Tema

torsdag 21.10 2021

Ulstein-selskap med oppdrag for verdas største lukka oppdrettsanlegg til sjøs

Avtalen med American Aquafarms gjeld design av eit slambehandlingsanlegg som skal skape verdifull energi av slammet frå verdas største lukka oppdrettsanlegg til sjøs i Maine, USA.

mandag 18.10 2021

Mange ballar i lufta for Go-Group og:

Positive konserntal i 2020

Husbygging gjekk med minus, og det same gjorde dyrefôr, men samla gav dotterbedriftene i Go-Group eit positivt konsernresultat i 2020.

søndag 17.10 2021

Brimer vil satse meir på Kvamsøya, treng pendlarrute og meir plass

Direktøren i Brimer ServiTech AS ber Sande kommune om føreseielege rammebetingelsar.

lørdag 16.10 2021

Fleire med næringsstøtte i Herøy

Havbruksfondet: Så mykje får kommunane i tilskot i år

Fiskeridirektoratet er no klar med oversikta over årets utbetalingar frå Havbruksfondet.

fredag 15.10 2021

Har fordelt ressursane i Barentshavet

Norge kan fiske 41.950 tonn av den totale loddekvoten på 70.000 tonn i Barentshavet.

torsdag 14.10 2021

Må ha dispensasjon for innflytting

Dei nye leilegheitene i Djupedalen er snart innflyttingsklare, men manglar godkjend vegtilkomst.

onsdag 13.10 2021

Zipline utan profitt, så kan det bli millionar i RDA-midlar

På vilkår av at aksjeselskapet Havlandet aktiv blir gjort om til eit såkalla «non profit»-selskap, får zipline-prosjektet 3 mill. kroner i RDA-midlar.

tirsdag 12.10 2021

Tre får næringsstøtte frå Herøy kommune

Selskap innafor butikkhandel, netthandel og kosthald/trening har fått tilskot frå næringsfondet i Herøy.

Måtte halde stengt frå mars til juni:

Koronastøtte berga året til Aktiv trening

Over fire millionar kroner i koronastøtte «berga året» for Aktiv trening-konsernet med avdeling mellom anna i Fosnavåg.

mandag 11.10 2021

Ny Hurtigruten-kontrakt til Myklebust Verft: - Vi er stolte

Myklebust Verft i Sande har i lag med Kongsberg Maritime inngått kontrakt med Hurtigruten Norge om ei større miljøoppgradering av Kong Harald.

Pakkar saman på «loftet» og flyttar heim i kjellaren:

Startar "frisør-oase" heime på Kleiva

Etter 43 år med frisørsalong i sentrum, tek Reidun Frøystad Støylen (64) saksene med seg heim til Kleiva.

søndag 10.10 2021

Får starte reguleringsendring på Jensholmen

lørdag 09.10 2021

Kloakkforureining i Sævika

Alt tyder på at det er kloakkforureining der Axel Bjørklid har planar om å etablere eit fritidsområde i Sævika.

"Selfangstdronninga" Else Karlsen er ny æresmedlem i Fosnavåg Shippingklubb:

– Men har aldri høyrt om ei dronning som har jobba så hardt fysisk som Else

Ektemannen Peter meinte at ei bondetaus frå Telemark ikkje hadde noko å gjere med skuter og båtar, sildoljefabrikk og selmottak, og slik vart det heilt til i 1972 då han vart sjuk. Då gjekk Else "all in".

Uroa for framtida til sild, makrell og kolmule:

Overfisket kan ikkje halde fram

Marine Stewardship Council (MSC) ropar no eit klart varsku om konsekvensane av at overfisket av pelagiske fiskeslag får halde fram.

fredag 08.10 2021

Meir enn 60.000 nyttar systemet til Ulsteinvik-verksemda:

– Frigjer tid og ressursar

Ulsteinvik-busette Hege Longva står bak NOA (Notice of Attendance) – eit system for digital oppmøteregistrering i skulen. No har ho og teamet også fått med seg ein ung ulsteinvikar på laget.

torsdag 07.10 2021

70 smitta: Massetesting gir leiinga oversikt over situasjonen

Smitteutbrotet ved Myklebust Verft var torsdag kome opp i 70 registrerte smitta. Rundt ein tredjedel av desse er bedrifta sine eigne tilsette, resten tilsete ved underleverandørar.

Sju søkjarar til brannsjef i Herøy

Sju søkjarar har meldt seg til den ledige stillinga som brannsjef/førebyggande leiar i Herøy.

onsdag 06.10 2021

Vil gje grønt lys for torskeoppdrett i Sande

Selskapet Sunnmøre Torsk har fått løyve av Kystverket til etablering av oppdrett av torsk utanfor Lammeneset.

tirsdag 05.10 2021

Sju vil bli utearbeidar i Herøy kommune

Herøy kommune har lyst ledig ei stilling som fagarbeidar i uteseksjonen og desse søkjarane har meldt seg:

Storkontrakt til Green Yard Kleven

Green Yard Kleven og Green Yard Feda skal resirkulere til saman sju skip frå Solstad Offshore. Det kjem fram av ei børsmelding tysdag føremiddag.

Stadt Naval har tilsett gursking i leiarrolle

Torbjørn Skar frå Gursken er tilsett som ny Naval Sales Manager i Stadt Naval. Han kjem frå jobb i Kongsberg Maritime AS.

fredag 01.10 2021

Lextor Marin med hamnebåt-leveranse til Longyearbyen på Svalbard:

– Eit av våre største prosjekt

Lextor Marin har levert frå seg eit av sine største prosjekt så langt, ein ny hamnebåt til Longyearbyen hamn på Svalbard.

