Tema

lørdag 21.11 2020

Klare med nullutslepp

Havyard etablerer selskap for hydrogendrift av skip.

Sluttar som HE-sjef

Karsten Sævik sluttar som konsernsjef i Hareid Group.

Vindfull opning av den nye Vågsholmen-brua

- Dette er ein milepåle

Laurdag vart den 27 meter lange sving-gangbrua mellom Vågsholmen og Fosnavåg sentrum offisielt opna.

torsdag 19.11 2020

Sølvtrans med dobbel-kontrakt

Sølvtrans held fram sitt storstilte byggjeprogram

mandag 16.11 2020

Høgt sannsyn for reiselivslinje på Herøy vgs.:

– Når Havila garanterer for minimum åtte læreplassar, er det ikkje vanskeleg å vere positive

– Eit nær tverrpolitisk fylkesting sender no signal om at vi ønskjer dette frå 2022.

fredag 13.11 2020

Formannskapet gir grønt lys for Lextor Marine i Torvik og vil samstundes tenke større:

– Bør sjå på heile området

Lextor Marine med Aasmund Torvik kan glede seg over at formannskapet no gir grønt lys for å starte reguleringsendringa for næringslivseigedomen hans i Torvika. Lokalpolitikarane signaliserte at ein utover det også bør sjå nærmare på moglegheitene i Torvika.

torsdag 12.11 2020

Tango Seaweed med nye aksjonærar - og på flyttefot

Tango Seaweed har lenge vore på jakt etter eigne lokale. Valet til taredyrkarane fall på ein eigedom i Haugsbygda hamn.

Entec lukkast over heile landet - kontraktar for 20 mill.

Fleire nye kontraktar i det siste gir mykje arbeid til Entec sine avdelingar både på Kvamsøy, Ulsteinvik og Sjøholt.

onsdag 28.10 2020

Klare for ny runde med Næringsteft

Gründerar og nyskaparar på Nordvestlandet blir no inviterte til ei ny runde av Næringsteft. I premiepotten ligg 2 150 000 kroner, og vinnaren får heile 1 million kroner.

Totalkvotane klare for dei viktigaste fiskeslaga, men:

Det mest spennande blir prisutviklinga

Det meste er klart når det gjeld dei totale fiskekvotane for neste år, men fordelinga landa imellom står framleis ope.

tirsdag 27.10 2020

Nytt revisjonsfirma startar opp på Søre Sunnmøre

Eit nytt revisjonsfirma for Søre Sunnmøre ser dagens lys når Ernst & Young legg ned i Fosnavåg.

lørdag 24.10 2020

Nær 1,5 månad sidan Lurvelegg opna i Myrvåg

– Vi har hatt bra respons

– Eg synest vi er blitt tekne veldig godt imot av alle aldersgrupper; både foreldre og besteforeldre.

søndag 18.10 2020

Havlandet AS rustar seg for framtida

Slik skal dei drive vidare

– Å skape vekst og utvikling er ikkje gjort på tre år. I så fall skulle vi ha patentert og selt det.

torsdag 01.10 2020

Karin Flatøy Svarstad satsar stort på biogjødsel av «skrapull»

Slik vil ho revolusjonere det norske jordbruket

Produktet utnyttar råvara fullt ut, er heilt reint og er hundre prosent berekraftig. No skal Karin Flatøy Svarstad frå Sande teste den revolusjonerande biogjødselen i norsk jord.

mandag 14.09 2020

Polargodt i Tjørvåg legg om drifta og satsar fullt ut på jakt og sal av kval:

Med fangstkonsesjon og planar for eige mottak i Tjørvåg, satsar Arnfinn for fullt på kvalfangst

Neste sommar legg Arnfinn Karlsen ut på det som vil markere ein ny epoke for sitt selskap Polargodt AS. Med skuta «Moholmen» skal han ut og jakte kval langs norskekysten, for så å levere og produsere kvalkjøt ved eige mottak i Tjørvåg.

