Tema

tirsdag 23.06 2020

Havila opprettar eit nytt selskap: - Behov for ytterlegare oppbemanning

Tysdag kunngjorde Havila Holding at dei opprettar eit shared service-selskap, for å samordne ressursar, styrke Havila-gruppa og sikre arbeidsplassar.

torsdag 18.06 2020

Viste fram reiselivet på ytre søre

– Sidan Cruise Service no har fått konsesjon på ei rute mellom Stad og Ålesund, passa det ekstra godt å ta årets kick off langs denne ruta.

torsdag 11.06 2020

Frå hobby til draumejobb

– Er du klar til å hoppe, spurde gründeren. –Ja, svara Frank Lied.

mandag 08.06 2020

Stor framgang for RS Systems på Mjølstaneset:

Gjennombrot i USA og storfisk på kroken

Når dei store oljeselskapa i verda skal finne ut kor mykje olje som finst i eit reservoar, og kor stor del av den som kan hentast ut, nyttar dei utstyr frå Fosnavåg.

torsdag 04.06 2020

Frå havfiske til kamp mot lakselus:

Nytt beite for Beitveit havfiske

Dei måtte gi seg med fiskeri, og no blir det i staden havbruksteneste for Beitveit havfiske på Kvamsøya.

«Kakefestdag» på Norwegian Greentech:

«Kakefestdag» på Norwegian Greentech: Hovar inn kontrakter

– På slike dagar kan ein godt spandere på seg eit aldri så lite kakestykke.

Han er ny driftssjef i Westing

Tore Liadal er tilsett i den nyoppretta stillinga som COO/driftssjef for Herøy-selskapet Westing.

tirsdag 02.06 2020

Ulmatec Skipsservice opplevde full korona-stopp:

– På veg mot å normalisere seg

Ulmatec Skipsservice er mellom bedriftene som fekk korona-sjokk. No ser leiinga at situasjonen er i ferd med å vende tilbake i retning av normalt.

torsdag 28.05 2020

Kan få løysing gjennom kulturdepartementet

Styret i Sunnmørsbadet har sikra likviditet fram til gjenopninga.

torsdag 21.05 2020

Reiselivsutviklar Hilde Gråberg Bakke om reiselivspotensialet i Havlandet og sentrale utfordringar som ligg føre:

Reiselivsutviklar Hilde Gråberg Bakke: Slik kan Havlandet hevde seg

Herøy sin nye reiselivsutviklar, Hilde Gråberg Bakke, ser eventyrlege moglegheiter for Herøy. Men før «Havlandet» kan nå sitt fulle potensial, meiner ho reiselivsverksemder og butikkfolk i kommunen må ta seg ei runde, med gjestebriller på, og sjå korleis det ser ut rundt si verksemd.

fredag 15.05 2020

Kjempeyacht skal byggast på Kleven

- Yachten skal innehalde 118 bustader som vil skape eit av dei mest filantropiske miljøa i verda.

torsdag 07.05 2020

Ah! SPORT Lounge har opna i Fosnavåg

– Folk vert overraska når dei kjem inn

Den norske nemninga er salong – ein plass der fleire ting skjer på ein gong. Ah! SPORT Lounge er nemleg mykje meir enn ein sportsbar.

tirsdag 05.05 2020

Bogne Breseri og Catering er konkurs:

- Krisa kom på eit veldig uhøveleg tidspunkt

I mars skulle Hallbjørn og Marianne Tømmerbakk starte opp igjen med nytt konsept. Så kom korona-viruset og sette ein stoppar for alt.

fredag 24.04 2020

Eigarane gir Tussa-styret ein siste sjanse

Tussa-styret overlevde torsdagens generalforsamling og får ein ny sjanse til å imøtekome eigarane i utbytesaka.

mandag 06.04 2020

Tussa gjorde det bra i 2019:

Gode resultat, men droppar utbyte

Tussa hadde i 2019 eit årsresultat på 96,8 millionar kroner. I 2020 er forventningane reduserte.