Har selt Olympic Commander

Selskapet Olympic NOR AS har selt subseaskipet Olympic Commander. Overleveringa har allereie funne stad.

torsdag 30.09 2021

Ulstein Verft leverer sitt andre polarskip til Lindblad

Torsdag overtok Lindblad Expeditions Holdings, Inc. skipet National Geographic Resolution frå Ulstein Verft.

onsdag 22.09 2021

Innføring av nytt EU-regelverk resulterte i eit:

Kjempeår for Metizoft

2020 blei året då det verkeleg tok av for Metizoft-selskapa med base i Fosnavåg.

tirsdag 21.09 2021

Siste «trillingen» er levert frå Havyard Leirvik

Havyard Leirvik, der Havila er største aksjonær, leverte tysdag det tredje identiske vindmølleskipet til danske Esvagt.

onsdag 15.09 2021

Wavefoil med stor kontrakt og emisjon

Wavefoil, som har eit av sine tre kontor i Fosnavåg, skal hente inn 18 millionar kroner i ny eigenkapital etter storkontrakt med Liegruppen for levering av sine skipsvengar.

40 år med blomster: - Hadde nok tatt det same valet i dag

mandag 13.09 2021

Etterlyser talerøyr for næringslivet

På møtet mellom kommunen og næringslivet i Herøy sist veke vart det teke verbalt initiativ til meir samarbeid.

fredag 10.09 2021

Coop ryddar Noreg står for døra:

Inviterer til miljødugnad

Frå 11. til 19. september vert ryddeaksjonen Coop ryddar Noreg arrangert. Extra Fosnavåg og tre andre Coop-butikkar i Herøy og Sande inviterer til miljødugnad.

onsdag 08.09 2021

Eventyrleg auke for Bass Brothers:

No vert vekstbedrifta sine utvidingsplanar utvida!

Allereie før dei har fått tid til å flytte inn i sitt nye signalbygg på Mikkelhaugen må Bass Brothers AS utvide lagerplanane sine. Tala tyder på at 2021 blir deira beste år så langt, og selskapet opplever ein eventyrleg vekst.

tirsdag 07.09 2021

Marin Teknikk har trua på nullutslepp i skipsfarten, men det skal tunge investeringar til:

Har tru på nullutslepp, men... – Må ha meir tilgjengeleg fornybar energi og infrastruktur

Marin Teknikk har designa verdas fyrste nullutslepps konteinarskip. Med det som eksempel trur dagleg leiar Svein-Rune Gjerde nullutsleppsmålet i skipsfarten er realistisk. Men ein manglar endå infrastruktur og meir tilgjengeleg fornybar energi, påpeiker han.

Kritisk til Rovdefjordsambandet og konsekvensar

Dagleg leiar i Arctic Diatom AS i Breivika likar dårleg nokre konsekvensar ved gjennomføring av Rovdefjordsambandet.

søndag 05.09 2021

Herøy den 7. mest næringslivsvenlege kommunen i fylket – Sande nummer 25:

Skårar høgt på inntektsnivå

Herøy er nummer sju og Sande nummer tjuefem av dei mest næringslivsvenlege kommunane i fylket.

Havsrå med fin utvikling trass korona:

Auka salet mot alle odds

Mot alle odds greidde dei å auke fiskesalet, samtidig med at mange viktige kundar måtte stenge dørene på grunn av korona.

lørdag 04.09 2021

Hurtigruten til Mjølstaneset

For Herøy med omland ville det ha vore svært bra om Hurtigruten får fast anløpskai på Mjølstaneset. Vi kan faktisk ikkje sjå anna enn positive faktorar ved at anløpsstaden blir flytta frå Torvik til Mjølstaneset.

Meir næringsstøtte til pandemi-råka i Sande

Det kan vere meir pengestøtte å hente for bedrifter i Sande som er råka av pandemien.

fredag 03.09 2021

Sterk omsetningsvekst for Brimer Servitech:

Nær dobling på to år

Etter å ha passert hundre millionar for fyrste gong i 2019, ligg det an til nærast ei dobling to år seinare for Brimer Servitech.

torsdag 02.09 2021

Nytt, tett samarbeid om matros-utdanninga:

– No får elevane verkeleg sjå kva som ventar dei

Næringsliv og utdanning i skjønn foreining. Dét er samarbeidet Havila og Herøy vidaregåande no går i gang med eit skuleeksempel på. Det neste året skal matroselevar assistere med vedlikehald av båtar i opplag.

Brimer Servitech-leveranse til storprosjekt på Harøya

Det er for tida ein massiv ordreinngang i Kvamsøy-selskapet Brimer Servitech, ein del av Entec-konsernet.

onsdag 01.09 2021

Negativ til nye gjenreisingsplanar ved Fosnavåg hamn

Gjenreisinga av Ishuset bør vere ein kopi, og ikkje få den utforminga som eigarane no har søkt om.

tirsdag 31.08 2021

Nok ei utsetjing:

Ny oppstartsdato for Havila Kystruten

Forseinkingar ved byggeverftet i Tyrkia fører til nok ei utsetjing for Havila Kystruten. No planlegg selskapet første rundreise frå Bergen først 1. desember.

søndag 29.08 2021

Havlandet og utviklingsavdelinga i Sande kommune arrangørar:

– Håper listetoppane fekk mange nyttige innspel

Saman med dei andre næringsforeininga på Søre Sunnmøre er Havlandet AS og utviklingsavdelinga i Sande kommune med på å arrangere bedriftsrunde for lokale politikarar i samband med valet. – Vi håper dei fekk mange nyttige innspel frå dei lokale bedriftene inn mot neste stortingsperiode, seier Merethe Hjertø Flusund, dagleg leiar i Havlandet AS.

onsdag 25.08 2021

Viktig MMC First Process-ordre på land

Onsdag kom nyheita om at MMC Firsti Process har sikra seg ein større ordre til ei storsatsing med oppdrett på land.

tirsdag 24.08 2021

Lokale bedrifter utfordra listetoppane:

- Saknar verkemiddel som treff verfta

Tysdag inviterte Næringsforeiningane på Søre Sunnmøre (NæSS) og NHO listetoppar frå fylket til bedriftsbesøk på Myklebust Verft. Dei lokale bedriftene nytta høvet til å kome med fleire utfordringar til politikarane.

