Tema

mandag 11.01 2021

Herøy Høgre ber om tomteoversikt i Herøy og vil diskutere tilflytting:

– Bør vi tilby gratistomter?

Til det fyrste kommunestyret i januar ønskjer Herøy Høgre å sjå nærare på korleis ein kan skape meir tilflytting til kommunen. Det vil dei gjere gjennom ei drøfting av tomte- situasjonen i kommunen.

søndag 10.01 2021

Kan bli nedgravne på land - på Eggesbønes

Eit landdeponi i Eggesbømarka ved Paradisbukta kan bli endestasjon for slammet ved ei mudring av Fosnavåg hamn.

Flytta inn på omsorgssenteret og fekk nytt kommunikasjonsverktøy ...

No skriv Geir Rossland fleire dikt - med augo

– Eg treng berre hjelp til å slå han på, så kan eg gjere alt anna sjølv.

lørdag 09.01 2021

Tek tilbake sentralbordet - seier opp i Vanylven

Sentralbordet til Herøy kommune skal tilbake til Herøy rådhus.

Vil framleis ha Stokksund på fyrsteplass

Strekninga Indre Herøy kyrkje – Stokksund bør framleis ha fyrsteprioritet for veginvesteringar i Herøy.

fredag 08.01 2021

Den populære grillhytta i Fosnavåg er vandalisert:

Trist syn i klatreparken

– Kva i all verda er det som får ungdommar i Herøy til å finne på noko så destruktivt som dette?

Klagar på budsjettbehandlinga i Herøy kommunestyre:

Leine - Voldsund: Han vil at budsjettet skal behandlast på nytt

Paul Harald Leinebø har klaga på Herøy kommune sitt budsjettvedtak, men kommunedirektøren opplever ikkje at klagen er berettiga.

torsdag 07.01 2021

Naturvernforbundet slaktar konsekvensutgreiing på Koparstad:

– Eit underleg dokument

Konsekvensane av ei motocrossbana på Koparstad er så dårleg utgreidde at det beste vil vere å starte heilt på nytt igjen.

54 personar har fått korona-vaksine i Herøy og Sande:

Her får Petter første dose

– Det var godt å få tatt han. Det var berre eit lite stikk.

tirsdag 05.01 2021

Stor framgang, men slit med å bygge tillit

Herøy kommune framstår som særs godt driven, men har ei stor utfordring med å bygge opp tillit.

mandag 04.01 2021

Naudrakett og fyrverkeri starta to brannar på nyttårsaftan:

– Berre flaks at det ikkje vart storbrann

Rett før midnatt landa ein naudrakett i Huldalen og sette fyr på terrenget. 1,5 time seinare tok to etterlatne fyrverkeri fyr ein annan stad på Igesundfjellet.

tirsdag 29.12 2020

Vil du ta koronavaksinen?

Dette må vere i orden før du kan bli varsla om din tur

– Vi ber alle innbyggjarar over 18 år om å sjekke at dei er registrerte med mobiltelefonnummer i kontakt- og reservasjonsregisteret. Om du ikkje er registrert, kan du gå glipp av viktig informasjon om vaksinasjon – og andre varslingar frå kommunen din.

mandag 28.12 2020

Startar vaksinasjon mot koronaviruset i januar:

No kjem vaksinen!

Kven får vaksinen til kva tid? Kvar vert han gitt? Kostar det noko? Må ein bestille time? Og ikkje minst; er det lokale helsevesenet førebudd på det som skal skje? Les vidare, så får du svar.

søndag 20.12 2020

Ber kommunen satse på Sandebukta

Vi unge vil satse på Sandebukta fiskerihamn og ønskjer Herøy kommune med på laget.

fredag 18.12 2020

Utval ber om kriseplan for legetenesta

Samarbeidsutvalet for legetenesta vil ha ein plan for korleis Herøy sine store utfordringar med legerekruttering kan løysast.

