfellet i Sande er registrert

Kommuneoverlege Asta Sileikiene melder søndag 1. påskedag om endå eit tilfelle av koronasmitte i Sande.

Status frå Sande kommune 1. påskedag

Totalt er 8 personar er smitta av Covid -19 – koronaviruset -  denne veka.

lørdag 03.04 2021

Ingen nye smittetilfelle i Sande

Laurdag kveld opplyser Sande kommune at det ikkje er registrert nye tilfelle av koronasmitte.

601.946 korona-kroner til bedrifter i Sande

Sande får ein relativt stor andel av den statlege milliarden som skal gå til norske bedrifter, som ekstra korona-krisestøtte.

fredag 02.04 2021

Sande-utbrotet sitt åttande tilfelle

Seint Langfredag er det åttande tilfellet under det pågåande utbrotet i Sande stadfesta.

Dette seier Myklebust fredag kveld om korona-utbrotet

onsdag 31.03 2021

Utbrotet i Sande aukar i omfang - frå fire til seks

To nye sandssokningar er stadfesta smitta av Covid-19.

Utbrotet i Sande:

Testing pågår i Sande, førebels friskmeldt i Herøy

Testing pågår i stor stil i Sande etter utbrotet der. Smitten forgreinar seg til Herøy, der ein familie førebels er friskmeld.

Fryktar fire kan bli fleire:

- Mest alvorlege situasjonen vi har hatt

Leiar i krisestaben i Sande kommune, Olav Myklebust, seier dei fire registrerte koronatilfella tysdag kveld kom som ei svært negativ overrasking ved inngangen til påska.

tirsdag 30.03 2021

Korona-utbrot i Sande - fire smitta

Larsnes-klager ikkje tekne til følgje

Statsforvaltaren vender tommelen ned til klager mot planane til Larsnes Mek. Verksted AS.

mandag 29.03 2021

Denne mannen tordnar mot flytting av legevakta

Herleif Ulstein meiner det er grunn til å rope eit kraftig varsku rundt det som held på å skje med legevakta for Herøy og Sande.

Lokalpolitikarane i Herøy har sagt sitt om legevakt:

– Den beste løysinga er i Hovdebygda

Sjølv om det sat langt inne for nokre gjekk det store fleirtalet i Herøy kommunestyre inn for at kvelds-, helg- og nattlegevakta blir samlokalisert i Hovdebygda i Ørsta.

søndag 28.03 2021

- Fordelane med dispensasjon langt større enn ulempene

Planane om å etablere ein campingplass sentralt på Sandshamn møter så langt full støtte og få innvendingar frå det offentlege.

mandag 22.03 2021

Kan vere fare for kvikkleire-ras

søndag 21.03 2021

Det har vore både uvisse og strid om dette huset - no kan det kome ei løysing

søndag 14.03 2021

Terrengbrann på Sandsøya

Brannvesenet rykte søndag ettermiddag ut til ein terrengbrann på Sandsøya.

lørdag 13.03 2021

Utåker og Norled svarar på kritikken:

- Omsyn til miljø og rørslehemma viktigare enn dekksplassen

Folket på dei ytre øyane i Sande protesterer på å få ei ferje med litt mindre kapasitet enn i dag. Norled svarar på kritikken.

torsdag 11.03 2021

Ordførar Olav Myklebust med helsing til nyfødde sandssokningar

– Viktig med nye innbyggarar

«Gratulerer med ny verdsborgar!»

onsdag 10.03 2021

Kritikk mot vaksineprioritering i Sande:

- Eg meiner vi har gjort det rette

Det meste av av helsepersonellet i Sande er vaksinert mot Covid-19, medan retningslinjene seier at det berre er "kritisk helsepersonell" som skal vaksinerast.

tirsdag 09.03 2021

Sande vil ha informasjon om digital skule

Arbeidsgruppa som ser på framtidig skulestruktur i Sande vil ha informasjon om digital skule.

Ordførarane likevel nølande:

Dei under 20 år kan spele fotballkampar mot lag frå andre kommunar

Statsforvaltaren informerer kommunane i Møre og Romsdal at det er lov til å arrangere utandørs kampar og cupar for born under 20 år på tvers av kommunane. Ordførarane i Herøy og Sande er likevel avventane til å gje grønt lys.

12 søkjarar til jobb som helsesekretær

mandag 08.03 2021

Difor er det utlendingar som oftast står bom faste i Leikongbakken og Drageskaret

Sidan vi for første gong på lenge har hatt ein skikkeleg vinter på Sunnmøre, har éi utfordring blitt meir tydeleg: Utanlandske vogntog som står bom faste i bakkane.

lørdag 06.03 2021

Fokus på hamn og hus

Det meste gjekk etter innstillinga og som tidlegare behandlingar då Sande kommunestyre 2. mars hadde sitt første fysiske møte for året.

torsdag 04.03 2021

leiar.

Gir spekulasjonar om det ikkje vert rydda opp

I det offentlege er det ekstra viktig at det er stell på slikt, sidan det her dreier seg om forvalting av fellesskapen sine midlar, skriv redaktør Endre Vorren

Har kjempa for innsyn i mange år: – Forstå det den som vil

I fleire år har Inge-Jonny Hide og Høgre kravd meir og betre innsyn i korleis kommunen forvaltar midlane, spesielt når det gjeld investeringsprosjekt.

