Tema

torsdag 14.10 2021

Statsforvaltaren vil ikkje ha møte

tirsdag 12.10 2021

Kommunen undersøker saka etter varsel kring Vågselva

Kommunen og statsforvaltaren er kontakta i ei miljøsak som knyter seg til Vågselva i Gursken.

fredag 10.09 2021

Coop ryddar Noreg står for døra:

Inviterer til miljødugnad

Frå 11. til 19. september vert ryddeaksjonen Coop ryddar Noreg arrangert. Extra Fosnavåg og tre andre Coop-butikkar i Herøy og Sande inviterer til miljødugnad.

søndag 15.08 2021

Ville rydde i Runde hamn - Drog opp dekka med rein muskelkraft

Marko Polter i Herøy har éin viktig bodskap: – Skap den verda du sjølv vil leve i.

lørdag 14.08 2021

Lite hekking trass i mange lundefuglar på Runde

Det har vore godt med lundefugl i fuglefjellet på øya Runde på Sunnmøre. Trass i aktiviteten ser det likevel ut til at det blir ein laber hekkesesong.

lørdag 17.07 2021

Flaskepost frå sørlandsgut funnen i Herøy 22 år seinare

Niåringen Ole Johan sende flaskepost frå fjøresteinane utanfor Mandal for 22 år sidan. Nyleg kom posten fram, i Herøy!

onsdag 14.07 2021

No skal fuglane på Svinøya skjermast for eksos

Hybridisering skal sikre stabil og miljøvenleg drift av Svinøy fyr i framtida.

Mørenot med på laget når verdshava skal reinskast for plast

Med ein ny prototyp på ein plastoppsamlar skal The Ocean Cleanup fjerne nær all plast i hava. Det norske selskapet Mørenot er sterkt involvert.

tirsdag 13.07 2021

Venstre vil ha utsleppsfrie fritidsbåtar

Venstre vil at alle fritidsbåtar som blir selde her i landet skal vere utsleppsfrie innan 2030. Forskar meiner likevel at andre tiltak er viktigare.

fredag 09.07 2021

Forbausa over skroting av miljøordning i fiskeria

Miljødirektoratet føreslår å fase ut ordninga som gjer at fiskebåtar avgiftsfritt kan levere avfall dei tek opp frå sjøen. Det forundrar fiskebåtreiar Olav Remøy i Remøy Havfiske.

onsdag 30.06 2021

Den etande hagen i Djupvik-dalen

lørdag 26.06 2021

Fekk svar frå ordførar Myklebust: – Takk for brevet om ei viktig sak

Ordførar Olav Myklebust i Sande haustar takksemd frå to unge på Kvamsøya som er opptekne av at bier og humler skal overleve.

fredag 11.06 2021

- Fine ord og feitt flesk, og det hende noko i denne prosessen som eg aldri kjem til å forstå

Vi har god dekning for å hevde at vi har eit godt utvikla og moderne demokrati. Det er montert mange demokratiske sikkerheitsventilar, slik at Storting og Regjering ikkje skal gjere svært dumme val på vegner av befolkninga. At enkelte politikarar gjer feilvurderingar er menneskeleg, men i dei fleste tilfelle greier politikarane som kollektiv å gjere kloke val.

torsdag 10.06 2021

Imponerande på Nerlandsøya

– Kystlyngheiane på Nerlandsøy vil forhåpentlegvis gå ei sikrare framtid i møte, og eg er veldig imponert over tiltaket som grunneigarane her har sett i gang.

Plan for opprydding på industritomt

Sande kommune har vore på ei ny synfaring der miljø er nøkkelord.

onsdag 20.01 2021

Meiner skadepotensialet er stort

Anleggsarbeidet for nytt renseanlegg vil utgjere eit stort skadepotensiale for smoltanlegget på Moltu.

tirsdag 19.01 2021

Vil halde eit vake auge med Herøy:

- Ikkje ein einaste lokalitet med kystlynghei på Gurskøya?!

Naturvernforbundet varslar at dei vil halde eit vake auge med Herøy kommune i tida framover.