onsdag 18.03 2020

– Det var eit sjokk for alle, men vi opplever fin støtte

Alle landets frisørar fekk fire timar på seg på å stenge dørene. Håpet er at krisepakkar kan hindre massenedleggingar.

søndag 08.03 2020

Havlandet er i gang:

– Enorme moglegheiter i Herøy

Med samarbeid som den viktigaste nøkkelen til suksess, er Merethe Hjertø Flusund og Hilde Gråberg Bakke klare for å vere bindeleddet og den viktige støttespelaren på vegen til suksess i havgapet.

På kvinnedagen 8. mars feirar Inga Goksøyr 80 år og framleis er ho yrkesaktiv:

– Eg reiv ut bakseta og la inn ei sponplate. Sidan har det gått i eitt

Ho har drive blomsterforretning og gravferdsbyrå i 39 år, og sjeldan teke seg fri. Det planlegg heller ikkje Inga Goksøyr å gjere med det fyrste, trass i at ho søndag fyller 80 år. Dette held ho gåande.

fredag 06.03 2020

Britts Frisørsalong har fusjonert med Saxett:

Britts Frisørsalong har fusjonert med Saxett

For frisørane Britt Johanne Valø og Tanja Ørnhaug Solem blei det litt symbolsk å samle seg under eitt tak på Eggesbø.

Ro Vision leveringsklar, Ro Venture nyst komen frå Polen:

Hybride systrer hekk mot hekk på Larsnes

Ro Vision, fiks ferdig frå Larsnes Mek. i desse dagar, er omtala som verdas første hybride brønnbåt. No er også systerskipet klar for utrusting.

tirsdag 03.03 2020

Fosnavåg Bilverksted AS utvidar:

Her er dei nye planane

Eigar og dagleg leiar Nerijus Cesevicius ved Fosnavåg Bilverksted AS har kjøpt opp resten av bygget på eigedomen – og ein splitter ny bilvaskemaskin til to millionar kroner.

søndag 01.03 2020

Halvert aktivitet i Bourbon Offshore Norway, men:

Håper å snu ein negativ trend

I Bourbon Offshore Norway er det no berre 80 nordmenn igjen av til saman 280 sjøfolk i reiarlaget.

lørdag 29.02 2020

Betre service frå Sandsøy Servicebåt

Sandsøy Servicebåt utvidar servicen landevegen.

Kursing og kompetanseheving medan fabrikken står stille:

Mowi godt rigga for framtida i Herøy

Laks til ein eksportverdi på fleire milliardar kroner blei i fjor skipa frå Mowi sitt hovudslakteri i Herøy.

fredag 28.02 2020

Atskilleg betre, men …

Framleis raude tal frå Havila Shipping – jobbar for å halde flåten samla

Då det må seiast å vere mykje betre samanlikna med 4. kvartal i 2018, er tala framleis raude for Havila i tilsvarande periode i 2019, trass i auka driftsinntekter og redusert underskot. No jobbar dei med långivarane for å halde flåten samla.

fredag 14.02 2020

Måndag opnar ho «Eplenikkers» i Myrvåg:

– Eg er livredd

Til no har June Overå produsert barneklede i kjellarstova heime og selt tekstil og sjølvprinta koppar på nett. No satsar ho alt i Myrvåg.

torsdag 13.02 2020

Gjennombrot for Herøy-bedrifta Flowtru AS

Onsdag signerte oppstartsbedrifta Flowtru AS, som held til i Herøy, si fyrste kontrakt. Flowtru skal levere 3 fiskepumper til ein verdi på 4 millionar kroner til Stranda Prolog AS.

onsdag 12.02 2020

Havyard Ship Technology:

Verftsselskapet greier ikkje å gjere opp for seg

Havyard Ship Technology er ute av stand til å gjere opp for seg og har søkt om forhandlingar med kreditorane.