Vil gje oppdrettarar tilgang til nye område

Oppdrettsnæringa vil få moglegheit til å ta i bruk nye areal langs kysten. Det skal stillast strenge miljøkrav, seier fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen.

fredag 20.08 2021

Meiner kommunen brukte for lang tid, vil ikkje betale gebyr

Kunden meiner Herøy kommune ikkje overheldt behandlingsfristen, og vil difor ikkje betale gebyr.

onsdag 18.08 2021

Tobisen helt vekke frå Vikingbanken - har oljeaktiviteten skuld?

Petroleumsaktiviteten kan vere ei av forklaringane på at tobisen er vekke frå Vikingbanken.

God start for Charvest - traff blink med nytt konsept

Dei traff blink med nytt bløggebåtkonsept og fekk forventingane innfridde frå fyrste dag.

lørdag 14.08 2021

Tatovering og piercing i Fosnavåg

Marin Teknikk står bak superyacht-design

Marin Teknikk står bak designet på ein ny superyacht. Dagleg leiar Svein-Runde Gjerde har tru på fleire oppdrag framover.

fredag 13.08 2021

Sunnmørsbadet gjer opp status etter sommaren:

– Heilt grei sesong

Besøkstala for Sunnmørsbadet utgjer ikkje noko rekord i sommar, men har etter forholda vore heilt akseptable, seier dagleg leiar Karl Petter Sortehaug.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen vitja Myklebust Verft:

– At det «fine» er å velje studieførebuande er tull

Verdiskaping i distrikta, behovet for fagarbeidarar og behovet for fleksible reglar knytt til innleige av midlertidig arbeidskraft var tema då statsråden besøkte Myklebust Verft i Gursken fredag.

torsdag 12.08 2021

Per Vidar Kjølmoen (Ap) starta valkampen på Herøy vidaregåande skule:

–Herøy Ap har ikkje latt meg sleppe unna denne saka

YSK Sal, service og reiseliv var tema då fylkesvaraordførar og 1.-kandidat til Stortinget, Per Vidar Kjølmoen (Ap), vitja Herøy vgs. tysdag.

Ny rapport stadfestar at Ytre Søre er landets mest maritime region:

- Må halde alle "tannhjula" i gang

Kommunane på Ytre Søre Sunnmøre utgjer landets mest maritime region, stadfestar ein ny rapport. Dette er noko som må haldast ved hevd, var bodskapen til dei lokale ordførarane i regionen då rapporten vart presentert torsdag.

Skroget til Skår Senior på plass ved Stadyard:

Ferdig båt ved juletider

Nye Skår Senior er komen til kai ved Stadyard og skal vere leveringsklar mot slutten av året.

Styrkar seg som marknadsleiar

Sparebanken Møre held fram med å styrke marknadsposisjonen sin på Nordvestlandet.

Påklaga og utgått på dato

NOAH har klaga på løyvet som Mowi har fått for skadefelling av oter på Eggesbønes.

onsdag 11.08 2021

Runde miljøsenter har vore godt besøkt i sommar:

God "førstesommar" for Opplev Runde

Opplev Runde, reiselivssatsinga til Runde miljøsenter, kan sjå attende på ein god sommarsesong. Leilegheitene har vore fullbooka og tilboda ved senteret har felle i smak for mange.

tirsdag 10.08 2021

Fullt tun kvar dag på Hakallegarden

Sommaren har vore god på Hakallegarden i Vanylven. – Det har vore fullt tun kvar dag, fortel Aina Krakset.

mandag 09.08 2021

Settefiskkompanjongane på Moltustranda:

Har kjøpt anlegg i Osen

Arne Geirulv og Magnus Lillestøl i Villa Smolt på Moltustranda har overteke eit eldre settefiskanlegg i Osen kommune i Trøndelag.

Martini har teke over roret i Havila Kystruten

Måndag 9. august starta Bent Martini som ny administrerande direktør i Havila Kystruten.

Servering i naust på Storholmen?

Truleg sterke føringar for arealbruken

Kommunen ventar sterk innblanding utanfrå til nye marinaplanar på Gjertneset.

800 millionar kroner i driftsinntekter for Herøy sin ringnotflåte i 2020:

Rekordår for både reiarlag og mannskap

Med 788 millionar kroner i samla fangstinntekt blei 2020 eit rekordår både for reiarar og mannskap i Herøy sin ringnotflåte.

onsdag 04.08 2021

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad vitja Bøen Gard:

Olaug Bollestad vitja Bøen Gard: – Dette meiner eg veldig mykje om

Det er slett ikkje tilfeldig at statsråden valde å leggje turen til den vesle garden i Gjerdsvika under valkampturnéen sin.

onsdag 28.07 2021

Positiv pandemi- og turisteffekt for handelsnæringa: Resultatdobling for Meny

– Mat må folk ha, og når folk ikkje kan gå ut og ete, så må dei handle og lage meir mat heime.

søndag 18.07 2021

Omfattande løp nærmar seg hundre leilegheiter:

Prosjektbygg med ny storsatsing på leilegheiter i Fosnavåg

Eigedomsutviklarane bak den fyrste bustadsatsinga på Vågsholmen har planane klare for å ta det neste steget på austsida av Fosnavåg hamn.

lørdag 17.07 2021

Kaiprosjektet nådde ikkje opp i særskild støtteordning

Sande kommune sitt planlagde spleiselag for etablering av ei pelekai ved søre deponi i Gjerdsvika, har fått eit skot for baugen.

