Tema

tirsdag 08.12 2020

Nye rapportar peikar SaFast sin veg:

Sparar på å byte ut ferja med tunnel

– Det er faktisk mange som ikkje kjenner til at Sande Fastlandssamband er nær eit endeleg gjennombrot som inneber ei relativt snarleg realisering. Siste tida har det i alle fall vore veldig mange gode nyheiter.

fredag 13.11 2020

Ferjekaipengar kan brukast til vegbygging:

– Vi har tru på Safast

Anders Riise fekk med seg eit solid fleirtal i samferdselsutvalet på å kunne bruke ferjekaipengar til undersjøiske tunnelar i Sande.

fredag 06.11 2020

– Heilt uaktuelt å vurdere ferjekaier opp mot vegsamband

Fylkeskommunedirektøren seier nei til å vente med ei full utbygging av ferjekaiene, i påvente av ei mogleg rask gjennomføring av Sande Fastlandssamband.

fredag 30.10 2020

Interessant status og debatt om Sande Fastlandssamband:

Vert det ferje til evig tid – eller tunnelar?

Sande Fastlandssamband står på mange vis ved eit vegskilje. For å kome vidare med planane er dei avhengige av tillit og velvilje både i fylkes- og kommunepolitikken.

mandag 19.10 2020

Nedslåande KS1-rapport med blodraude tal, men møte gav SaFast-opptur

KS1-rapporten om Sande Fastlandssamband er ikkje hyggeleg lesnad for dei som kjempar for prosjektet. Men eit møte i det fylkeskommunale utbyggingsutvalet gir ny vind i segla for sambandet.

onsdag 14.10 2020

Prosjektgruppe for samferdsel er valt

Formannskapet har bestemt kven som skal vere med i den nye prosjektgruppa for samferdsel.

tirsdag 22.09 2020

Myklebust beklagar unøyaktigheit

– Her får eg legge meg langflat og beklage!

mandag 14.09 2020

Kommentar:

SaFast og ferjekaier

- Eg las, som mange andre, saka om ferjekaier og SaFast som stod på trykk i førre avis. Her var det mykje å ta tak i.

lørdag 12.09 2020

Klare signal frå Sande om SaFast

- Tida går fort, men det er ikkje lenge sidan eg med sjølvsyn såg at ferjekaia på Voksa fekk ei omfattande oppgradering. Har heller ikkje lagt merke til at dei andre kaiene i sambandet er elendige. Kva er dette for påfunn?

tirsdag 08.09 2020

Bjarne Kvalsvik ber om klare signal frå Sande om SaFast og ferjekaipengar, får svar:

– Kaiene må utbetrast snarast

Samferdselsutvalet vil ha klare svar frå Sande kommune om SaFast og bruken av midlar avsett til ferjekaiutbygging. Både Kari Ristesund og ordførar Olav Myklebust meiner strakstiltak på kaiene må prioriterast.

mandag 22.06 2020

Fylkeskommunen:

Opnar for alternativ bruk av ferjekaipengane

Utbyggingsutvalet i fylket trassar administrasjonen og legg fram nye tankar om korleis ein skal løyse utfordringane med ferjekaiene til Larsnes-sambandet.

tirsdag 09.06 2020

Desse tryggingstiltaka tilrår vegvesenet i Safast-tunnelen

Statens vegvesen har kome med ei vurdering til ei komande sikkerheitsgodkjenning av Sande Fastlandssamband (Safast).

mandag 01.06 2020

Brukar av «arvesølvet» på vegsambanda

Sande kommunestyre har avgjort å gå inn med ytterlegare aksjekapital i både SAFAST og Rovdefjordsambandet. Dei ber no samstundes om å få bli endå meir informert i framdrifta.

søndag 03.05 2020

Spurde om ferjekai-pengar og Gjerdsvik-kai

I Sande kommunestyre vart det stilt spørsmål til leiinga om Gjerdsvika hamn og om bruken av ferjekaipengar.

onsdag 29.04 2020

Avviser ikkje SaFast sitt utspel

Sentrale fylkespolitikarar vil ikkje avvise spenstig utspel frå Sande Fastlandssamband.

torsdag 23.04 2020

Jarle Støylen meiner det er samfunnsnyttig bruk av pengane:

Vil sprøyte 400 ferjekai-millionar inn i fastlandssambandet

- Dei ytre øyane i Sande har avgjort ei framtid. Og her spelar realiseringa av Sande Fastlandssamband ei viktig rolle.

tirsdag 03.03 2020

SaFast klar for neste etappe

Sande Fastlandssamband sin status skal no opp i samferdselsutvalet.