søndag 13.09 2020

Sande skal lage sin eigen reiselivsplan

Det vert for tida utforma ein regional reiselivsplan. Sande kommune skal dessutan lage ein eigen plan for reiseliv.

fredag 11.09 2020

Slutt for Fosnavåg Nyskapingspark:

Ber om ønske for framtidig tilbod

Tre år etter opninga er Fosnavåg Nyskapingspark avvikla. Næringslivssjefen i Havlandet ber no om innspel i arbeidet med utforminga av eit nytt gründer-tilbod.

fredag 04.09 2020

Delte ut fleire hundre tusen i næringsstøtte

På sitt siste møte behandla NTM-utvalet i Sande ei rekkje støttesøknader.

torsdag 03.09 2020

Flyttar NAV-kontoret frå Herøy til Hareid?

Herøyværingane risikerer å måtte reise til Hareid om ein skal besøke NAV- kontoret.

Ny rogn-produksjonslinje på Fosnavåg Pelagic gir fem nye årsverk:

Har investert nær 12 millionar

Denne veka sette Fosnavåg Pelagic i gang si nye, varsla produksjonslinje for silderogn. Med ein prislapp på nær 12 millionar håpar Roar Aasen at investeringa vil gjere verksemda endå meir konkurransedyktig.

tirsdag 01.09 2020

Havlandet lanserer ny satsing

Denne veka går Havlandet AS i gang med ei ny satsing som skal gi grobotn for utvikling og fruktbare samarbeid i Herøy kommune.

Fosnavaag Pelagic om Fosnavåg hamn:

- Uriktigheter om Fosnavåg hamn

- At ordfører fremstiller Fosnavaag Pelagic AS som syndebukken for at utdypning av havna ikke blir gjennomført faller på sin egen urimelighet, skriv dagleg leiar Roar Aasen.

Fin kontrakt til Rovde Møbel

Rovde-bedrift har fått endå ei fjør i hatten.

Kvifor ville Herøy Arbeiderparti satse på vidareutvikling av Fosnavåg fiskerihamn?

Jau, fordi Fosnavåg Pelagic og Fosnot ville satse, investere og vidareutvikle seg i hamna.

mandag 31.08 2020

– Dette var ikkje ei båtlengd føre

Søre Sunnmøre Fiskarlag seier seg svært skuffa etter kommunestyrevedtaket om å skrinlegge Fosnavåg hamn-prosjektet.

torsdag 27.08 2020

Oppdatering frå Havlandet:

– Det vert jobba på spreng

Sommarturistar har nytta heimesida, guide-appen er teken i bruk og i haust får Fosnavåg zipline. Dessutan: Tusenvis har sett promoteringsvideoen til Visit Havlandet.

torsdag 20.08 2020

138 kan bli tekne ut i streik

Til saman 138 tilsette ved totalt fem bedrifter i vårt område står i fare for å bli tekne ut i streik dersom ikkje partane i frontfagsmeklinga kjem til einigheit innan natt til fredag.

mandag 17.08 2020

Difor sende dei kafé- og gallerisaka vidare

Førre måndag vart det kjent at også Maritim og teknisk utval rår frå publikumsretta aktivitet på Mjølstaneset. I protokollen kan vi lese kvifor.

fredag 14.08 2020

Opnar barneklede-butikk i Myrvåg:

– Berre kastar meg ut i det

Som småbarnsforeldre, sakna Thomas Sætre Hauge og sambuaren eit alternativ til kjede-klebutikkane i nærområda. No tek Hauge saka i eigne hender.