Ungdomsfiskeordninga 2021:

Laber interesse i Møre og Romsdal

Berre vel ein prosent av dei påmelde til ungdomsfiskeordninga i 2021 er frå Møre og Romsdal.

fredag 16.07 2021

– Låg landbruksverdi og innanfor konsesjonen

Sande kommune har sendt fylkeskommunen meir opplysingar om ei utvidingssak.

Terje Teige leksa opp for Ola Borten Moe:

Peika på fleire skjer i sjøen for fiskerinæringa

Brexit-krøll. Co2-avgift. Interessekonflikt med havvind. Fiskerinæringa går bra, men det er fleire utfordringar no og framover i tid.

18

Innsendt:

Herøy er staden å kome til for ein fiskeri- og sjømatminister!

Han slår tilbake mot klager: - Det er tåpeleg!

– Lite visste eg om at vi skulle bygge fire isoporliknande blokker på 15 meters mønehøgde. At ein anerkjend arkitekt skal presentere noko så tåpeleg, gjer meg matt.

Ein fiskebåt og ein brønnbåt:

Larsnes-kontraktar til Hareid Group

Hareid Group skal lever komplett elektroinstallasjon til to nybyggprosjekt ved Larsnes Mek. Verksted.

torsdag 15.07 2021

Leiar:

Smart sommartips!

onsdag 14.07 2021

Mørenot med på laget når verdshava skal reinskast for plast

Med ein ny prototyp på ein plastoppsamlar skal The Ocean Cleanup fjerne nær all plast i hava. Det norske selskapet Mørenot er sterkt involvert.

Den eine vekke – den andre blir liggande

tirsdag 13.07 2021

Olympic Subsea valde Kongsberg si dataløysing

"Olympic Subsea rullar ut Vessel Insight på sin flåte", heiter det ei pressemelding frå Olympic og Kongsberg .

Godt resultat og mykje arbeid

Aurvoll og Furesund leverer gode resultat og har mykje å gjere framovert.

mandag 12.07 2021

Bygger ut for sterkt veksande leigetakar:

Doblar kontorkapasiteten på Mjølstaneset

Med oppføring av nytt kontorbygg skaffar Mjølstadneset Eiendom nok kontorplass til ein sterkt veksande stab i MMC First Process.

fredag 09.07 2021

Forbausa over skroting av miljøordning i fiskeria

Miljødirektoratet føreslår å fase ut ordninga som gjer at fiskebåtar avgiftsfritt kan levere avfall dei tek opp frå sjøen. Det forundrar fiskebåtreiar Olav Remøy i Remøy Havfiske.

Larsnes Mek.-sjef Gunnarstein om 2020: – Eit heilt fantastisk år

Med eit resultat før skatt på 36,9 millionar kroner sette Larsnes Mek. Verksted ny solid rekord i 2020.

Endå meir omsetting – vann for tredje gong:

Kåra til årets Coop Marked-butikk

Gjengen i Coop-Marked Sandsøy – indirekte også kundane – har fått prisen som «årets butikk» av Coop Nordvest.

torsdag 08.07 2021

Statsforvaltaren og fylkeskommunen vil ha reguleringsplan

Både fylkeskommunen og statsforvaltaren har innvendingar mot planlagd endra arealbruk på Stokset i Gjerdsvika.

Norwegian Electric Systems får ombyggingsoppdrag med Fjord1

Fjord1 har signert ei kontrakt med Norwegian Electric Systems AS (NES) på levering av utstyr og systemintegrasjon til tre ferjer som skal byggast om frå gass- og dieselfremdrift til nullutslipp.

onsdag 07.07 2021

Meir «covid-pengar» fordelt til bedrifter i Sande

Kommunedirektøren i Sande har gjennom delegert vedtak fordelt siste runde statlege midlar i den såkalla kompensasjonsordninga.

Vil femdoble lakseproduksjonen innan 2050

Innan 2050 vil regjeringa at Noreg skal produsere totalt fem millionar tonn laks og aure. Det er ei femdobling av dagens volum.

lørdag 03.07 2021

Detaljreguleringa av Torvika industriområde gir:

Reaksjonar på høghallar

Nabo med planlagd reiselivssatsing reagerer på høghallplanar i Torvika.

NAV og arbeidsmarknaden:

God trend: No vert det stadig fleire ledige stillingar

NAV melder i si nyaste månadsoversikt om ein positiv trend: Lågare arbeidsløyse og fleire jobbar å velje mellom.

fredag 02.07 2021

«Gledesdagen» under strålande sol

Dei er vande med å ta skeia i eigne hender, gjengen i Herøy Produksjon. Så dei lagar seg underhaldning sjølve.

Nedbemanning rammar maritime jobbar i Ulsteinvik

Har opna iskiosk - vil samle folk ved hamna

No i fellesferien kan du få kjøpt kaffi, brus og is frå ei gammal sjøbu ved Runde hamn.

onsdag 30.06 2021

Går frå Olympic til Sparebanken Møre

John Arne Winsnes sluttar som finansdirektør i Olympic Subsea ASA.

mandag 28.06 2021

Full fart i heile sommar ved Havyard Leirvik:

Leverte to skip på to dagar

Havyard Leirvik leverte to skip på to dagar sist veke, begge innafor avtalt tid.

søndag 27.06 2021

No søkjer dei om serveringsløyve

Utviklinga av Storholmen som turiststad held fram.

torsdag 24.06 2021

Ronja Nærøysund vert slept frå Tyrkia til Sande

Neste brønnbåt som skal utrustast ved Myklebust har blitt sett under slep frå Hat-San-verftet i Tyrkia.

