Tema

onsdag 25.11 2020

Saka om masseuttak på Nerlandsøya:

"Kjenner oss provoserte" (tilsvar frå Bjarne Kvalsvik)

lørdag 21.11 2020

– To fluger i ein smekk

Fleirtalet i formannskapet i Herøy gjekk tysdag inn for å arbeide vidare med det planlagde massetaket for Nerlandsøybrua på Teigeneset, mot fylkeskommunen si tilråding.

fredag 13.11 2020

Så stor blir fortausbreidda på Nerlandsøybrua

torsdag 22.10 2020

– Eg er fortvila over at ein rotar det til

Bjarne Kvalsvik reagerer på vinglinga i masseuttakssaka, og gjer det samstundes klart at det er lite sannsynleg at ein får ta heile masseuttaket på Igesund. Han saknar også fokus på moglegheitene eit slikt uttak kan gi.

Vil samle masseuttaket på Igesund:

Stor forundring i formannskapet etter ny kuvending frå fylkeskommunen: – Dei sluttar aldri å overraske

Rett før tysdagens handsaming av masseuttakssaka på Nerlandsøya fekk formannskapet i Herøy nye opplysningar frå fylkeskommunen. No blir sistnemnde oppfordra til å forklare seg for Herøy- politikarane.

onsdag 21.10 2020

Kvalsvik grendelag om uttak av stein til Nerlandsøybrua:

- Stor uro og undring

Innlegg av Kvalsvik grendelag.

lørdag 10.10 2020

Bjarne Kvalsvik forundra over at ein vil droppe massetaket på Teigeneset:

– Dette er sjansen vi får til å sikre ny vegløysing

Bjarne Kvalsvik avviser at det er full semje om å flytte massetaket frå Teigeneset til Verpingsneset. Han fryktar nemleg at ei slik løysing vil sette ein stoppar for planane om betre vegløysing på Teige og utover mot Kvalsvika.

tirsdag 06.10 2020

Lanserte nye brubygge-metodar: Den nye Nerlandsøybrua kan potensielt bli bygd på Fiskå

Møre og Romsdal fylkeskommune har inngått avtalar om to innovasjonsprosjekt for bygging av bruer i framtida. Fredag vart prosjekta sparka i gang og to nye brubygge-metodikkar vart presentert. Ein av dei kan bli brukt på den nye Nerlandsøybrua, og i tur Remøybrua.

fredag 19.06 2020

Alternativ valt for Nerlandsøybrua

Ei endeleg bruløysing er no valt for Nerlandsøybrua.

tirsdag 16.06 2020

Vedtok oppstart av planarbeid for masseuttak på Igesund og Teigeneset

Arbeidet med å sikre nok stein til fyllingane på nye Nerlandsøybrua er i gang. Masseuttaka ser ut til å bli på Igesund og Teigeneset.

torsdag 11.06 2020

Går mot endeleg brualternativ for Nerlandsøybrua:

Bjarne Kvalsvik: - Ei løysing vi kan leve med, men…

Samferdselsutvalet har no kome fram til eit «endeleg» alternativ for Nerlandsøybrua. Måndag, då fylkestinget skal votere over saka, kan bruløysinga vere spikra.

lørdag 30.05 2020

Tid for handling

Bygg brua etter regulert plan. Lag ingen fleire omvegar og forseinkingar for dette prosjektet, skriv redaktøren i denne vekas leiar.

lørdag 23.05 2020

Klokkeklart frå Herøy formannskap:

– Vi forhandlar ikkje om nye løysingar

– Vi har vore klinkande klar på at vi ikkje skal vere med på ei krone til sjølve bruprosjektet og finansieringa der.

søndag 17.05 2020

Held fast på vesentleg kommunal medfinansiering

Fylkeskommunen meiner det vil vere naturleg at Herøy kommune bidreg med ei vesentleg medfinansiering av ny bru.

fredag 15.05 2020

Slik kan nye Nerlandsøybrua byggast med alternativ teknologi

Med ein forventa kostnad på 300 millionar kroner blir ei flat bru med skipssluse lansert som alternativ bruløysing til Nerlandsøya.

tirsdag 05.05 2020

Bjarne Kvalsvik om planane om massetak på Teige:

- Blir altfor stort inngrep

Eit steinuttak ved Teigeneset vil dekke heile massebehovet til Nerlandsøybrua med god margin. Altfor mykje på ein plass, meiner Bjarne Kvalsvik.

fredag 10.04 2020

Herøy kommune og fylkeskommunen diskuterte kostnadssparande tiltak:

Vil kutte bru-kostnadar på Igesund

På Igesund-sida kan det bli både fyllingar i sjø, og andre endringar på land for å få ned kostnaden på den nye Nerlandsøybrua.

lørdag 14.03 2020

Reagerer på vedtak om kommunalt bidrag:

– Dei kan ikkje få inntrykk av at det er noko å hente

Herøy formannskap, med ordførar Bjørn Prytz i spissen, er lite interessert i å ta del i finansieringa av ny nerlandsøybru.

onsdag 04.03 2020

Fleirtalsforslag i samferdselsutvalet:

Vil ha vesentleg større fyllingar i sjøen, og lågare vegstandard

På vegner av Høgre, Sp, Ap, SV, MDG og KrF fremja Anders Riise (H) eit endringsforslag om Nerlandsøybrua under onsdagens møte i samferdselsutvalet. Forslaget vart samrøystes vedteke.

tirsdag 03.03 2020

Opp som orienteringssak 4. mars:

Dette er status for brua

Onsdag får samferdselsutvalet ei orienteringssak med status for Nerlandsøybrua på bordet. Foreløpig er det lite nytt, men fylkeskommunen tek sikte på å ha innsparingsalternativet klart i juni.