Difor klagar kommunen på avgjersla i trusselsak

Sande kommune er ikkje nøgd med politiet si behandling av saka.

onsdag 03.03 2021

Formannskapet positive til forprosjekt for omsorgs- og utleigebustader i Sande, men …

– Må ikkje gape over for mykje

Lokalpolitikarane i Sande formannskap var langt på veg positive til forprosjektet som ligg føre om etablering av omsorgs- og utleigebustader i Sande. Kartlegginga er likevel veldig viktig, samt ei vurdering utifrå den økonomiske situasjonen til kommunen, meiner dei.

tirsdag 02.03 2021

Fryktar ureining frå diesel-aggregat på næringstomt i Sande

Sande kommune hadde nyleg eit møte med Paul Anders Roppen som driv næring på næringseigedomen i Kvernhusdalen på Larsnes. Bakgrunnen er at det har blitt klaga på støy og luftforureining frå bruk av eit dieselaggregat på tomta.

lørdag 20.02 2021

Hyttefelt vart ikkje bygt etter planen, - laga i staden ny plan

Etter at delar av Toftesund hyttefelt vart realisert litt utanfor reguleringsplanen sine retningslinjer, kjem ein ny plan no på bordet.

fredag 19.02 2021

Klar tale frå samtlege ordførarar i Møre og Romsdal:

Godtek ikkje endra vaksinestrategi

Ordførane i Møre og Romsdal går sterkt imot at dei sentrale og tettast befolka områda i landet blir prioriterte i vaksinesamanheng.

tirsdag 16.02 2021

Vil bygge bustadar på Larsnes etter Hamarøy-modellen

Menneske med ulike behov, og i ulike livsfasar, vil stå i kø etter utleige- og omsorgsbustadar dei komande åra.

mandag 15.02 2021

Reiselivsprosjektet går inn i ny fase, og:

Vår region skal bli kyst-turistane sin favoritt

Reiselivsprosjektet for Ytre Søre Sunnmøre er på veg over i ein ny fase. Målsettinga er at vi i 2030 skal bli den mest populære opplevingsregionen langs kysten.

– Larsnes ikkje idèell stad som liggeplass

Sande Båtutleige AS ser fleire ulemper ved å ha ambulansebåten stasjonert på Larsnes om natta.

onsdag 10.02 2021

– Kan ein plan som ikkje finst, rullerast?

Det spør Arthur Vestnes om i eit brev til fylkeskommunen.

mandag 08.02 2021

Vanylven tok Safast inn i varmen igjen

Politikarane i Vanylven gløymde Sande Fastlandssamband då dei skulle prioritere. No har dei retta opp feilen.

mandag 01.02 2021

Difor vil Frp etablere frivilligsentral - igjen

søndag 31.01 2021

Populær samlingsstad kan bli gjenopna til våren

Den relativt nye og godt likte samlingsplassen "Øya" på Sandetun kan - om alt klaffar - bli gjenopna til våren.

Overraska over prioritering frå Vanylven

Sandssokningane er forundra over at Vanylven ikkje har sett SaFast på prioritet.

fredag 29.01 2021

Nesten alle tilfella i Sande skriv seg frå utanlandske gjestearbeiderar

Relativt sett er Sande mellom dei kommunane i fylket som har hatt flest tilfelle av koronasmitta.

torsdag 28.01 2021

Maritim Food bekymra for vasskvaliteten

tirsdag 26.01 2021

Kjem med råd om reiser til og frå Austlandet

Spreiinga av det muterte viruset på det sentrale Austlandet gir grunn til bekymring.

«Skulenedlegging er aldri lett»

– Eg veit at lærarane tek det på alvor og følgjer opp elevane på ein god måte. Eg prøver å halde meg oppdatert på tilbakemeldingane til kommunen.

tirsdag 19.01 2021

Fem testa seg ei veke etter innreise til Norge - då var fire smitta

Ei gruppe på arbeidsreisande som skulle til Sande frå utlandet gjorde "alt" feil då dei nyleg kom tilbake til kommunen.

lørdag 16.01 2021

Endeleg eit par positive økonominyheiter i Sande

-Det såg ille ut i haust, og eg kan ikkje forskottere det endelege resultatet. Men vi ser heilt klart ein del økonomiske lyspunkt i det siste.

onsdag 13.01 2021

Ordføraren om smittesituasjonen i Sande:

Meiner å ha rimeleg bra kontroll på koronaen

– Eg skjønar at folk vert bekymra, men samstundes meiner eg Sande kommune har rimeleg bra kontroll på situasjonen.

søndag 10.01 2021

Hammer og politikarane skal drøfte utvikling

Omdøme og samfunnsutvikling er to tema kommunedirektør Anders Hammer vil drøfte med Sande formannskap.

tirsdag 05.01 2021

Batteriferje på Årvik - Koparnes, medan Larsnes-sambandet får "gamal standard"

På Årvik-Koparnes skal det inn miljøferje med elektrisk drift. På Larsnes-sambandet vil det ikkje bli krav om slikt.

fredag 01.01 2021

Fylkeskommunen

Ber om å ta meir omsyn til fornminne i arealplanen

I ei fråsegn til Sande kommune slår fylkeskommunen eit ekstra slag for fornminne og kulturminne.

mandag 28.12 2020

Startar vaksinasjon mot koronaviruset i januar:

No kjem vaksinen!

