Tema

lørdag 18.09 2021

Leiar:

Frp-bastionen Ytre Søre Sunnmøre

fredag 10.09 2021

LEIAR

Når bankane driv distriktspolitikk

lørdag 04.09 2021

Hurtigruten til Mjølstaneset

For Herøy med omland ville det ha vore svært bra om Hurtigruten får fast anløpskai på Mjølstaneset. Vi kan faktisk ikkje sjå anna enn positive faktorar ved at anløpsstaden blir flytta frå Torvik til Mjølstaneset.

søndag 29.08 2021

Leiar:

Maritimt avhengig region går til val

torsdag 15.07 2021

Leiar:

Smart sommartips!

fredag 25.06 2021

Myrvåg-seksjonen - verdig eit fakkeltog

Denne vekas leiar handlar om den uventa meldinga om ambulant seksjon i Myrvåg, som kan bli "samlokalisert" til Volda.

lørdag 12.06 2021

Leiar:

- Dømet på Nerlandsøya kan vere til etterfølging for andre bygder i distriktet

Uttrykket «Look to Norway» (sjå til Norge) vart nytta av den amerikanske presidenten Franklin D. Roosevelt i 1942. Det skjedde i ein tale der han nytta nordmennene sin innsats under krigen som eit døme til etterfølging.

fredag 04.06 2021

Store satsingar - med store ringverknader

søndag 23.05 2021

Leiar:

Skredvollen ved Munkvoll stadion

Redaktøren spør om regelverket når det gjeld skred og tiltak i slike område, har blitt altfor stivbeint og vanskeleg.

mandag 17.05 2021

Leiar:

Orkla-søksmålet – ein bommert av dei sjeldne

Det er nesten litt synd at angrepet giganten Orkla retta mot Lofotprodukt vart avgjort gjennom eit forlik før saka enda i rettssalen. Der hadde mest sannsynleg Orkla tapt så det song.

søndag 18.04 2021

Leiar:

Gledeleg og viktig asfaltsatsing

Om alt dette fell på plass som planlagt, er det svært bra. Det inneber også at dei som spelar inn det lokale behovet for utbetringar, står på og får gjennomslag for sine krav og ynskje, skriv redaktør Endre Vorren.

lørdag 10.04 2021

Leiar:

Legevakt-lokalisering til å undre seg over

lørdag 27.03 2021

Leiar:

Endå ei korona-påske står for døra

lørdag 20.03 2021

Skrot tanken om å setje inn «Os»

Det er høgst forståeleg at folk og næringsliv i Sande protesterer mot planar om å få inn ei ferje på Larsnes-sambandet som har mindre dekksplass enn i dag.

torsdag 04.03 2021

leiar.

Gir spekulasjonar om det ikkje vert rydda opp

I det offentlege er det ekstra viktig at det er stell på slikt, sidan det her dreier seg om forvalting av fellesskapen sine midlar, skriv redaktør Endre Vorren

lørdag 27.02 2021

Leiar:

Hamneprosjektet kan renne ut i sanden

søndag 21.02 2021

Ein alvorleg tankevekkar

fredag 12.02 2021

Ferjebillettar som valkampsak

- Det er elles framifrå at politiske grupper kranglar så busta fyk om kven som kan syne til den beste vegen fram til rimelegare ferjereiser, skriv redaktør Endre Vorren.

lørdag 23.01 2021

Snørydding og engasjement

- Frykta for at det er mogleg at nokon kan bli krenka, kan ikkje avgrense debatten, skriv redaktør Endre Vorren.

lørdag 16.01 2021

Fantastisk flott gjort!

tirsdag 29.12 2020

Vi går mot lysare tider

… og då tenkjer eg ikkje berre på at vi har lagt bak oss den mørkaste dagen. Vi har forhåpentlegvis også lagt det mørkaste året bak oss, i alle fall i nyare tid.

fredag 18.12 2020

Leiar

Lensmannskontoret - ein prosess til å undre seg over

fredag 04.12 2020

Leiar:

Sande kommune på farefull ferd

fredag 06.11 2020

Leiar:

Tøffe tider for kommunane

Vi er inne i den tida på året då kommunedirektørane avdekkjer sine budsjettforslag, og dei folkevalde førebur seg på tøffe prioriteringar. I år verkar det – for eit fleirtal av kommunane på Sunnmøre i alle fall – ekstra vanskeleg å sy saman budsjett der ein unngår større kutt.

lørdag 31.10 2020

Helse vs. behovet for arbeidskraft

Tusenkronersspørsmålet er kor sterkt ein skal vege faktorane mot kvarandre, skriv redaktør Endre Vorren.

søndag 18.10 2020

Korona på verft må vere marerittet

Eit utbrot på eit skipsverft, med eit tresifra tal arbeidarar innom kvar einaste dag, må vere det reinaste marerittet.

fredag 25.09 2020

Korleis er det mogleg?

Underteikna er i den situasjon at han dagstøtt køyrer gjennom delar av Herøy og Sande, hovudsakleg på fylkesvegane. Dessverre har det blitt eit meir og meir etablert inntrykk at desse vegane i aukande grad lir under manglande – eller i beste fall dårleg – vedlikehald.

fredag 28.08 2020

Brønnbåtoppdraga betyr enormt mykje

Kontraktane er gull verdt. Først og fremst for dei to partane dei gjeld, men dessutan for ein underskog av bedrifter som er medverkande på slike prosjekt, skriv redaktøren i vekas leiar.

lørdag 22.08 2020

Kampen mot vegetasjonen

I siste leiar tek redaktøren opp utfordringane med den stadig aukande gjengroinga.

torsdag 09.07 2020

Leiar:

Breiddefotballen må få grønt lys

«Folk seier til meg at fotball er eit spel på liv og død. Den haldninga skuffar meg. Eg kan forsikre deg om at det er langt viktigare», skal den legendariske Liverpool-manageren Bill Shankly ein gong ha sagt.

lørdag 27.06 2020

Leiar:

Bra initiativ frå Leikanger sokneråd

"Nokre av gravsteinane har avgjort kulturhistorisk verdi. Desse treng ikkje dumpast berre fordi fjerne etterkomarar ikkje lenger vil stelle dei, eller fordi ein rett og slett ikkje har funne etterkomarane".

lørdag 20.06 2020

Det er beint ut fantastisk at det poppar opp spenstige idear for reiselivet i Herøy og Sande

- Det er flott at kommunane satsar på reiseliv, både individuelt og i fellesskap, skriv redaktør Endre Vorren.

lørdag 30.05 2020

Tid for handling

Bygg brua etter regulert plan. Lag ingen fleire omvegar og forseinkingar for dette prosjektet, skriv redaktøren i denne vekas leiar.

fredag 17.04 2020

Imponerande disiplin frå folk flest

Dei siste to vekene har det blitt registrert berre eitt nytt tilfelle av korona i Herøy og Sande. Ei slik utvikling såg vi i heile regionen. Det er truleg nokre smittetilfelle som har gått under radaren, men det er veldig lite smittespreiing lokalt. Det skuldast imponerande disiplin frå folk flest.

fredag 03.04 2020

Korona – ein trussel mot demokratiet

Det at heller ikkje publikum kan delta på møta, er i utgangspunktet eit lovbrot. Her har vi ein alvorleg trussel mot lokaldemokratiet, skriv redaktør Endre Vorren i denne vekas leiar.

lørdag 07.03 2020

- Ei av utfordringane er at ein lyssky marknad faktisk er ein direkte konkurrent til dei som driv på lovleg vis

Frå tid til anna flyt det til lokalavisa informasjon om ein del som ikkje er som det burde vere.

søndag 01.03 2020

Næringsliv i endring

Kvar veke har vi fleire nyheiter frå næringslivet. Sist veke hadde vi til dømes tre saker som alle syner at døme på omstilling og nytenking, og som alle kan reknast for å vere positive.