Furene sende 200 personar til jobb eller utdanning i fjor

Det vart ny rekord i fjor: Heile 200 personar gjekk i løpet av 2020 til jobb eller utdanning etter engasjement ved Furene.

tirsdag 22.06 2021

Midtsommarmarknaden i Fosnavåg:

Suksessrik Midtsommarmarknad i Fosnavåg: - Vi selde seks bubilar!

Fosnavåg sentrum vakna nok ein gong til liv då handelsforeininga med fleire inviterte til Midtsommarmarknad i helga. Det var eit kjærkome innslag i dette andre annleis-året.

Planlegg Ulstein-X-bow på utsleppsfrie konteinarskip

Ulstein står bak design på eit X-Bow-konteinarskip som Edge Navigation AS har bestilt.

mandag 21.06 2021

Oppstart for spenstig hytteprosjekt:

Ut av startgropa for Runde Panorama

Runde Panorama har skote ut av startblokka med påska 2022 som planlagt målgang på fyrste etappe.

Tilsyn avdekte fukt, rôteskader og hol i veggen på brakkerigg

Arbeidstilsynet har gitt HG Teknikk eit pålegg etter eit tilsyn ved ein brakkerigg i Gursken.

Norwegian Greentech:

Femdobla omsetting på få år, ventar kraftig auke

Etter femdobla omsetning på få år bygger Norwegian Greentech no laget for vidare vekst.

fredag 18.06 2021

Fosnavågkonferansen samla 100 deltakar for fagleg påfyll og debatt på Fosnavåg konserthus torsdag:

Store moglegheiter i havrommet

Endeleg var det duka for konferanse igjen i Fosnavåg. Torsdag samla Havlandet AS 100 gjestar til den tradisjonstunge Fosnavågkonferansen, der fleire viktige, maritime tema vart løfta fram.

Frode Kvalsvik har allereie begynt å gle seg:

Ny Gollenes kjem i 2023

Ti år etter at dagens Gollenes blei levert har reiar Frode Kvalsvik igjen vore i Skagen og bestilt seg ny båt.

søndag 13.06 2021

Hivens opplevingar med eit tastetrykk

Visste du at der finst ein eigen digital shoppingportal for opplevingar på Søre Sunnmøre?

Sterk frustrasjon over «ørkenvandring» frå Mattilsynet

Mattilsynet har brukt fleire år på å behandle ei konsesjonssak der Mowi har søkt om løyve. No slår Sande-ordføraren i bordet.

lørdag 12.06 2021

Fosnavåg-konferanse med plass til diskusjon: Forblir vi landtroll eller tek vi roret?

Kva må til for å gripe roret og ta i bruk dei nye moglegheitene i det grøne skiftet? Fosnavågkonferansen gir svar og plass for diskusjon.

fredag 11.06 2021

Endå ein torskeoppdrettssøknad i Sande som gir skepsis

Sande ventar og ser framleis søknaden om torskeoppdrett på Skrede. Når det gjeld lokaliteten Lammeneset, krev formannskapet konsekvensutgreiing.

Ut etter fire-fem år i opplag

Bourbon Monsoon er i ferd med å bli klargjort for marknaden igjen etter å ha lege i opplag sidan 2016.

Myklebust Verft landa med beina på bakken sjølv i ein pandemi

- Vi er ikkje heilt nøgde generelt sett, men med tanke på året vi har vore inne i, er det er veldig greitt å levere i pluss.

Egersund Herøy snart igang med utviding – og:

– Alt i alt dreiar det seg om ei investering på 60-70 millionar kroner

Egersund Herøy skal bygge på anlegget sitt på Mjølstaneset for fleire titals millionar kroner. Og kommunen skal bygge kaier.

Arild Myrvoll går til Sølvtrans

Han går frå leiarstillinga i Havila Kystruten til å bli Roger Halsebakk sin nye finansdirektør i Sølvtrans.

torsdag 10.06 2021

Hareid Group med landstraum til begge Sande-verfta

Hareid Group seier seg svært fornøgde med å ha levert sitt nyutvikla anlegg for landstraum til Myklebust Verft. No er det signert avtale også med Larsnes Mek. Verksted.

onsdag 09.06 2021

Fosnavåg-konferanse med nytt format

Endeleg kan vi samlast igjen, skriv Havlandet As i invitasjonen til Fosnavåg-konferansen 2021.

- Gledeleg med ferjerevolusjonen ved verdsarvområde

HAV Design har signert kontrakt på to nye batteriferjer. Dermed blir også ferjene ved porten av Geirangerfjorden verdsarvområde stille, reine og grøne.

Trygg kjemikaliehandtering på skip:

Metizoft har i det siste signert fleire kontraktar

Stadig fleire reiarlag og verft tek i bruk Metizoft sitt system for kjemikaliehandtering.

Vil heller ha freda den store hummaren

Søre Sunnmøre fiskarlag vil heller ha storleiksbegrensing enn fredingsområde for hummar i Herøy.

Veldig populært å «sove i Gursken» ...

Møbelgiganten Ikea har ein serie soveromsmøblar som mange assosierer med Jan Åge Fjørtoft.

tirsdag 08.06 2021

Lokale reiselivsvertar på studietur i Havlandet:

- Ein dag full av gode opplevingar

Dei 25 plassane vart lett fylte då Havlandet As inviterte sokalla «VIP-vertar» på studietur i havgapet måndag.

mandag 07.06 2021

Inger-Lise Lillerovde har designa kafé på Moa:

– Ei veldig kjekk moglegheit

Inger-Lise Lillerovde har stått for designen av Racoon Coffee & More på AMFI Moa i Ålesund.

torsdag 03.06 2021

MMC skal levere utstyr til 19 nye brønnbåtar:

MMC og Sølvtrans med milliardavtale

19 nye brønnbåtar til Sølvtrans gir milliardleveranse for MMC First Process.

onsdag 02.06 2021

Brimer Servitech håva i land kjempekontrakt

- Dette er mellom dei største, om ikkje den største, enkeltkontrakten Brimer har landa nokonsinne.

tirsdag 01.06 2021

Island Discoverer endeleg døypt og levert

Måndag vart PSV-fartøyet Island Discoverer endeleg døypt og levert.

torsdag 27.05 2021

Vann Matspire 2021:

Best i fylket!