Kven får vaksinen til kva tid? Kvar vert han gitt? Kostar det noko? Må ein bestille time? Og ikkje minst; er det lokale helsevesenet førebudd på det som skal skje? Les vidare, så får du svar.

fredag 18.12 2020

– Glad for at vi tek oss god tid i skulesaka

Sande kommune skal vurdere skulestrukturen igjen. Denne gongen skal jobben gjerast grundig.

torsdag 17.12 2020

Vart meld til politiet etter trusselsituasjon på legesenteret

onsdag 16.12 2020

Kommunal armod i Sande, medan det vert satsa fleire hundre millionar i næringslivet

Samanlagt vert det investert for fleire hundre millionar kroner i Sande for tida. Men kommunen sjølv er raka fant, og må kutte over heile linja. Kommunestyret flytta knapt ei krone på budsjettframlegget.

fredag 11.12 2020

Vil seie førebels nei til eigedomsskatt

Eigedomsskatt: Nokre vil avvise det no, andre opnar for å ta det opp seinare.

torsdag 10.12 2020

– Korona-staben i Sande har gjort ein kjempejobb

Sande kommune har eit lite helseapparat, men har levert så det held under pandemien. No kjem det rosande ord om innsatsen i eit politisk vedtak.

onsdag 09.12 2020

Skuledebatt i formannskapet:

– Må tenkje grundig over konsekvensane

Sande-politikarane vil sjå på skule igjen, men ingenting vert gjort med strukturen neste år. No skal det setjast ned eit utval som skal arbeide med saka i store delar av 2021.

tirsdag 08.12 2020

Politiet med kuvending – vil etablere større lensmannskontor i Myrvåg

Herøy kommune byggjer splitter nytt lensmannskontor i eit nybygg ved rådhuset. Problemet er at politiet ikkje vil flytte inn der.

mandag 30.11 2020

Slik vil kommunedirektør Anders Hammer innføre eigedomsskatt

Kommunedirektør Anders Hammer i Sande tilrår ein eigedomsskatt på 1 promille frå og med 2021.

lørdag 28.11 2020

Budsjettet sendt på høyring, og:

Ekstramøte om eigedomsskatt og skulestruktur

Aktive Harald fekk kulturprisen i Sande

Han har hatt mange ballar i lufta i årevis. No er han heidra med kulturprisen i Sande.

tirsdag 24.11 2020

Larsnesingane ventar utolmodig på nyevegen

På Larsnes er det ein god del utolmodigheit å spore etter at arbeidet med Sjukeheimsvegen kan sjå ut til å ha stoppa opp.

Vil ha torskeoppdrett på begge sider av Rovdefjorden

Selskapet Sunnmøre Torsk AS, heimehøyrande på Stadlandet, vil etablere seg med to sjøbaserte torskeoppdrettsanlegg i Rovdefjorden.

mandag 23.11 2020

Sterkare straum av folk som flyttar frå Ytre Søre

Siste tala frå Statistisk Sentralbyrå syner ein relativt sterk folketalsnedgang på Ytre Søre Sunnmøre i tredje kvartal.

søndag 22.11 2020

Imponert over lokal innsats mot koronasmitte

Sande er mellom dei kommunane fylket som har relativt mest koronasmitte i befolkninga.

torsdag 19.11 2020

Unngår nokre av kutta, men:

Sande styrer mot knalltøft driftsår

Politikarane vil ikkje endre barnehagestrukturen eller redusere opningstida i barnehagane. Elles vert dei fleste av dei føreslegne kutta realiserte. Og så vert det ein ny runde med skulestruktur.

onsdag 18.11 2020

– Heilt uaktuelt

Sande-skulen vil ikkje bryte smittevernreglane.

tirsdag 17.11 2020

«Sjokkbudsjettet» opp i formannskapet

Administrasjonen har lagt fram eit budsjett med sjeldant djupe kuttforslag. Nokre reaksjonar harallereie kome inn, før formannskapet startar den utfordrande jobben.

Tilsyn avdekte fleire regelbrot av Sande kommune

Eit tilsyn i regi av Fylkesmannen har avdekt ei rekkje regelbrot av Sande kommune når det gjeld barnehagane.

fredag 13.11 2020

Ferjekaipengar kan brukast til vegbygging:

– Vi har tru på Safast

Anders Riise fekk med seg eit solid fleirtal i samferdselsutvalet på å kunne bruke ferjekaipengar til undersjøiske tunnelar i Sande.

onsdag 11.11 2020

Onsdag: To nye koronasmitta personar i Sande

Onsdag 11. november opplyser Sande kommune om to nye smittetilfelle.

søndag 08.11 2020

Storehaugen til politisk behandling

Ti år etter vedtaket om regulering kan det bli utbygging i Storehaugen.

lørdag 07.11 2020

Kva skjer med kommunen vår?

Bulyst er noko som vert snakka om mykje – bulyst og eit synkande bornetal i Sande kommune. No vert det lagt fram forslag om å gjere enda fleire omstruktureringar i skulestrukturen, og bornehagane vert også lagt inn forslag om å endre.

fredag 06.11 2020

Leiar:

Tøffe tider for kommunane

Vi er inne i den tida på året då kommunedirektørane avdekkjer sine budsjettforslag, og dei folkevalde førebur seg på tøffe prioriteringar. I år verkar det – for eit fleirtal av kommunane på Sunnmøre i alle fall – ekstra vanskeleg å sy saman budsjett der ein unngår større kutt.

torsdag 05.11 2020

Kritikk mot barnehage-innskrenkingar:

Denne småbarnsmora meiner kommunen er på ville vegar

Ho meiner det er svært skuffande at saka om stenging av barnehagar på kvardagar nær høgtider vart vedteke.

Fylkesmannen opphevar Sande-vedtak – for tredje gong!

