Tema

onsdag 14.07 2021

Havila Kystruten

Har henta inn ein halv milliard - første er snart reiseklar

Havila Kystruten har henta inn 500 millionar kroner i det som vert omtala som "ein vellukka aksjeemisjon".

fredag 28.05 2021

Fjord1 vert hovudsponsor for Hødd Fotball

Hødd Fotball har teikna avtale med Fjord1, som vert klubben sin hovudsponsor dei komande tre sesongane.

torsdag 27.05 2021

Havila kjøper oljerigg for over tre millardar

Havila Holding går inn i eit nytt segment og kjøper riggen Mærsk Inspirer frå Mærsk Drilling.

mandag 14.12 2020

Per Sævik fyller 80 år:

Med teft i toppen og saltvatn i kroppen

- Eg ville berre sjå om eg greidde det. Det var svaret til seks år gamle Per då mora forstøkt spurde kva han hadde tenkt på då den vesle gutungen hadde teke færingen og rodd ei nautisk mil heimanfrå og tvers over fjorden til Fosnavåg.

mandag 16.11 2020

Høgt sannsyn for reiselivslinje på Herøy vgs.:

– Når Havila garanterer for minimum åtte læreplassar, er det ikkje vanskeleg å vere positive

– Eit nær tverrpolitisk fylkesting sender no signal om at vi ønskjer dette frå 2022.

lørdag 17.10 2020

Haugeseminaret i Fosnavåg:

- Må skilje mellom ubehagelege og lovstridige ytringar

Bakgrunnen for årets tema, ytringsfridom, vart forklart ved at Hans Nielsen Hauge var ein person som i si samtid fleire gonger måtte i fengsel for å ha ytra trua og meiningane sine offentleg, ved å invitere til forsamlingar og forkynne, utan at soknepresten hadde gitt løyve til det.

torsdag 13.08 2020

Overraska og skuffa over negativ tilråding til kafé- og galleriplanar på Mjølstaneset

– Dette er vår moglegheit til å gi eit bidrag til vårt lokalsamfunn, og til kommunen si satsing på turisme.

– Dersom nokon ønskjer å investere i ei slik satsing, er det forunderleg at ikkje politikarane og andre, i desse tider, støtter og applauderer alle som tek initiativ til ny nærings- verksemd.