Tema

fredag 23.10 2020

Samferdselspolitikarane vil bruke eit minimum på ferjekaier

Berre det mest nødvendige skal gjerast med ferjekaiene i Sande.

torsdag 15.10 2020

Utkonkurrert av subsidierte utlendingar:

Klar tale frå Torvika: Har mista 90 prosent av godset

Norlline arbeider med å finne eit alternativt opplegg for gods etter at Hurtigruten sluttar å segle sør om Bodø.

onsdag 14.10 2020

Prosjektgruppe for samferdsel er valt

Formannskapet har bestemt kven som skal vere med i den nye prosjektgruppa for samferdsel.

tirsdag 13.10 2020

Muren kjempar vidare for ny strynefjellstunnel

– Eg håper og trur at denne tunnelen no vil verte realitet i neste NTP.

fredag 09.10 2020

Ekstrem nedbør førte til ras over fylkesvegen på Kvamsøya

Ein familie er isolert på ytre Kvamme på sørsida av Kvamsøya.

mandag 05.10 2020

Etterlyser sensor-reparasjon

lørdag 03.10 2020

Samferdselstopp: - Katastrofal situasjon med stort etterslep på vegane

På leiarplass kritiserte Vestlandsnytt vedlikehaldet av fylkesvegane. Det resulterte i at fylkeskommunen og entreprenøren no går ut forklarar korleis dei arbeider – innanfor knappe rammer. Leiaren i samferdselsutvalet karakteriserer situasjonen med sterke ord.

tirsdag 29.09 2020

Brimer ut mot forslaget til ferjekutt

Brimer AS er mellom dei mange som stiller seg kritisk til fylkeskommunen sitt forslag om ferjekutt.

lørdag 19.09 2020

Tek grep for å sjå om snøggbåtruta kan bere seg

Cruise Service vil teste ut eit utvida ruteopplegg for å sjå om snøggbåtruta mellom Ålesund og Stad er berekraftig.

onsdag 16.09 2020

Nytt sjømerke kan trygge seglasen

Kystverket har fått oppmoding om betre merking utanfor Hallebygda.

Rasvegen på Åram opna igjen onsdag kveld

Onsdag morgon gjekk det eit jordras over fylkesveg 5852 like ovanfor Åram stadion. Vegen opna igjen tidleg onsdag kveld.

tirsdag 15.09 2020

Manglar med vegar, fyllingar og moloar i Gjerdsvika

Sanco-reiarlaget i Gjerdsvika varslar ordføraren om ei rekkje infrastrukturelle utfordringar.

tirsdag 08.09 2020

Fryktar ferjekutt vil gje store konsekvensar

Årvik - Koparnes blir hardast råka viss fylkeskommunen gjennomfører kuttplanen, så no er det viktig at vi seier frå om kva konsekvensar dette vil ha, for bulyst og trivsel, for næringsdrivande, for ambulansedrift og for pendlarar ut og inn av kommunen.

lørdag 05.09 2020

Formannskapet i Sande vil ha meir fokus på samferdsel og reiseliv

I tråd med tidlegare signal i formannskapet blir det no sett ned ei eiga «trafikknemnd» i Sande som skal jobbe med uttalar og prosjekt.

fredag 28.08 2020

Solheim og Nesvik styrer HaFast-skuta

Tidlegare fiskeriminister Harald Tom Nesvik tek over som styreleiar i Hareid Fastlandssamband (HaFast).

lørdag 22.08 2020

Flytting av Larsnes ferjekai ikkje lenger aktuelt

Det er risikabelt både økonomisk og teknisk med ei flytting av Larsnes ferjekai.

mandag 17.08 2020

Styrka tilbod særskilt for ytste søre luten:

Sjukehusbussen tilbake!

Fylkeskommunen presenterer no eit tilbod som styrkjer busstilbodet, ikkje minst for kommunane Vanylven og Sande.

fredag 14.08 2020

Bygdefolket helste Gabriele velkomen i rute

Også på Sandshamn vanka det gratulasjonar og helsingar til Cruise Service, som har starta opp ny snøggbåtrute på søre luten.

tirsdag 11.08 2020

Vil forkøyrsregulere alle fylkesvegar

Rådmannen vil at alle fylkesvegane i Herøy skal forkøyrsregulerast med strekninga Fosnavåg sentrum til Nerlandsøy som fyrste prosjekt.

torsdag 30.07 2020

Borda på Allmenningskaia vert ikkje mykje brukt når...

Bilane står i vegen

Drift- og anleggsavdelinga oppmodar folk til å parkere "litt lengre bak" på eige initiativ fram til oppmerkinga kjem på plass.

søndag 05.07 2020

OPPDATERT! Jenta har fått att veska si!

Glad jente om bord og fekk att veska si

lørdag 04.07 2020

Herøy kommune vil ha vurdert sikring ved Kvalsvikstranda

fredag 19.06 2020

Alternativ valt for Nerlandsøybrua

Ei endeleg bruløysing er no valt for Nerlandsøybrua.

onsdag 17.06 2020

Høgre og Frp i Herøy med klar hurtigbåtoppmoding til lokale krefter:

– No må vi dekke kaldtbordet

No som ålesundsfirmaet Cruise Service får drifte ei hurtigbåtrute mellom Stad og Ålesund, med anløp til både Fosnavåg og Sandshamn, meiner Herøy-politikarane i Høgre og Frp at det er essensielt at ein no byr fram sitt beste.

lørdag 13.06 2020

Vil utvide 60-sona i Leikongbakkane

Statens Vegvesen vurderer å forlenge 60-sona i Leikongbakkane med 1.500 meter.

onsdag 10.06 2020

Vil ha nedsett fartsgrense i Gursken

Sara Fugledal Wiik har vendt seg til fylkeskommunen med synspunkt på fartsgrensa i Gurskebotn.

søndag 24.05 2020

Vil ha oppstart av Stad skipstunnel i 2021

- Møre og Romsdal fylkeskommune forventar at Stad skipstunnel får oppstartsløyve neste år.

fredag 24.04 2020

Strenge prioriteringar: Desse strekningane på søre får ny asfalt denne sesongen

Larsnes-Breivika er mellom strekningane som får ny asfalt denne sesongen.

onsdag 22.04 2020

Byggjer parkeringsplass på Larsnes

Planane for etablering av fleire parkeringsplassar i nærleiken av Sandetun er no klare for politisk sluttbehandling.

søndag 08.03 2020

Ein kan ikkje velje buss når bussen ikkje går

Møre og Romsdal har som mål å vere berekraftsfylke nummer éin, men korleis kan ein vere berekraftsfylke og samtidig kutte grovt i busstilbodet?