For tredje gong har eit Sande-vedtak om same sak blitt stoppa av Fylkesmannen.

onsdag 04.11 2020

Brannmannskap frå Herøy og Sande skal øve på røykdykking i bustadfelt

Gjer seg klare til å tenne på hus frå 1927

Går alt etter planen, vil bebuarar langs med og rundt gamle Leinevegen kunne sjå både flammar og røyk frå eit gammalt bustadhus i bustadfeltet førstkomande laurdag.

tirsdag 03.11 2020

Krev handling på delvis utvaska veg

Dei som brukar nedste delen av Sædalsvegen i Gjerdsvika, fortvilar over ein veg som delvis er utvaska.

Budsjettframlegget til Sande kommune:

Varslar dramatiske kutt og ber om fleire skulenedleggingar

Kommunedirektøren sitt budsjettforslag inneheld ei oppmoding til politikarane om å starte på ein ny prosess om skulestruktur.

søndag 01.11 2020

Hamneav­gif­ter i Sande kom­mu­ne

- Sum­mert opp vil eg råde po­li­ti­ka­ra­ne i Sande til å leg­ge vekk det­te, skriv Gjer­mund M. Bring­svor i Sandefisk AS.

fredag 30.10 2020

Mykje av kloakken i Sande endar rett i sjøen

Sande kommunestyre har vedteke å etablere kloakkreinsing i Hallelia-området. Mykje av kloakken i Sande endar rett i sjøen, utan noko form for reinsing.

torsdag 29.10 2020

Innfører Sande eigedomsskatt?

Trass i fleire grep for å stramme inn drifta, mellom anna to skulenedleggingar, er den økonomiske utviklinga til Sande kommune elendig. No lanserer kommunedirektøren forslag om eigedomsskatt.

Gjerde-striden held fram

Gjerdet skil framleis ei felles innkøyrsle mellom to naboar i Hallelia.

onsdag 28.10 2020

Hevdar gamleskulen er «hyblifisert»

Sameiet Skuletun på Larsnes har gjennom advokat sendt bekymringsmelding til kommunen.

mandag 19.10 2020

Må ta pause frå lokalpolitikken

Arnljot Muren treng permisjon frå lokalpolitikken.

Så mykje gav innbyggjarar i Herøy og Sande til TV-aksjonen 2020

Sjå kva dei fekk inn i Herøy og Sande

I Herøy er det til no samla inn totalt 337.125 kroner til årets TV-aksjon. Frå Sande er det kome inn 115.103 kroner, altså heile 46,77 kroner i snitt per innbyggjar. Det meste kjem frå private.

tirsdag 13.10 2020

Gir løyve til å bruke hytte som fast bustad

Formannskapet seier ja til at ein fritidsbustad på Voksa kan nyttast som fast bustad.

mandag 12.10 2020

Larsnes IL ber om kommunal handsrekking

Larsnes IL spør Sande kommune om eit tilskot på 300.000 kroner til ny turveg.

søndag 11.10 2020

Sande formannskap går i bresjen for TV-aksjonen:

Digital innsamling og strandrydding

Sande-politikarane har registrert seg som digitale bøsseberarar. Samstundes går næringslivet i kommunen inn med eit visst beløp per sekk med plastsøppel som blir rydda.

lørdag 10.10 2020

Vil kartlegge kvar det trengst P-plassar for rørslehemma i Sande

Opphaldsstadar som er rekna for ålmenta har krav på seg med tilrettelegging for parkeringsplassar til rørslehemma.

Høgt sjukefråvær og varsla økonomisk storsmell uroar Sande-politikarane:

Sande styrer mot meirforbruk på 16 mill.

Med eit sjukefråvær på over 15 prosent og ekstrautgifter knytt til koronasituasjonen på 2,5 millionar har helse og omsorgssektoren store problem. Pensjonskostnadane er likevel verstingen i dyster økonomirapportering.

mandag 28.09 2020

Lyser ut prestestillingar i både Herøy og Sande før jul:

– Dei har gode spor å gå i

Det blir etter kvart no to ledige prestestillingar i vårt nedslagsfelt, og i dette høvet har vi utfordra prost Ingeborg Matre til å gjere opp status for korleis rekrutteringsarbeidet skrid fram.

søndag 27.09 2020

Eldreombodet kjem til Sande

– Vi er glade for at det nye eldreombodet kjem og vil møte oss.

Klagar på støtteavslag

Sandsøy og Voksa Næringslag ber kommunen om ny vurdering.

lørdag 26.09 2020

Kontrollutvalet ser nærare på utleigesak

Kontrollutvalet til Sande kommune har bestemt seg for å sjå nærare på saksbehandlinga i ei sak som gjeld utleige av klasserom.

fredag 25.09 2020

Tilbyr kommunen kroa

Kroa ved Larsnes ferjekai vert no tilbode Sande kommune.

onsdag 23.09 2020

Fiskerihamner lagt ut for sal – men kommunane kan få ein siste sjanse

Foreiningar med allmennyttige føremål kan no kjøpe både Haugsholmen og Sandebukta fiskerihamn.

lørdag 19.09 2020
7

Attgroinga i bygdene våre:

Sjekk dei store endringane i naturen sidan syttitalet

Kampen mot gjengroing har fått ny aktualitet etter eit fersk innspel til Sande kommune. Bildemateriale frå slutten på syttitalet er interessante tidsvitne.

torsdag 17.09 2020

Korona:

Foreldre kritiske til matpakkekrav

Foreldre ved Hauemarkja barnehage ynskjer ei oppheving av koronarutinar på mat-handtering.

søndag 13.09 2020

Sande skal lage sin eigen reiselivsplan

Det vert for tida utforma ein regional reiselivsplan. Sande kommune skal dessutan lage ein eigen plan for reiseliv.