Sparebank 1 Søre Sunnmøre:

Korona-pandemien har hatt avgrensa betydning for banken sitt resultat

Sparebank 1 Søre Sunnmøre sitt resultatet før skatt var på 77 millionar kroner første halvår 2020. Dette er ein reduksjon på 47,9 mill. kroner samanlikna med same periode i fjor.

tirsdag 11.08 2020

To nyopningar i Fosnavåg 13. august:

– Kanskje vi kan trekkje fleire folk til sentrum

Førstkomande torsdag vert det opningsfest hos både 4Youth og Studio Lun i Fosnavåg.

lørdag 08.08 2020

Tommel ned for restaurantplanar

Rådmannen frårår at det blir opna for publikumsretta aktivitetar på Mjølstaneset industriområde.

torsdag 06.08 2020

Tilsette skal vere smittevernpoliti

- Dersom kundar meiner de ikkje er «smittevernpoliti», så tek dei direkte feil.

onsdag 05.08 2020

Kontraktsforlenging for Havila

Dei to supplyskipa Havila Herøy og Havila Fanø er sikra oppdrag til ut mai neste  år, melder Havila Shipping i ei pressemelding.

tirsdag 04.08 2020

Roleg start for dorgarane: – Vi håper i alle fall det skal bli betre enn både i fjor, og året før

Makrelldorgarane forhasta seg ikkje med å gå på sjøen igjen etter eit resultat i underkant av forventingane då startskotet for sesongen gjekk denne veka.

Rapporterer frå makrelltokt med Kings Bay:

Stor og feit makrell

På tokt for havforskinga har Kings Bay og Eros teke store makrellfangstar sentralt i Norskehavet og ved Jan Mayen.

mandag 03.08 2020

Koronasmitte på Olympic-skip

Ein arbeidar om bord på Subsea-skipet Olympic Electra er satt i isolasjon etter å ha testa positivt for Covid-19.

Kleven-effekt på arbeidsløysetala

Med Kleven-konkursen som ei truleg årsak har Ulstein og Hareid gått forbi Herøy i arbeidsløyse.

lørdag 01.08 2020

–Stadig fleire skal ha båt

Sommaren 2020 blir omtala som tidenes båtsommar, og travelt har det vore også ved Ferd i Fosnavåg.

fredag 31.07 2020

Folk køyrer langt for å kjøpe lyd frå Bass Brothers i Fosnavåg:

- Vi har lært oss å forstå dei sosiale media, og korleis dei fungerer, og då blir folk som søv i timen forbikøyrde av ein pågåande sunnmøring

Bass Brothers har vakse seg ut av lokala i Fosnavåg sentrum og er på flyttefot til vesentleg større lokale.

torsdag 30.07 2020

Mottak også i Stokksund:

Litt konkurranse om makrellen

Det er duka for ein aldri så liten konkurranse om makrellen når også Marine Sales i Stokksund skal drive mottak denne sommaren.

mandag 27.07 2020

Karl Oskar (24) og Ole Gunnar Sævik (23) med ny storsjark og har drive:

Sjarkfiske frå før dei vart vaksne

Det gror godt rundt Holmefjorden, slik det alltid har gjort, men no er det sjarkdrift som meir enn nokon gong før skaffar rekruttering til fiskaryrket i Herøy.

fredag 03.07 2020

Metizoft med kontrakt for Statsraad Lehmkuhl, og inn i megayacht-marknaden

Metizoft skal levere sin "IHM Life Cycle Solution" til Noreg si største seglskute Statsraad Lehmkuhl. Kontrakta inneberer også IHM-inspeksjon og påfølgande IHM-oppdatering.

tirsdag 30.06 2020

Njål Sævik og Svein Leon Aure i åpent brev:

"Næringsministeren tar feil"

Til næringsminister Iselin Nybø:

Verdsleiande oppdrettar gir:

Kjempekontrakt til MMC First Process

– Denne kontrakten stadfestar at vi er i verdstoppen på leveransar til slike fartøy.

mandag 29.06 2020

Satsar på garn i Fosnavåg:

Elina opnar ein heilt ny butikk i Fosnavåg

I august opnar Studio Lun i Fosnavåg – med mykje garn og litt til ...