søndag 13.12 2020

Kommunen beklagar manglande varsling

Det er kommunen sjølv som har utført trefellinga som det har kome reaksjonar på frå naboar i Bergsvegen på Bergsøya.

lørdag 12.12 2020

Posisjonen sitt budsjettforslag vedtatt med nokre tilleggspunkt frå FRP:

- Vi skal ha ei ny skuleløysing på Bergsøy

Etter ein god debatt i kommunestyret gjekk fleirtalet, ikkje uventa, inn for posisjonen sitt budsjettframlegg. Opposisjonspartia måtte nøye seg med kritiske spørsmål og nokre ekstra kulepunkt inn i budsjettet.

torsdag 10.12 2020

Strakstiltak på Toftetunet

Forholda ved Toftetunet er verre enn politikarane har trudd. No skal strakstiltak settast i gang.

Seier nei til ny avkøyrsle i Myrvåg

IOGT får ikkje lov til å etablere ei ekstra avkøyrsle frå IOGT-huset i Myrvåg.

tirsdag 08.12 2020

Politiet med kuvending – vil etablere større lensmannskontor i Myrvåg

Herøy kommune byggjer splitter nytt lensmannskontor i eit nybygg ved rådhuset. Problemet er at politiet ikkje vil flytte inn der.

mandag 07.12 2020

Føresette og FAU på Bergsøy skule er lei av å vente på nytt skulebygg og kjem med eit rop om hjelp:

– For våre barn er løpet køyrt allereie, men vi tenker aller mest på dei som har barn som skal byrje i skulen

Bodskapen frå Borga-elevane sine foreldre er klokkeklar. Ny skule må på plass snarast, og all informasjon må på bordet i samband med noverande skulebygg. – Om ein lakkerer ein rusten bil, er han framleis rusten, seier FAU-leiaren.

Dei 175 Myrvåg-pasientane som blei flytta til Fosnavåg:

Er sikra fastlege ut mai

Måndag fekk 175 personar i indre Herøy den fastlegen dei har venta på sidan dei blei overførte frå Myrvåg til Herøy legesenter.

torsdag 03.12 2020

Lokalpolitikarane skeptiske til reduksjon i talet på formannskapsmøte: – Demokrati kostar

Politikarar i Herøy formannskap er innstilte på å prøve og redusere i talet på formannskapsmøte neste år, men samtidig regjerer skepsisen om dette vil bety lange møter som strekker seg ut i nattetimane.

mandag 30.11 2020

Nye aktivitetstilbod for eldre i Herøy

I samarbeid med frivillige organisasjonar skal Herøy kommune skal starte nye aktivitetstilbod for eldre.

fredag 27.11 2020

Leiar

Når systemet sviktar

– Vi har kjempa lenge Toftetun-barna

– Vi har jobba mykje med denne saka på systemnivå, og hadde håpa at det skulle vere nok.

torsdag 26.11 2020

Kommunen set i verk akutte tiltak

Kva som blir løysinga for barna på avlastingsheimen på lang sikt vil tida vise. I mellomtida lovar kommunedirektøren å setje i verk midlertidige tiltak.

mandag 23.11 2020

Sterkare straum av folk som flyttar frå Ytre Søre

Siste tala frå Statistisk Sentralbyrå syner ein relativt sterk folketalsnedgang på Ytre Søre Sunnmøre i tredje kvartal.

Foreldre ved Toftetunet avlastingsheim:

Toftetun-barna

lørdag 21.11 2020

Herøy-politikarane klare til å satse pengar på Herøy gard utanfor museumssamarbeid:

– Skal ikkje bøye oss i striden

Kommunedirektøren si tilråding om å halde Herøy kystmuseum utanfor Stiftinga Musea på Sunnmøre møtte fullstendig støtte i Herøy formannskap.

– To fluger i ein smekk

Fleirtalet i formannskapet i Herøy gjekk tysdag inn for å arbeide vidare med det planlagde massetaket for Nerlandsøybrua på Teigeneset, mot fylkeskommunen si tilråding.