Larsnes-klinikk under lupa

- Ikkje alle konsekvensar verkar heilt gjennomtenkte, sa ordføraren.

Dagpasientar i Sande kommune

Korleis kan Sande kommune berre gløyme ei pasientgruppe på denne måten? skriv ein pårørande i dette innlegget.

lørdag 12.09 2020

Klare signal frå Sande om SaFast

- Tida går fort, men det er ikkje lenge sidan eg med sjølvsyn såg at ferjekaia på Voksa fekk ei omfattande oppgradering. Har heller ikkje lagt merke til at dei andre kaiene i sambandet er elendige. Kva er dette for påfunn?

fredag 11.09 2020

Kritisk til stans i heimehjelp

Mange opplevde stopp i heimehjelpa i ferien.

Sande kommune styrer mot underskot også i 2020

Sande kommune styrer mot underskot også i 2020.

tirsdag 08.09 2020

Fryktar ferjekutt vil gje store konsekvensar

Årvik - Koparnes blir hardast råka viss fylkeskommunen gjennomfører kuttplanen, så no er det viktig at vi seier frå om kva konsekvensar dette vil ha, for bulyst og trivsel, for næringsdrivande, for ambulansedrift og for pendlarar ut og inn av kommunen.

søndag 06.09 2020

Sande vil ha Haugsholmen hamn gratis

lørdag 05.09 2020

Dette er svaret frå Sande formannskap om gjerde-dispensasjon i Hallelia

Høgre ville gå i dialog med partane og mekle, men fleirtalet på fem i formannskapet seier nei til dispensasjon i den omtala gjerdesaka i Halllelia.

Formannskapet i Sande vil ha meir fokus på samferdsel og reiseliv

I tråd med tidlegare signal i formannskapet blir det no sett ned ei eiga «trafikknemnd» i Sande som skal jobbe med uttalar og prosjekt.

fredag 04.09 2020

Ordførar Olav Myklebust rosar Larsnes Mek.:

– Dette var skikkeleg stas

Sola skein litt ekstra godt på Larsnes Mek. Verksted onsdag, då det vart kjent at verftet hadde bygt årets skip.

Difor varslar Fylkesmannen motsegn mot hyttefelt i Sande

Sjølv etter at Øystein Baade har innskrenka og justert sine planar for eit hyttefelt på Voksa, kjem det protestar frå øvrigheita.

lørdag 29.08 2020

Ekroll ber om eige prosjekt om samferdsel

Varaordførar Einar Ekroll meiner Sande kommune treng større politisk trykk på trafikk- og samferdselsprosjekt.

søndag 23.08 2020

Desse oppgraderingane skal kyrkjene på Larsnes og Sande gjennom

Larsnes kyrkje står no framfor ei vesentleg ansiktslyfting, der bygdefolket stiller på dugnad.

torsdag 20.08 2020

Mange stadar er det som å køyre i ein "grøn tunnel":

Håkon ber kommunen ta ansvar i kampen mot gjengroing

Mange stadar langs vegane har gjengroinga ført til at folk ser berre busker og kratt. Håkon Vestnes vil ha «fri sikt» inn som tema i den kommunale planstrategien.

onsdag 19.08 2020

- Dette feltet gir attraktive byggetomter

Etter over ti års planlegging og sonderingar kan Sande kommune endeleg førebu seg på å selje tomter i Storehaugen bustadfelt.

tirsdag 18.08 2020

96 fyrsteklassingar byrja på skule i Herøy denne veka, 20 i Sande:

Slik møter elevane i Herøy og Sande ein annleis skulestart

I år er det 96 spente fyrsteklassingar som har byrja på skulen i Herøy. I Sande er talet 20. No ventar eit år med læring, nye opplevingar og, sjølvsagt, smittevern.

mandag 17.08 2020

Styrka tilbod særskilt for ytste søre luten:

Sjukehusbussen tilbake!

Fylkeskommunen presenterer no eit tilbod som styrkjer busstilbodet, ikkje minst for kommunane Vanylven og Sande.

torsdag 06.08 2020

Krisestaben i Sande har konkludert:

Krisestaben i Sande har konkludert:

Sande kommune vil førebels ikkje innføre eigne karantenereglar for tilreisande frå utlandet.

Innskjerpa koronareglar for besøk

Sande kommune har allereie innført karantenetid for besøkande ved Sandetun omsorgssenter.

onsdag 05.08 2020

Siste om koronasituasjonen i Sande:

Resultatet til den utanlandske arbeidaren er klart

Samtlege ti som tysdag blei sette i isolasjon i Sande, er no ute igjen.

tirsdag 04.08 2020

Vil ha innført karantene også frå grøne land

Sande kommune bør snarast innføre karantene for folk som kjem frå utlandet sjølv om det i dag er grøne land. Det same bør nabokommunane.

mandag 03.08 2020

Trond Aglen på sin fyrste dag som kommunedirektør i Herøy:

– Spøkelset med eigedomsskatt har ikkje eg tenkt å kome dragande fram med, men det er det som er alternativet om ikkje vi greier å få drifta i økonomisk balanse

– Den store jobben i Herøy blir heilt klart å bidra til å balansere kommuneøkonomien, seier Trond Aglen som måndag hadde sin fyrste dag som kommunedirektør i Herøy.

lørdag 25.07 2020

Vil også ha møte med Sande kommune

Sande kommune har hatt møte med den eine parten i tomtestriden på Gote i Gjerdsvika, og no har også den andre parten bede om samtalar med kommunen.

søndag 19.07 2020

Har trykt på knappen for kommerisell algeproduksjon:

Ser potensiale for noko stort i Breivika

Det blir algeproduksjon i Breivika, og kommunetoppane i Sande er ikkje lite imponerte over satsinga som det nyetablerte selskapet Arctic Diatom no er i gang med på næringseigedomen til tidlegare Breivik kalkverk.

torsdag 16.07 2020

Sande idrettsråd har fordelt kulturmidlane til idrettslag:

Halve potten til Larsnes

Larsnes idrettslag har den største aktiviteten og får mest pengar frå kommunen.

onsdag 15.07 2020

Gledeleg for Sande, meiner ordføraren:

Får hurtigbåt både sommar og vinter

Ordførar Olav Myklebust trur folk i Sande vil få stor glede og nytte av hurtigbåtsambandet som startar om få veker.

lørdag 04.07 2020

Ordføraren svara om distriktstannklinikken på Larsnes:

– Vil heilt klart gi kostnadsauke

Sjølv om det i realiteten kan sjå ut som om at «toget er gått» i kampen om å behalde tannlegekontoret i Sande, meiner ordføraren det er grunn til å halde eit ekstra auge med situasjonen no som debatten har blussa litt opp.

Sande-politikarane signaliserte at dei vil sette samferdsel meir på dagsordenen:

– Må jobbe hardt politisk

Under både formannskapsmøtet og kommunestyremøtet i Sande på tysdag signaliserte fleire lokalpolitikarar at ein bør gjere meir i kampen for å få gjennomslag for Sande sine innspel i samferdselspolitikken.

fredag 26.06 2020

Sande utbetrar uteområde ved oppvekstsenter

Sande kommune har sett av ein halv million kroner i årets budsjett til utbetring av uteområde ved oppvekstsentera.

torsdag 25.06 2020

Utvalsleiar foreslår drastisk hjorte-kutt

Arnljot Muren er politisk sjef for hjorteforvaltinga i Sande kommune. No tek han til orde for eit skikkeleg krafttak for å få ned bestanden.

søndag 21.06 2020

Kommunedirektør Aglen trur Sande kjem seg greitt gjennom koronakrisa:

– Mange tiltak treff positivt

– Når eg summerer opp så er ikkje dette så hakkande gale. Sande kommune har kome seg greitt gjennom krisen så langt.

torsdag 18.06 2020

Olav Myklebust sine Sande-tips

Sjølv på ein sommar som går utan fleire større arrangement, finst det mange grunnar til å besøke Sande.

onsdag 17.06 2020

Vaagen har søkt kommunedirektørstillinga i Sande

Sande kommune sin mangeårige ordførar Dag Vaagen er mellom søkjarane til den ledige kommunedirektørstillinga i Sande.

fredag 12.06 2020

Bleie spør om betalt matpause

For ein del år sidan var «betalt matpause» ei heit politisk sak i Sande. No vert saka lyfta fram i lyset igjen.

onsdag 10.06 2020

Slik svarar Herøy på Sande sin Aglen-førespurnad

Trond Arne Aglen får oppgåver i både Sande og Herøy framover.

Goparken AS konkurs:

- Ein naturleg konsekvens av det som har skjedd

Selskapet Goparken AS er konkurs. Samla utståande gjeld ligg ein stad mellom 400.000 og 500.000 kroner.

tirsdag 09.06 2020

Innarbeidd transportrute og snøggbåt-forslag:

- Negative ruteendringar

For folk og næringsliv i Sande er det negativt både med ei endring i «transport-ferjeruta» midt på dag, og ei føreslegen endring i snøggbåtruta frå Hareid.

mandag 08.06 2020

LUFS i brev til Fylkesmannen:

Vil ha utsett iverksetting

Landslaget for nærmiljøskulen (LUFS) protesterer på måten Sande kommune går fram på i skulestruktursaka.

lørdag 06.06 2020

Prøvar ut sommar-SFO på Larsnes

Helse- og sosialutvalet har vedteke å innføre sommar-SFO to veker i år.

fredag 05.06 2020

Her vil Øystein by på attraktive hyttetomter

Eit forslag til nytt hytteområde på nordaustsida av Voksa ligg på bordet til Sande kommune.

onsdag 03.06 2020

Ny plan for hytteområdet på Skare ut på høyring

Den nye planen for feriesenteret på Skare, sørvest på Sandsøya, er no lagt ut på offentleg høyring.

tirsdag 02.06 2020

Vurderer HoppID-ordninga i Sande

NTM-utvalet i Sande skal på komande møte drøfte ordninga med HoppID-tilskot.

mandag 01.06 2020

Brukar av «arvesølvet» på vegsambanda

Sande kommunestyre har avgjort å gå inn med ytterlegare aksjekapital i både SAFAST og Rovdefjordsambandet. Dei ber no samstundes om å få bli endå meir informert i framdrifta.

Skyhøgt sjukefråvær i Sande kommune

Sande kommune meiner koronakrisa har ei medverkande årsak til at sjukefråværet har auka i år.

søndag 31.05 2020

Set i gang med bustadfeltsatsing: – Dette er ein merkedag

Dei folkevalde i Sande var samde i at oppstarten med bustadfeltet ved Storehaugen vil vere positivt for kommunen, og gjekk samrøystes for å starte steg èin av prosjektet.

Gursken kyrkje frikjend for avgiftssynd

Tidlegare i år kom det for ein dag at Gursken kyrkje i ein del år har vore kopla på det kommunale vassnettet, utan å ha vore registrert som abonnent.

