Tema

fredag 17.09 2021

Hjortejakta godt i gong i Herøy og Sande:

Har felt over halve kvoten

Årets hjortejakt er berre nokre veker gamal, men allereie har jaktlag både i Sande og Herøy kome halvvegs på årets kvotar.

søndag 13.06 2021

Spanderte pizza på naturbrukelevane

Som takk for innsatsen som naturbrukselevane ved Herøy vidaregåande har gjort med å fange mink i Herøy, spanderte Herøy- ordførar Bjørn Prytz pizza på klassa onsdag.

onsdag 09.06 2021

Vil heller ha freda den store hummaren

Søre Sunnmøre fiskarlag vil heller ha storleiksbegrensing enn fredingsområde for hummar i Herøy.

onsdag 12.05 2021

– Hjorten er ikkje lenger lettskremd

Sande kommune ber fylkeskommunen om å setje opp fareskilt for hjort.

fredag 16.04 2021

Klart for nye hjorteteljingar

Natt til laurdag 17. april skal det teljast hjort på Søre Sunnmøre.

fredag 08.01 2021

Kven hadde den beste avskytinga i jaktåret 2020, spør du?

Indre Herøy hjortevald hadde den beste avskytinga i jaktåret 2020.

tirsdag 01.09 2020

Årets hjortejakt er i gang:

Så mange dyr skal fellast

I natt gjekk startskotet for det som for mange er årets store hending. Vi snakkar sjølvsagt om hjortejakta. Innanfor Herøy sine kommunegrenser skal 122 dyr fellast og i Sande er talet 150.

Hjortejakt og hygiene

God hygiene er nødvendig for godt, holdbart og helsemessig trygt kjøtt etter hjorteviltjakta.

torsdag 30.07 2020

Mottak også i Stokksund:

Litt konkurranse om makrellen

Det er duka for ein aldri så liten konkurranse om makrellen når også Marine Sales i Stokksund skal drive mottak denne sommaren.

søndag 21.06 2020

Ønskjer så høg avskyting som råd

Det kan bli aktuelt med refordeling av fellingsløyve for hjort i Ytre Herøy i løpet av hausten.

fredag 19.06 2020

Roar Aasen meiner ringnotreiarane er kortsynte:

Trist og tragisk yngelfiske

-Vi synest det er trist og tragisk at så mange ringnotreiarar tenkjer kortsiktig profitt framfor ressursforvalting til felles beste.