torsdag 25.06 2020

Theresa (25) vart oppdaga på Instagram:

Frå studiar til toppjobb

Bokentusiasten Theresa Brandal Sande (25) frå Herøy sikra draumejobben rett etter fullførte studiar.

onsdag 24.06 2020

Opnar butikk i Fosnavåg sentrum

Satsar på kle for ungdom

– Det er kjempeskummelt og veldig spennande.

lørdag 20.06 2020

Heidra etter førti år i herøyskulen

Agnes Kirste vart tysdag heidra med gullklokke for over førti års teneste i Herøy kommune.

fredag 19.06 2020

Roar Aasen meiner ringnotreiarane er kortsynte:

Trist og tragisk yngelfiske

-Vi synest det er trist og tragisk at så mange ringnotreiarar tenkjer kortsiktig profitt framfor ressursforvalting til felles beste.

onsdag 17.06 2020

Opplev Havlandet med guide i handa

– Vi har ei utruleg skattekiste i Herøy. Tenk alt det kan forteljast om! Vi har så vidt begynt.

Høgre og Frp i Herøy med klar hurtigbåtoppmoding til lokale krefter:

– No må vi dekke kaldtbordet

No som ålesundsfirmaet Cruise Service får drifte ei hurtigbåtrute mellom Stad og Ålesund, med anløp til både Fosnavåg og Sandshamn, meiner Herøy-politikarane i Høgre og Frp at det er essensielt at ein no byr fram sitt beste.

tirsdag 16.06 2020

Thon Hotel Fosnavåg opna igjen måndag:

Telefonstorm heile dagen

- Det var som å trykke på ein knapp så snart vi opna dørene, seier hotelldirektør Monica Bjørhovde.

Midtsommarmarknad i Fosnavåg sentrum

20. juni inviterer handelsforeininga og fleire andre lokale aktørar til ein stor sommarmarknad i Fosnavåg.

mandag 15.06 2020

- Denne attraksjonen vil setje Fosnavåg på kartet, vere ei spektakulær oppleving og gi ringverknadar til store delar av næringslivet

– Sjå føre deg at du svevar ned frå fjellet mot solnedgangen. Det blir ei oppleving du aldri vil gløyme.

tirsdag 26.05 2020

Herøy Janitsjar har kjempa for scenepark i 30 år

Andreas Kvalsund: – Scena i Solparken var vår idé

Ikkje berre vil sceneparken vere økonomisk positiv for lokalt musikkliv. Han vil også gje ringverknadar både til handelsstanden, kulturlivet og kommunen generelt.

mandag 25.05 2020

Sunnmørsbadet slit etter korona-krisa:

– Vi kan ikkje halde på stort lenger slik situasjonen er i dag.

– Vi kan ikkje halde på stort lenger slik situasjonen er i dag.

torsdag 14.05 2020

Sævik-familien kjøper ut Fredrik W. Mohn:

Sikrar seg full kontroll over Fjord1

På sikt er planen å utvide Fjord1 til eit integrert transport- og reiselivsselskap, der Havila og Vision Ridge Partners også skal samarbeide om Havila Kystruten.

onsdag 29.04 2020

Webjørn starta ny #challengeacceped på Facebook:

Utfordrar til lokal handel

Starta #challengeaccepted: – På denne måten kan kanskje folk få augo opp for kva som finst lokalt.

mandag 27.04 2020

Perly’s Frisør er 20 år

Feira forsiktig på gjenopningsdagen

Då Perly Christin Kopperstad var lita, klipte ho håret av dokkene til alle dei tre søstrene sine. Det var den spede byrjinga.

søndag 26.04 2020

Aurvoll og Furesund i pluss igjen etter:

Vellukka snuoperasjon

Aurvoll og Furesund er komne på rett kjøl igjen og tener pengar etter ein vellukka snuoperasjon.