Gjorde endeleg vedtak om fritt skuleval:

– Kan miste samhald

Høgre, med støtte frå Tverrpolitisk liste for Kvamsøya, Voksa og Sandsøya, stilte seg imot å innføre fritt skuleval i Sande, men fleirtalet gjekk for innstillinga til kommunedirektøren.

lørdag 30.05 2020

Trond Torset kritisk:

– Korleis vil de redusere bestanden?

Under kommunestyremøtet i Sande kom Trond Torset (Ap) med spørsmål til kommunen om kva tiltak som er sett i verk for å redusere hjortebestanden lokalt.

torsdag 28.05 2020

Endå ei runde innom skulesaka med lovlegkontroll-debatt i Sande kommunestyre:

– Føler meg litt nagla opp etter veggen

Debatten heita seg opp kring ordlyden i vedtaket om lovlegkontroll i skulesaka då kommunestyret i Sande samla seg på tysdag.

onsdag 27.05 2020

Kjell Martin Vikene:

– Ikkje problematisk å få i stand ei parkeringsløysing ved leilegheitsbygget

Kjell Martin Vikene presiserer at kommunen ikkje ser det som problematisk å løyse parkeringsplass-saka ved leilegheitsbygget Elverom.

Feil bruk av hasteparagraf

Kontrollutvalet i Sande meiner formannskapet i Sande burde ha venta med vedtak til kommunestyret skulle ha møte.

tirsdag 26.05 2020

Klart for steg 1 ved Storehaugen

Om kommunestyret går inn for formannskapet si tilråding, vil ein no gå i gang med utbygginga av Storehaugen bustadfelt.

Formannskapet vil støtte SAFAST og Rovdefjordsambandet:

– Står om øyane si framtid

Under førre vekes formannskapsmøte i Sande gjekk dei folkevalde inn for å kjøpe endå fleire aksjar i både SAFAST og Rovdefjordsambandet.

mandag 25.05 2020

Sande ber om løyve til å forlenge avtalen med Aglen

Sande kommune er midt i ein krevjande situasjon. No håper dei på velvilje frå sine gode naboar i Herøy.

tirsdag 19.05 2020

Landslaget for nærmiljøskulen engasjert:

Skulevedtaket i Sande klaga inn til Fylkesmannen

Fylkesmannen har fått ein klage på bordet frå Landslaget for nærmiljøskulen (LUFS). I tillegg ber lokalpolitikarar om ein lovlegkontroll.

søndag 17.05 2020

Sjå kven som får kulturtilskot i Sande

Kommunen hadde ikkje råd til å løyve kulturtilskot i 2019, men no har oppvekst- og kulturutvalet i Sande fordelt 150.000 kr i kulturtilskot for 2020.

mandag 11.05 2020

Statleg tolking av regelverket gir hovudbry:

Strandsone-sjokk for kystkommunar

Ei byggesak i Haugsbygda fører til at det no vert oppklaringsmøte mellom Sande kommune, fylkeskommunen og Fylkesmannen.

fredag 08.05 2020

Ordførarmøte om Aglen

søndag 03.05 2020

Spurde om ferjekai-pengar og Gjerdsvik-kai

I Sande kommunestyre vart det stilt spørsmål til leiinga om Gjerdsvika hamn og om bruken av ferjekaipengar.

lørdag 02.05 2020

Reduserer ordførarstillinga i Sande

Olav Myklebust si stilling som ordførar blir redusert frå 100 til 90 prosent.

fredag 01.05 2020

Myklebust om Aglens exit:

– Var villige til å strekke oss langt

– Det er veldig synd for oss at han går over til ein annan kommune. Vi hadde trengt han i den fasen vi er i no.

torsdag 30.04 2020

Aglen blir kommunedirektør i Herøy

Kommunedirektør i Sande, Trond Arne Aglen, tek over rådmannstillinga i Herøy etter Olaus-Jon Kopperstad. Stillinga skiftar samstundes namn til "kommunedirektør".

FAU-leiarane i Gjerdsvika og på Sandsøya er misnøgde med prosessen

Leiarane av FAU på Sandsøya og i Gjerdsvika er ikkje nøgde med måten skulesaka vart avgjort på.

onsdag 29.04 2020

Habilitetssmekk?

Sande kommune har fått ein liten reprimande frå Fylkesmannen.

tirsdag 28.04 2020

FAU Sandsøy oppvekstsenter og foreldregruppa Sandsøy barnehage:

"Vi forventar at administrasjon og politisk leiing i kommunen gir oss konkrete svar på det vi spør om"

Konkrete spørsmål til oppvekstsjef, administrasjon og politikarar.

Elevar ved Sandsøy barne- og ungdomsskule:

Kjære politikarar

Vi synest det er forferdeleg trist at vi føler oss nøydde til å skrive dette brevet. Men vi MÅ ytre meininga vår i denne saka. Vi ville helst ha levd liva våra utan bekymring og redsle for kva som kan skje med den flotte skulen vi har her på Sandsøya.

mandag 27.04 2020

Advokat om skulestruktursaka i Sande:

Mange opne spørsmål

Saka om nedlegging av Sandsøy skule er prega av hastverksarbeid og har mange spørsmål som det enno ikkje er kome gode nok svar på.

lørdag 18.04 2020

Sandsbakk vil vere med på Skare-synfaring

– Det vil vere meiningslaust med berre den eine parten til stades.

fredag 17.04 2020

Skulesaka i Sande:

Aglen reagerer på framstillinga i Vestlandsnytt

Kommunedirektør Trond Arne Aglen i Sande meiner måten skulesaka har vore framstilt på i Vestlandsnytt siste veka, er ubalansert.

onsdag 15.04 2020

Tussa-styret seier nei til utbytte til trass for godt 2019-resultat:

Ordførarar til kamp for utbytte

– Det vil forundre meg mykje om Tussa kjem i ein verre situasjon etter eit år med korona og mykje regn enn det kommunane gjer.