Den historisk vesle kokkeklassa ved Herøy vidaregåande skule gjekk inn for å vinne konkurransen – og det gjorde dei.

onsdag 26.05 2021

Havforskingsinstituttet har flytta inn på Runde:

Vil inkludere lokalsamfunnet

Opplæringskonsept for å «tenne ungdommen» er éin av fleire idear Havforskningsinstituttet leikar med på Runde miljøsenter.

mandag 24.05 2021

Sande-bedriftene kan få koronatilskot

– Vi håpar og trur at talet på søkjarar aukar på dei komande dagane.

lørdag 22.05 2021

Nye-kvoten snart oppfiska

Tobisfisket nærmar seg slutten etter at også tilleggskvoten på 35.000 tonn no snart er oppfiska.

fredag 21.05 2021

Teigebris mot Atlantic Marine:

Strid om honorar i tingretten

Det handla om provisjon då eit reiarlag frå Herøy og ein meklar frå Ålesund møttest i tingretten.

torsdag 20.05 2021

Sande Fastlandssamband med fersk analyse:

– Næringsmessig i norgestoppen!

– Øyane våre, med vel 400 innbyggarar, kjem til å ha rundt 200 arbeidsplassar. Det er svært bra i nasjonal samanheng.

Klokkartru på maritim klynge:

Klokkartru på maritim klynge

Herøyværingen Jørgen Kopperstad (28) har fått leiarstilling i Øystein Stray Spetalen-selskapet Saga Pure. Der skal han ha ansvaret for grøne investeringar i den maritime næringa.

Halsebakk investerer igjen - ny grøn satsing

Roger Halsebakk finn stadig nye grøne selskap å investere i. Det siste er Hyperthermics i Ulsteinvik.

Ny stortrålar får vinsjteknologi frå Evotec

Evotec skal levere elektriske vinsjar til Liegruppen sitt nye fartøy Liafjord.

onsdag 19.05 2021

Makrell i tomat med salsboom - onsdag var det kortreist sykkelstunt

Salet av makrell i tomat produsert i Gjerdsvika går så det susar. Har eit mislukka forsøk på søksmål mot produsenten noko med saka å gjere?

mandag 17.05 2021

Leiar:

Orkla-søksmålet – ein bommert av dei sjeldne

Det er nesten litt synd at angrepet giganten Orkla retta mot Lofotprodukt vart avgjort gjennom eit forlik før saka enda i rettssalen. Der hadde mest sannsynleg Orkla tapt så det song.

søndag 16.05 2021

Industrieventyret i Goksøyra: – Han jobba i fabrikken kvar einaste dag, frå morgon til kveld. Fabrikken var livet til far min

I 75 år produserte ein fabrikk i Goksøyra produkt ved hjelp av tare henta frå fjørene på Runde. Dette er historia om eit industrieventyr utanom det vanlege.

torsdag 13.05 2021

Tilset folk og satsar lokalt:

– Det handlar om tillit

Gode resultat gir satsingsrom for Sparebanken Møre. No skal dei tilsette folk og styrke seg i spesielt to segment.

SpareBank1 Søre Sunnmøre:

Fin vekst på lån og innskot, låge tap

I ei pressemelding opplyser SpareBank1 Søre Sunnmøre at dei fekk eit resultat i første kvartal på 42 millionar kroner.

tirsdag 11.05 2021

Skal vere med på å gjere hurtigruteskip grønare:

Skal vere med på å gjere hurtigruteskip grønare

Myklebust Verft skal vere med på å gjere hurtigruteskip grønare.

Sanco Holding kjøper skip frå kriseråka Axxis

Neptune Naiad blir skip nummer ni i flåten til Gjerdsvika-selskapet Sanco Holding.

mandag 10.05 2021

Forlik i striden om kortreist makrell i tomat

Det blir likevel inga rettssak mellom Lofotprodukt og Orkla Foods Norge (OFN) då partane har inngått forlik. Men sykkeltur frå Selje til Gjerdsvika blir det uansett.

12 skipsverft må svare for ureina sjøbotn - slik svarar Gunnarstein

Larsnes Mek, og 11 andre skipsverft i Møre og Romsdal, må ugreie tiltak mot forureina sjøbotn.

mandag 03.05 2021

Meir arbeid til herøybåtar:

Rem Offshore med heile flåten i arbeid

Rem Offshore har inngått ein langtidskontrakt og er sikra arbeid til heile flåten ut året.

torsdag 29.04 2021

Smykkedesignar Sandra Louise Larsen (22):

- Eg ville skape noko med meining

Rett før Sandra Louise Larsen skulle til å sende inn dei første designa til fabrikken på Bali, skjedde det noko hjarteskjerande som skulle få stor tyding for smykka hennar.

søndag 25.04 2021

Sande «sparte» hoppid-midlane

Kommunane i fylket hadde til saman vel fire millionar kroner i ubrukte hoppid-midlar ved utgangen av 2020.

fredag 23.04 2021

Purrar på for opprydding på Larsnes-tomt

Sande kommune ber eigaren av ei industritomt om å handle.

onsdag 21.04 2021

Bygger ut på Nærøya: – Eit knakande fint område

Sjøkanten Panorama er klart for realisering.

Tobisfisket er i gang - alle inn med fangst!

Tobissesongen er i gang og tobisfiskarane håper og trur på nok eit kjempeår for den pelagiske trålarflåten.