Vindfull opning av den nye Vågsholmen-brua

- Dette er ein milepåle

Laurdag vart den 27 meter lange sving-gangbrua mellom Vågsholmen og Fosnavåg sentrum offisielt opna.

Rosa Herøy etter trussel-sak

Einingsleiar Oddbjørn Solheim i politiet skrytte av kommunen si handtering av elevtrugslane på Blåhaugen i sommar då han orienterte formannskapet om nærpolitireforma på tysdag.

fredag 20.11 2020

Kjøper HAFAST-aksjar:

– Kan ikkje vere dårlegare enn Ulstein

Herøy formannskap vedtok å teikne seg aksjar for 75.000 kroner i HAFAST-sambandet.

Lukka politiske samlingar - ein uting i budsjettprosessen

torsdag 19.11 2020

Opposisjonen kritiske til fleire posisjonsframlegg:

– Får ikkje ny skule for 23 millionar

Etter budsjettframlegga var presenterte av både posisjonspartia og Høgre og Frp, oppstod det ikkje uventa diskusjon kring framlegga.

onsdag 18.11 2020

Herøy kommune skal eige Herøy gard:

Avviser samarbeidsavtale

Det er ikkje aktuelt for Herøy kommune å gi frå seg eigarskapen til Herøy kystmuseum og samlingane på Herøy.

tirsdag 17.11 2020

Reagerer med stor undring og skuffelse til leikeplasskrav på Nerlandsøya:

– Det er meiningslaust

Eit krav om to leikeplassar, berre 100 meter frå kvarandre, i eit nye byggefelt på Nerlandsøya, er firkanta og hensiktslaust, meiner tiltakshavarane bak bustadfelt-satsinga. No håpar dei politikarane kan sjå på saka på nytt.

Uroa over bølgje av skadeverk ved skular i Herøy

- Vi ser svært alvorleg på det som har skjedd, og politiet har sett i verk undersøking i alle sakene.

mandag 16.11 2020

Slik skal posisjonspartia i Herøy bruke pengar og kutte dei neste åra:

Slik skal posisjonspartia i Herøy bruke pengar og kutte dei neste åra

Posisjonspartia i Herøy har blitt samde om eit felles forslag til neste års budsjett, og økonomiplan for dei komande fire åra. – Ein fin balanse mellom både mjuke og harde verdiar, konkluderer samarbeidspartia.

søndag 15.11 2020

Ordføraren svara Kjell Runde om status for grunnkjøp i Dragsund:

– Lagt inn i budsjettet

I formannskapet denne veka svara ordføraren på Kjell Runde si etterlysing av å effektuere vedtaket om grunnkjøp i Dragsund. Pengane ligg no i budsjett og politisk sak er i kjømda, svarar Prytz.

Vil sjå nærare på hamne- og farvassavgiftene i Herøy

fredag 13.11 2020

Formannskapet gir grønt lys for Lextor Marine i Torvik og vil samstundes tenke større:

– Bør sjå på heile området

Lextor Marine med Aasmund Torvik kan glede seg over at formannskapet no gir grønt lys for å starte reguleringsendringa for næringslivseigedomen hans i Torvika. Lokalpolitikarane signaliserte at ein utover det også bør sjå nærmare på moglegheitene i Torvika.

torsdag 12.11 2020

Statens vegvesen er negative til etablering av gravplass i Frøystadvågen: – Kva gjer vi då?

Statens vegvesen stiller seg negative til etablering av gravplass i Frøystadvågen og ber om at kommunen ser etter andre stadar for gravplassplasseringa.

mandag 09.11 2020

Herøy kommune tok inn 835.000 kroner i kaivederlag:

Tre firedelar gjekk til administrasjon

Tre firedelar av Herøy kommune sine inntekter på kaiavgift i fjor gjekk med til å administrere avgiftsordninga.