lørdag 25.04 2020

Oppdraga rann ut på grunn av koronakrisa

Så fekk CleanFurn kjempejobb frå NTNU

CleanFurn, med Fatima Myrseth frå Fosnavåg i spissen, har fått i oppdrag å trekkje om 60 seter i eit auditorium på NTNU Gjøvik.

torsdag 23.04 2020

Går inn for éin million til næringsfondet

Herøy formannskap vil løyve éin million kroner til det kommunale næringsfondet.

tirsdag 21.04 2020

Må handle meir lokalt: – Vi har fått oppskrifta på korleis det kan gjerast på ein enkel måte

Herøy kommune handlar for om lag 80 millionar kroner i året, men berre ein liten del av desse kronene kjem lokale firma og handlande til gode. Det vil Svein Gjelseth ha ei endring på.

mandag 20.04 2020

Rosenlund Hamn kan få innskrenka skjenkeløyvet:

– Nei, dette kan berre ikkje bli vedteke

Rosenlund Hamn kan få ein vesentleg reduksjon i skjenketidene før dei har teke i bruk sitt nye skjenkeløyve.

søndag 19.04 2020

27. april opnar salongane igjen

Slik førebur bransjen seg

Strenge smitteverntiltak blir innførte når frisør- og velværebedrifter opnar igjen måndag 27. april. – Vi i styret til NFVB har vore med å lage rettleiaren, seier Perly Kopperstad i Herøy.

fredag 03.04 2020

Stig Remøy sin nye reketrålar er sjøsett i Tyrkia:

Sjå video frå lanseringa: Håper på leveranse i juli eller august

Denne veka vart den nye reketrålaren til Stig Remøy sjøsett ved verftet Cemre Shipyard i Istanbul. Leveringstidspunktet er enno litt uvisst og let vente på seg på grunn av korona-situasjonen i verda, men håpet er at båten kan vere klar til sommaren.

fredag 27.03 2020

Planlagd utbygging av verftet på Larsnes:

Utviding gir mindre støy

Selskapet Sinus konkluderer med at endringane i planen til Larsnes Mek. Verksted vil redusere støyen frå verftet.

torsdag 26.03 2020

Norwegian Greentech på flyttefot:

Etter ti år i industribygget til MMC på Mjølstaneset er bedrifta no på flyttefot

Heile verda opna seg for herøybedrifta då kravet om rensing av ballastvatn blei obligatorisk også for den eksisterande tonnasjen.

onsdag 25.03 2020

Zewo Chemicals satsar på Eggesbønes:

Zewo Chemicals satsar på Eggesbønes

Zewo Chemicals satsar med eigen salsorganisasjon og nytilsett salssjef på Eggesbønes.

tirsdag 24.03 2020

Unikt nytt tilbod på Meny i Fosnavåg: Ferskvarer rett frå havet

Andre plassar i landet kan dei kalle fisken fersk om han så er dagar gammal. På Meny i Fosnavåg pratar dei om timar.

Styringsgruppa reagerer:

– Ikkje rammer nok til Stad skipstunnel

Styringsgruppa for Stad skipstunnel meiner Kystverket sitt innspel til ny Nasjonal transportplan (NTP) var skuffande og overraskande.

mandag 23.03 2020

Kleven Verft har teke over og signert PSV-kontrakt

Kleven Verft skulle opphavleg utruste og ferdigstille eit plattform supplyskip (PSV) i samarbeid med Havyard. No har Kleven inngått kontrakt direkte med den kanadiske reiaren Atlantic Towing Ltd.

tirsdag 10.03 2020

Janne, Ingrid og Tina fylgjer draumen:

Opnar eigen butikk i Fosnavåg

Med stor skaparglede som grobotn har Janne Solheim, saman med døtrenene Ingrid Åse Bøe Solheim og Tina Solheim, bestemt seg for å opne eigen butikk i Fosnavåg, IJT Hobby.