Nett.no får likevel pressestøtte?

Næringslivsportalen Nett.no, med kontor i Fosnavåg, kan likevel kome i posisjon til å få pressestøtte.

tirsdag 20.04 2021

MMC First Process rundar milepålar og:

Fekk ny kjempekontrakt

MMC First Process held koken og har sikra seg viktige leveransar til to nye brønnbåtar.

mandag 19.04 2021

Snart fullt i bustadfeltet:

Ein ny vår på Sandsøya

På Sandsøya er det veksande tru på framtida – mykje takka vere kjempesatsinga til Roger Halsebakk med familie.

Utlendingane heim på fri – gir verfta utfordringar

Mange utanlandske gjestearbeidarar har jobba i månadsvis utan å reise heim, under perioden med stengde grenser. No skal mannskapa skiftast ut, og det er inga enkel oppgåve.

Myrvoll har sagt opp som sjef i Havila Kystruten

Arild Myrvoll har sagt opp stillinga si som adm. dir. i Havila Kystruten før selskapet har starta sine seglasar.

søndag 18.04 2021

Han er Westing sin sjef i Danmark

Sigurd Teige-selskapet Westing har tilsett «country manager» i Danmark.

fredag 16.04 2021

Overraskande melding frå Mowi:

Set foten ned for deponi

Styret i Mowi har sett foten ned for deponering av massar frå Fosnavåg hamn i bedrifta sitt nærområde.

Glede over meir aktiv maritim politikk

Maritimt Forum meiner ny stortingsmelding inneber ei positiv kursendring frå styresmaktene.

torsdag 15.04 2021

Spenncon tilbake til lokal styring

Spenncon Hjørungavåg er tilbake til gamal måte å organisere seg på, med eigne hender på rattet.

søndag 28.03 2021

- Fordelane med dispensasjon langt større enn ulempene

Planane om å etablere ein campingplass sentralt på Sandshamn møter så langt full støtte og få innvendingar frå det offentlege.

fredag 26.03 2021

I løpet av få år har bedrifta opplevd ein fin auke:

– Pandemien har forsterka behovet for god reingjering

Vaske AS, med Roger Gjerde og Sølvi Voldnes i spissen, opplever at aukande fokus på behovet for god reingjering gir vekst for bedrifta.

onsdag 24.03 2021

Skjønnheit og velvære på Myklebust

Skjønnheit og velvære på Myklebust

No kan du både sole deg, få massasje og skjønnheitspleie i eit eige «velvære-senter» på Myklebust.

fredag 19.03 2021

Vågselva i Sande har ei av dei beste bestandane av raudlista elvemusling:

Denne elva er full av utryddingstrua elvemusling

Etter ei undersøking av elvemuslingbestanden i Vågselva i Sande vert det slått fast at ho har ei av dei beste bestandane av elvemusling i fylket – faktisk heilt i toppen på noregslista ifølgje ein av feltbiologane som har gjennomført studien.

torsdag 18.03 2021

Voksa kultursenter på oppløpssida:

Lys i enden av tunnelen for Karin sitt hjartebarn

Ved eit par høve var ho nær ved å gje opp prosjektet sitt på Voksa. No ser Karin Flatøy Svarstad endeleg at Voksa kultursenter er i ferd med å bli ein realitet.

Martin Pettersen i B&E Partner: – Det som skal stå i hundre år må vere solid

Ein skulle vel tru at for ein betongentreprenør «uta øyane» fanst det mange meir naturlege område å spesialisere seg på enn å bygge kraftstasjonar inn mellom fjordar og fjell.

onsdag 17.03 2021

Får etablere eigen base

Grønholm-reiarlaget får etablere seg med eigen base på Remøy fiskerihamn.

tirsdag 16.03 2021

Samlar fleire innovasjons- og gründerutviklarar under eitt tak

Det veks på Skaparhuset

Det spirar og gror i innovasjonssmia Skaparhuset i Ulsteinvik. No er også gründerhjelpa HoppID på plass i kontorfellesskapet i Sjøgata.

mandag 15.03 2021

Kokk'n Roll-eigar tilsett i Havila Kystruten

Ole Christian Sivertstøl er tilsett som Head of Food & Beverage i Havila Kystruten.

lørdag 13.03 2021

Gler seg over gode opplagstal:

Stadig aukande lesartal på nett

Opplagstala for 2020 viser at Vestlandsnytt held stand som den nest største lokalavisa i fylket.

fredag 12.03 2021

- Timingen for det framifrå initiativet kunne knapt ha vore betre

Torsdag la Maritimt Forum fram forslag om innføring av eit resirkuleringsfond for offshorefartøy.

torsdag 11.03 2021

Westing styrkar seg på sal

søndag 07.03 2021

Ebit Regnskap i Fosnavåg feirar ti år og det i medvind:

– Vi skal vekse varsamt

I år er det ti år sidan Ebit Regnskap etablerte seg i Fosnavåg. Sidan då har dei sett ein stabil vekst, og spesielt siste halvåret har kundelista blitt lenger. No vil tiårsjubilanten vekse vidare.

torsdag 04.03 2021

Lysning for Sanco i Gjerdsvika:

-Alle snart i arbeid igjen

Alle på kontoret er tilbake i arbeid, og snart vil Sanco også ha alle båtane sine i sving igjen.

Norske yrkesfagarbeidarar er mangelvare på Søre Sunnmøre:

Desse elevane er truleg garantert lærlingplass

Røyrleggarar. Snikkarar. Elektrikarar. Dei trengst over heile linja og er nærast garantert jobb. Likevel slit dei bransjenæringane med å rekruttere fagfolk.