Sævik uroa for elevtilbodet i fylket

Karl-Oskar Sævik og FRP stiller seg kritiske til kutt i økonomien for den vidaregåande opplæringa i samband med budsjettprosessen i Møre og Romsdal.

søndag 08.11 2020

Fryktar Ørsta vil «kuppe» HVS-tilbod

Herøy formannskap budd på kamp om VGS-tilbod.

– Dei ligg ute på gata

Medan mange skular arrangerte skuleløp og anna til inntekt for TV-aksjonen, hadde denne gjengen sin eigen innsamlingsaksjon.

fredag 06.11 2020

Leiar:

Tøffe tider for kommunane

Vi er inne i den tida på året då kommunedirektørane avdekkjer sine budsjettforslag, og dei folkevalde førebur seg på tøffe prioriteringar. I år verkar det – for eit fleirtal av kommunane på Sunnmøre i alle fall – ekstra vanskeleg å sy saman budsjett der ein unngår større kutt.

Herøy kåra til årets ungdomskommune

På Ungdommens fylkesting (UFT) i Kristiansund fredag vart Herøy utropt til årets ungdomskommune i Møre og Romsdal.

Fylkeskommunen: – Herøy må sjølv velje lokasjon for masseuttak

Tysdag vart det halde dialogmøte mellom Herøy formannskap og fylkeskommunen i eit forsøk på å avklare usikkerheitene knytt til masseuttaksspørsmålet. Men kva løysing ein går for, er enno uvisst.

Herøy vidaregåande skule får halde fram som i dag

Herøy vgs. har i samarbeid med Havila Holding AS søkt om eit YSK-tilbod innan reiseliv. No skal utdanningsutvalet ta opp fylkesstrategien for tilbod i den vidaregåande opplæringa, og her er ikkje ei ny linje tilrådd. På den andre sida ser det ut til at dagens tilbod består.

torsdag 05.11 2020

Mesteparten av budsjettprosessen går bak stengde dører, men noko veit vi:

Tøffe budsjettkutt i vente for Herøy kommune

I tillegg til ei rekke kutt innanfor helse og omsorgssektoren vil kommunedirektøren kutte i lærlingplassane i 2021. Han vil også starte på nedskjeringane innanfor oppvekstsektoren, der også skulestrukturen kan bli endra på sikt.

onsdag 04.11 2020

Brannmannskap frå Herøy og Sande skal øve på røykdykking i bustadfelt

Gjer seg klare til å tenne på hus frå 1927

Går alt etter planen, vil bebuarar langs med og rundt gamle Leinevegen kunne sjå både flammar og røyk frå eit gammalt bustadhus i bustadfeltet førstkomande laurdag.

mandag 02.11 2020

- Breidda må aukast i Kleppeåsen

At kommunen no er i gang med vegutbetring rundt Kleppeåsen er noko dei som bur i området har venta lenge på. Men kvifor blir ikkje vegen samtidig utvida i breidda, spør Geir Baade.

torsdag 29.10 2020

Reagerer på forslag om å legge ned legesenteret på Eggesbønes:

– Det er ikkje løysinga

Ifølgje Folkelista og Senterpartiet vurderer no politikarar i Herøy å seie ja til eit forslag om å samle legesentera i kommunen i Myrvåg. For dei er det lite aktuelt.

Fortvila hytteeigar i Grønhaugen:

Likheit for lova? – Eg har lov til å gå der, men å sette opp ein stige for å måle veggen ein gong kvart femte år, kan altså ikkje godtakast.

Etter at Herøy kommune sa nei til å dispensere frå avstandsreglane, og ikkje ville tillate bygging heilt inntil eigedomsgrensa, har hytteprosjektet blitt eit mareritt for Randi Urke.

Lukkast ikkje med taktikken for Sandebukta

Herøy kommune ser ikkje ut til å lukkast med taktikken for overtaking av Sandebukta fiskerihamn.