Oppvekstutvalet:

- Endringane vi legg opp til, betyr ikkje verdas undergang

Eit samrøystes helse- og oppvekstutval vil legge ned to skular i Sande. No går saka til formannskapet.

Skulestruktur på sakslista:

Sender Helse- og oppvekstutvalet i Sande sitt møte direkte klokka 13:45

tirsdag 14.04 2020

FAU-leiarar slaktar prosessen i skulesaka

Leiarane av foreldrearbeidsutvala (FAU) ved Gjerdsvika skule og Sandsøy skule er sterkt kritiske til måten Sande kommune går fram på i struktursaka.

mandag 13.04 2020

Endå eit smittetilfelle i vårt område

Sande kommune melde andre påskedag om endå eit tilfelle av koronasmitte.

lørdag 11.04 2020

Vil legge ned to skular - midt i koronakrisa

Saksdokumenta vart lagde ut påskeaftan. Allereie 15. april skal oppvekstutvalet i Sande ha webmøte der innstillinga frå kommunedirektøren er å legge ned to skular.

torsdag 09.04 2020

Reguleringsplanen for Skare, og nabostrid: Vil utover på synfaring

Ein revidert reguleringsplan for feriesenteret på Skare har møtt motstand hos ein nabo. No vil politikarane utover og sjå.

onsdag 08.04 2020

Informerte om korona-arbeidet i Sande

Sande kommune er i ferd med å lage ei lokal liste med aktuelle sysselsettingstiltak.

Nye økonomibekymringar for Sande kommune

Rekneskapen for 2019 vert verre enn det som tidlegare er anslått.

tirsdag 07.04 2020

Dette er Sande si liste over sysselsettingstiltak

Sande kommune kan presentere ei lang liste over moglege sysselsettingstiltak som er aktuelle i kjølvatnet av koronakrisa.

lørdag 04.04 2020

«Sandstorm» gir problem i Gjerdsvika

Sist veke tok Sande kommune kontakt med Kystverket etter at det vart meldt om problem med sand som fauk frå nordre deponi.

fredag 03.04 2020

Fredagens politiske behandling av Larsnes Mek. sin nye plan:

- Skulle vi gjere det slik at Larsnes Mek. droppar satsinga, tør eg nesten ikkje tenkje på konsekvensane

Eit samla formannskap sa fredag ja til framlegget til ny reguleringsplan for Larsnes Mek. Verksted.

Enorm vekst i arbeidsløysa - men Herøy og Sande slepp likevel billeg unna

Arbeidsløysa i Møre og Romsdal opplever ein eksplosiv vekst, og er oppe i 10 prosent. Auken i arbeidsløyse i Herøy og Sande er derimot vesentleg mindre enn det mange av dei andre kommunane på Sunnmøre opplever.

Langt skriv til politikarane før behandling:

Nye protestar mot hallen

Huseigarar på Larsnes som er kritiske til planane om dokkhall på verftet, har sendt eit langt fellesskriv til politikarane.

torsdag 02.04 2020

Full strid om gokartbana på Leikongeidet

– Vi er svært kritiske til at ein privat aktør og Sande kommune kan bidra til at vi, som bygde gokartbana og betalte det meste, blir forsøkt pressa ut på denne måten.

tirsdag 31.03 2020

Digitalt formannskapsmøte i Sande

Komande fredag skal Sande formannskap ha møte gjennom PC-ar, og utan publikum til stades.

lørdag 21.03 2020

Usemje om hyttetiltak i friområde

Ein søknad om å ta i bruk eit friareal skaper uro på Mikkelholmen.

Nye innspel om dokkhallen

Sande kommune har fått nye merknader til planane om dokkhall på verftsområdet på Larsnes.

onsdag 18.03 2020

Koronautbrotet fører til pause i lokalpolitikken

Både Olav Myklebust og Bjørn Prytz avlyser alle politiske møte, i første omgang for dei komande to vekene.

mandag 16.03 2020

Kriseleiinga i Sande kommune samla måndag:

– Førebur «worst case»

Krisegruppa i Sande var måndag føremiddag samla til nytt koronamøte. Ein tek høgde for eit «i verste fall-scenario».

søndag 15.03 2020

Alt i kommunestyret vart samrøystes vedteke

Det ser ut til å vere brei politisk semje i Sande for tida.

lørdag 14.03 2020

Kritikk mot administrasjonen etter kostnadssprekk:

– I dag er eg skamfull som politikar

Ein overraskande kostnadssprekk på 9,5 millionar kroner resulterer i uvanleg sterk kritikk frå politikarane mot administrasjonen i Sande kommune.

fredag 13.03 2020

Hadde pandemi-øving sist haust

Kommunane i vår region gjennomførte sist haust ei kriseøving der scenarioet var ein pandemi.

torsdag 12.03 2020

Nytt finansreglement- Fondsmidlar med mindre risiko

Sande kommune er i ferd med å innføre nytt finansreglement.

onsdag 11.03 2020

Sande kommune har sett i verk fleire tiltak - går ut over FHI sine tilrådingar:

Fem personar i heimekarantene i Sande

Sande kommune har no sett krisestab og innfører strenge tiltak for å ungå eit større utbrot av koronasmitte i Sande.

Streama møte også frå Sande kommunestyre?

Herøy har i mange år direktesendt kommunestyremøta sine på nett. No kan det skje også i Sande.