HAV Group ASA notert på børsen:

Gjekk litt ned frå start

Eigarskap i det nye Havyardselskapet blei tilgjengeleg for ålmenta då HAV Group ASA i dag blei notert for fyrste gong på Oslo børs.

onsdag 03.03 2021

Opprettheld fangstinndraging

Herøy Kystfiske As får inndrege fangstverdi på 134.000 kroner etter vedtak i departementet.

tirsdag 02.03 2021

Mållaus over statleg skipsbygging i Nederland:

- Kvifor skal vi vere meir katolske enn paven på dette?

- Vi er strengare ovanfor EU sine regleverk enn EU sjølv, og no må vi ta eit oppgjer.

Ny brønnbåtkontrakt frå Sølvtrans:

Ny Kongsberg-leveranse på Sølvtrans-båt

Kongsberg Maritime har fått kontrakt på levering av designen og utstyret til ein ny brønnbåt på 5000 m³ for Sølvtrans. Båten skal byggast ved Myklebust Verft.

mandag 01.03 2021

Ikkje selskute til Tjørvåg denne sommaren:

- Dette vil eg ikkje vere ein del av

Arnfinn Karlsen vil halde seg vekke frå selfangst slik fangstinga blir driven i dag.

Vil ha karantene-innkvartering i brakker

Myklebust Verft har søkt Arbeidstilsynet om å godkjenne innkvartering av utanlandske arbeidarar som er i karantene.

mandag 22.02 2021

Rem Offshore har signert ny hovedsponsoravtale med Bergsøy IL-Fotball

- Bergsøy IL-Fotball spelar ei viktig og sentral rolle i lokalsamfunnet vårt, og i Rem Offshore er vi opptatt av at Herøy kommune skal ha gode aktivitetstilbod som bidreg til at dette er ein attraktiv stad å bu. Bergsøy IL-Fotball er i så måte eit naturleg valg å samarbeide med.

mandag 15.02 2021

Kåra til leiande i landet

Berg-Hansen er kåra til «Norges leiande innan Travel management 2020».

søndag 14.02 2021

Sunnmøre Torsk svarar på kritiske merknader

– Vi har ingen planar om landfeste på Skredestranda, skriv Ola Kvalheim i Sunnmøre Torsk AS.

fredag 12.02 2021

Verftet skal oppgradere Finnmarken

Green Yard Kleven har fått oppdraget med ombygging av hurtigruteskipet Finnmarken.

Vil etablere campingplass på Sandshamn

Det har lenge vore etterlyst ein campingplass i Sande generelt og på Sandsøya spesielt. No er det ting på gang.

torsdag 11.02 2021

Gir ikkje opp hurtigbåtruta, men:

Avhengig av partnarar for å starte opp igjen

Trass manglande suksess i prøveperioden er det planen at hurtigbåtruta mellom Ålesund og Stad skal i gang igjen til sommaren.

Rekordhøg tilråding om tobis

2021 kan bli nok eit jubelår for dei pelagiske trålarane.

tirsdag 09.02 2021

Får dispensasjon for næringsbygg

Herøy kommune har gitt dispensasjon for oppføring av eit næringsbygg på området til Campus Fosnavåg.

Makrell i tomat-strid hamnar i retten:

- Vi er ein liten aktør som ønskjer å bruke tid på å selje makrell, ikkje å vere i retten mot det vi reknar for å vere ein dominerande konkurrent som vil vise muskla

Kan makrell i tomat, produsert i Gjerdsvika, kallast kortreist?

fredag 29.01 2021

Inseanergy i Haugsbygda til semifinale i Næringsteft saman med 14 andre

Juryen i Sparebanken Møre sin gründerkonkurranse Næringsteft har plukka ut dei 15 finalistane som skal vere med i kampen om ein million kroner. Blant dei finn vi eit selskap i Haugsbygda.

Omstrukturering og nedbemanning for Ulstein Group

Som følgje av den sviktande marknaden, og utan nye større ordrar det siste året, må Ulstein ta grep for å tilpasse organisasjonen. Dette inneber nedbemanningar i dei fleste norske selskapa i konsernet, melder Ulstein Group.

torsdag 28.01 2021

Maritim Food bekymra for vasskvaliteten

onsdag 27.01 2021

Slik vert kysthotellet på Sandshamn

Ein ferdig plan for hotellet som kjem på eigendomen til Rosenlund Hamn, ligg no på bordet. Men byggeprosjektet er forseinka.

Leiarskifte i Norpartners

Lauritz Skeide (52) har teke over leiinga av Norpartners etter grunnleggar Ivar Gaustad.

tirsdag 26.01 2021

Avslag etter avslag i jakta på praksisplass:

- Trur eg har ringt kvar einaste trålar og linebåt i Norge

I februar skal Naturbruk-elevane ved Herøy VGS på utplassering, og etter vinterferien er det VG2-elevane sin tur. Men i år kan det sjå mørkt ut for fleire.

Brimer på Kvamsøy og Reksund i Kristiansund:

Utsette for polsk svindel

Datasikkerheit og aktsemd er springande punkt i ei sak i ei tingrettsak der Brimer As er part.

mandag 25.01 2021

Gler seg til å kome i drift

Verftet i Tyrkia har kome med nye leveringsdatoar, og ut ifrå dei datoane, vil dei nye skipa til Havila Kystruten kome i drift frå sommaren av.

Intership kontraherer sin brønnbåt nummer ni

Det Hareidbaserte brønnbåtreiarlaget Intership har kontrahert ein ny hybrid brønnbåt.

søndag 24.01 2021

– Menneske er ganske fantastiske å ta bilde av, uansett form og farge.

lørdag 23.01 2021

Åtvarar mot klimaplanen og kvotemeldinga:

Åtvarar mot klimaplanen og kvotemeldinga

Kvotemeldinga og klimaplanen er ein «farleg cocktail» som kan få alvorlege konksekvensar for norsk fiskeri.