Tema

torsdag 13.08 2020

Overraska og skuffa over negativ tilråding til kafé- og galleriplanar på Mjølstaneset

– Dette er vår moglegheit til å gi eit bidrag til vårt lokalsamfunn, og til kommunen si satsing på turisme.

– Dersom nokon ønskjer å investere i ei slik satsing, er det forunderleg at ikkje politikarane og andre, i desse tider, støtter og applauderer alle som tek initiativ til ny nærings- verksemd.

fredag 07.08 2020

Leiar i pensjonistforbundet:

- Vi manglar helsearbeidarar i Norge - tida er i ferd med å renne ut

- Vi mangler helsearbeidere i Norge – nå kommer erkjennelsen, skriver Mellvin Steinsvoll.

fredag 31.07 2020

Ber fylket om å ta ansvar for toalettet på Runde

Bjarne Kvalsvik meiner fylkeskommunen bør vere med på å betale for toalettet i Goksøyra.

søndag 21.06 2020

Kommunedirektør Aglen trur Sande kjem seg greitt gjennom koronakrisa:

– Mange tiltak treff positivt

– Når eg summerer opp så er ikkje dette så hakkande gale. Sande kommune har kome seg greitt gjennom krisen så langt.

fredag 19.06 2020

Alternativ valt for Nerlandsøybrua

Ei endeleg bruløysing er no valt for Nerlandsøybrua.

onsdag 17.06 2020

Høgre og Frp i Herøy med klar hurtigbåtoppmoding til lokale krefter:

– No må vi dekke kaldtbordet

No som ålesundsfirmaet Cruise Service får drifte ei hurtigbåtrute mellom Stad og Ålesund, med anløp til både Fosnavåg og Sandshamn, meiner Herøy-politikarane i Høgre og Frp at det er essensielt at ein no byr fram sitt beste.

Stokksund må vente på UFO?

UFO opnar ved Herøy kulturhus i september. I Stokksund må ein derimot vente ei stund.

Set fokus på arbeidsmiljøet

Bør arbeidsmiljøet i Herøy kommune vere tema i kommunestyret?

tirsdag 16.06 2020

Fleire etterlyser svar frå Herøy kommune

Både Tine Storøy og Kjell Runde spurde om kommunen sin evne til å svare på førespurnader.

mandag 15.06 2020

Positive til å busette barnefamilie frå Morialeiren

Herøy kommune har kapasitet til å ta i mot barnefamilie på inntil sju personar.

tirsdag 26.05 2020

Herøy Janitsjar har kjempa for scenepark i 30 år

Andreas Kvalsund: – Scena i Solparken var vår idé

Ikkje berre vil sceneparken vere økonomisk positiv for lokalt musikkliv. Han vil også gje ringverknadar både til handelsstanden, kulturlivet og kommunen generelt.

mandag 25.05 2020

Vil ha opprydding i helse- og omsorg i Herøy

På lengre sikt må vi jobbe for at fleire eldre skal greie seg sjølve lenger, ved tilrettelegging i heimen og ved å tilby trygge eldrebustadar, skriv Karl-Oskar Sævik (Frp).

søndag 24.05 2020

Vil ha oppstart av Stad skipstunnel i 2021

- Møre og Romsdal fylkeskommune forventar at Stad skipstunnel får oppstartsløyve neste år.

lørdag 23.05 2020

Høgre er usikre om reglar for fritt skuleval

Formannskapet gjekk samrøystes inn for å vedta reglar for fritt skuleval i Sande, men Høgre signaliserte samstundes at dei kan kome til å stemme annleis i kommunestyret.

fredag 22.05 2020

Formannskapet vil gå i gang med forprosjekt

Sande formannskap går inn for å sette i gang eit forprosjekt for kaietableringa i Gjerdsvika.

torsdag 21.05 2020

Herøy kommune fryktar økonomisk storsmell:

– No brenn det. Vi må sjå på alt!

Formannskapspolitikarane verka nesten tekne av alvoret då økonomien kom opp på tysdagens møte. Helse og omsorg-sektoren åleine styrer mot eit overforbruk på 20 mill.

mandag 27.04 2020

Vil seie nei til samarbeidsavtale med Ulstein

Formannskapet meiner Ulstein har noko å bevise.

søndag 26.04 2020

- Vi har ikkje gløymt Sandsøya – og vil framleis arbeide for at det både skal gå an å bu og arbeide på Sandsøya og Voksa også i framtida!

Ser at Ole Sande etterlyser ordføraren i Sande i tysdags-utgåva av Vestlandsnytt. Sjølv om eg formelt sett har ferie denne veka, så er det klart at ein slik sjanse til å kome på trykk i lokalavisa kan eg ikkje la gå ifrå meg…

Kritiserte saksutgreiinga, men gjekk likevel inn for tilbygg-planane:

– Gir oss nye moglegheiter

– Eg trur at om vi går mot dette prosjektet så vil vi vere lensmannslause i all framtid. Då vil lensmannskontoret ligge i Ulsteinvik.

fredag 24.04 2020

Smittevernoverlegen orienterte og svara på spørsmål frå formannskapet:

– Alle små koronatiltak er nødvendige

Koronatelefonen, gravferder, handball, drive-in-kino og 17. mai var mellom temaa som Herøy formannskap ville ha meir informasjon om då smittevernoverlege Bjørn Martin Aasen gjesta tysdagens møte.

torsdag 23.04 2020

– Vi må bygge nye Bergsøy skule no!

Politikarane som har vore på synfaring på Borga er ikkje i tvil, det hastar å få på plass ei erstatning for Borga.

Går inn for éin million til næringsfondet

Herøy formannskap vil løyve éin million kroner til det kommunale næringsfondet.

onsdag 22.04 2020

Byggjer parkeringsplass på Larsnes

Planane for etablering av fleire parkeringsplassar i nærleiken av Sandetun er no klare for politisk sluttbehandling.

tirsdag 21.04 2020

Må handle meir lokalt: – Vi har fått oppskrifta på korleis det kan gjerast på ein enkel måte

Herøy kommune handlar for om lag 80 millionar kroner i året, men berre ein liten del av desse kronene kjem lokale firma og handlande til gode. Det vil Svein Gjelseth ha ei endring på.

Vil ta låneopptak til rådhustilbygget

Etter fleire utsettingar, må Herøy-politikarane no ta eit standpunkt.

mandag 20.04 2020

Kopperstad tilrår framleis samarbeidsavtale med Ulstein

Herøy formannskap skal ha tilpassa møte tysdag.

søndag 08.03 2020

Tilrår dispensasjon for motorcross

Naboane protesterer, men rådmannen tilrår motorcrossbane på Kopperstad.

lørdag 07.03 2020

– Skal vi løne folk for å reise ut til Herøy kvar dag for å gå i møte?

Herøy kommunestyre vil gjerne ha samarbeid om landmåling og GIS, men ikkje alle meiner det er ein god ide å seie ja til ein avtale med Ulstein kommune.

fredag 06.03 2020

– Perfekt anledning til å prioritere Leine-Voldsund

Aleksander Zahl Tarberg slo fleire slag for utbetring av Leine – Voldsund i kommunestyret.

torsdag 05.03 2020

Kommunestyret ventar til april med prosjektprioriteringane:

Vil prioritere servicetorget

Fleirtalet i Herøy kommunestyre fann det for vanskeleg å setje opp ei prioriteringsliste for 2020 på sparket på det siste kommunestyremøtet. Til det var det for mange usikre faktorar.