Tema

søndag 16.01 2022

Til slutt valde ho livet

søndag 09.01 2022

Ambulant avdeling:

Samlokalisering av Volda DPS døgnseksjon og ambulant seksjon

- Då det gjekk opp for oss at det var bestemt at Mork senter skulle overta våre lokaler og at vi måtte flytte ut, førte dette til uro, bekymring og undring, skriv verneombod Aud Rabben Simonsen og tillitsvald Runar Øye for NSF(Norsk Sykepleierforbund).

onsdag 01.12 2021

Thomas Stordalen svarar om "Vidundermedisin":

Sjå direktesending frå "Psykologtimen" med kommunepsykolog Tomas Myklebust

mandag 22.11 2021

Yoga Hjertemot etablerer seg i Fosnavåg:

Opnar studio i Fosnavåg

Då Kristin tok eit kurs innan terapeutisk yoga i 2018, var det for å finne ut korleis ho kunne få det betre resten av livet. Så oppdaga ho noko som gjorde at ho berre måtte bli instruktør.

onsdag 03.11 2021

Tomas Brandal Myklebust i Herøy kyrkje:

– Vanskelege tankar kan vere ein ressurs!

Tomas Brandal Myklebust var samtalegjest i Herøy kyrkje søndag kveld.

Sjå direktesending frå "Psykologtimen" i Ulstein

Onsdag 3. november klokka 19.00 inviterer kommunepsykologen i Ulstein, Sande og Vanylven, Tomas Brandal Myklebust, til "Psykologtimen" frå biblioteket i Ulstein. Han har med seg Thomas Fjeldvik Peterson som gjest og saman skal dei snakke om temaet framtidstru.

søndag 10.10 2021

– Det er hjelp å få om du treng det

Dersom du har behov for hjelp finnast det mange tilbod både i kommunen og andre stadar.

Frå brannsløkking til førebygging på Ulstein VGS:

Slik satsar dei på psykisk helse

Satsinga frå kommunen gjer at kontaktlærarane ved Ulstein vidaregåande skule kan bruke tida på undervisning, og mindre krefter på å hjelpe elevar som slit med den psykiske helsa.

lørdag 09.10 2021

Kommunepsykolog i Herøy Ivar Ørstavik:

– Vi skulle hatt fastpsykologar

Kommunepsykolog Ivar Ørstavik har hatt besøk av over 1.800 herøyværingar sidan 2007. I samband med Verdsdagen for psykisk helse kjem han med ei oppmoding: – Ver snill med deg sjølv og andre.

fredag 08.10 2021

Slik vurderer arbeidsgruppa flyttinga av den ambulante seksjonen i Myrvåg

Arbeidsgruppa, som har vurdert fordelane og ulempene med å flytte den ambulante seksjonen i Myrvåg til Volda, er no ferdige med sin rapport.

mandag 27.09 2021

Arbeiderparti-laga på Ytre Søre sterkt kritiske til prosessen:

Sterkt kritiske til prosess

Arbeiderpartiet sine lokallag på Ytre Søre sender ei sterk oppmoding til styret i helseføretaket om å oppretthalde ambulant seksjon i Myrvåg.

søndag 26.09 2021

Toftetun-foreldra fortvilar over treig prosess med avlastingsheimen:

– Nei, Toftetun har ikkje blitt betre!

– Eg blir så oppgitt. Vi står berre og stangar og stangar i veggen!

torsdag 16.09 2021

Statlege arbeidsplassar framleis i fare:

– Skuffa over labert engasjement lokalt

I juni kunne Vestlandsnytt avdekke at det vert jobba for ei flytting av helseføretaket sin ambulante seksjon frå Myrvåg til Volda. Sidan då har saka teke eit par steg vidare.

onsdag 15.09 2021

Vidarefører samarbeid om PPT

Herøy og Sande skal også det komande året samarbeide om PPT. Kommunane arbeider vidare med moglegheitene om å få til eit langsiktig samarbeid.

lørdag 11.09 2021

Inviterer til pårørandeskule i Herøy:

Korleis møte ein med demens

Tysdag 21. september går Pårørandeskulen 2021 av stabelen i Herøy. Dei som står nær nokon med demens er velkomne til å delta.

onsdag 04.08 2021

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad vitja Bøen Gard:

Olaug Bollestad vitja Bøen Gard: – Dette meiner eg veldig mykje om

Det er slett ikkje tilfeldig at statsråden valde å leggje turen til den vesle garden i Gjerdsvika under valkampturnéen sin.

torsdag 24.06 2021

Ambulant seksjon i Myrvåg

Fire ytre-ordførarar "uroa over planane" til helseføretaket

Dei fire ordførarane på øy-delen av Søre Sunnmøre kjem med ei felles fråsegn etter at det vart kjent at helseføretaket vurderer å avvikle ambulant seksjon i Myrvåg.

søndag 21.03 2021

Etterlyste grundigare utgreiing om psykososialt kriseteam

Politikarane i Herøy formannskap var langt på veg nøgde med den reviderte beredskapsplanen i Herøy, men hadde likevel nokre punkt dei ønskjer klarleik rundt.

fredag 25.12 2020

Herøy kommune trekker seg frå Bøen gard

tirsdag 22.12 2020

Mental Helse Ungdom og Oskar Fjørtoft Sandanger med YouTube-satsing:

Kvifor spelar Oskar frå Sande FIFA med helseminister Bent Høie?

Med sin nye YouTube-kanal håper Mental Helse Ungdom, med sandssokningen Oskar Fjørtoft Sandanger i spissen, å gjere det lettare for gutar å snakke om kjensler.

søndag 20.12 2020

Silje i endring

tirsdag 17.11 2020

Ei annleis skuleveke på Gursken oppvekstsenter

Tema: Livsmeistring

Ei slik slik skuleveke med fokus på viktige ting ein møter i kvardagen har elevane truleg sjeldan hatt før – men jammen så nyttig det var!

mandag 05.10 2020

Slik markerer vi Verdsdagen for psykisk helse i Herøy

Verdsdagen for psykisk helse er 10. oktober. I år handlar verdsdagen for psykisk helse og markeringa om å spørje meir.

onsdag 23.09 2020

Da Mathilde fekk kreft

Bar­ne­kreft. Or­det i seg sjølv er nok til å grøs­se. Kva gjer du når den kjæraste du har vert livs­tru­gan­de sjuk?

søndag 09.08 2020

Portrett:

Eventyraren som aldri gir opp

Då Marita Pettersen (60) skreiv seg ut av Radiumhospitalet som 30-åring, starta ho på ei mental leveliste. Sidan har ho vore døden nær fleire gongar. Det hindra henne aldri i å utforske livet.

søndag 02.08 2020

Terapeutisk hagebruk på Brekkegarden:

Terapiprosjekt for folk med angst- og depresjonslidingar

– Dess meir eg læ­rer, dess meir skep­tisk blir eg til sånn gam­mal­dags psy­ko­lo­gi der ein for ein kvar pris skal snak­ke folk fris­ke el­ler gi dei ei pil­le.