Ikkje ny bru før andre halvår 2021

Det trengst tid til planlegging av ny bru til Herøy Gard.

onsdag 28.10 2020

Bergslia barnehage 30 år:

Feira med «korona-vennleg» fest for barna

1. november fyller ytre Herøy sin einaste kommunale barnehage 30 år. Det vart feira under sola tysdag ettermiddag.

No startar influensavaksineringa

Personar som er i definerte som risikogruppe blir prioritert først. Dei kan ta kontakt med fastlege for å få sett vaksinen på legekontoret. Pasientar som har time med fastlegen sin i oktober/november kan ta vaksine når dei er inne på legetimen.

fredag 23.10 2020

Reduserer talet på utval i Herøy-politikken?

Tine Storøy vil endre utvalsstrukturen. Kommunedirektøren kan tenke seg færre kommunestyrerepresentantar.

torsdag 22.10 2020

Førebur seg på nye lovendringar i barnehagane – dette er det de må vite: – Har eit godt grunnlag

Over nyttår får vi nye lovendringar som ein vonar skal trygge omsorgsmiljøet i norske barnehagar endå meir. I Herøy er ein godt i gang med implementeringa, og ein førebur no lokale barnehagar på korleis endringane grip inn i den daglege drifta.

mandag 19.10 2020

Så mykje gav innbyggjarar i Herøy og Sande til TV-aksjonen 2020

Sjå kva dei fekk inn i Herøy og Sande

I Herøy er det til no samla inn totalt 337.125 kroner til årets TV-aksjon. Frå Sande er det kome inn 115.103 kroner, altså heile 46,77 kroner i snitt per innbyggjar. Det meste kjem frå private.

torsdag 15.10 2020

Helge Ringstad fortvilar etter kommunalt anleggsarbeid

Fekk vatn i garasjen

Etter at kommunen starta på eit anleggsarbeid ved Nykreim-feltet på Leikong for over 6 månadar sidan, skal nærmaste nabo ha fått vatn i garasjen sin fire gongar.

onsdag 14.10 2020

Elevane på Nerlandsøya sykla og gjekk 1196 kilometer

Nerlandsøy skule blei den tiande beste skulen i Møre og Romsdal i årets Beintøft-konkurranse.

fredag 09.10 2020

Rådhusnaboar har klaga på tilkomsten til nytt parkeringshus - dette er Fylkesmannen sitt svar

Fylkesmannen har avvist klagen frå naboar til Herøy rådhus på kommunen sitt vedtak om å nytte Kjøpmannsgata som tilkomst til parkeringshuset.

mandag 05.10 2020

Slik markerer vi Verdsdagen for psykisk helse i Herøy

Verdsdagen for psykisk helse er 10. oktober. I år handlar verdsdagen for psykisk helse og markeringa om å spørje meir.

søndag 04.10 2020

Har framleis ikkje gjennomført tomtekjøp

– Kjøper ein ikkje tomta forstår eg ikkje kva kommunen held på med. Då held ein folk for narr.

fredag 02.10 2020

Kritisk til forslag om å fjerne fagdagar

Ap-politikar Camilla Kvalsvik Aksnes slo eit slag for fagdagane då kommunestyret diskuterte den økonomiske stoda i Herøy kommune.

onsdag 30.09 2020

Klar tale om museumskonsolideringa på Sunnmøre:

–Dette finn vi oss ikkje i

Skal Herøy kystmuseum få halde fram under paraplyen til Musea på Sunnmøre, må kommunen gi frå seg eigedomsretten til alt av bygningar og 90 mål jord på Herøy.

onsdag 23.09 2020

Kommunedirektør Trond Arne Aglen før lovlegkontrollen:

– Hamnevedtaket var lovleg

Kommunedirektøren meiner saksopplysningane var gode nok til å fatte eit lovleg vedtak under den første handsaminga av hamnesaka. Heller ikkje møteleiinga var i strid med lovverket, konkluderer han.

Fiskerihamner lagt ut for sal – men kommunane kan få ein siste sjanse

Foreiningar med allmennyttige føremål kan no kjøpe både Haugsholmen og Sandebukta fiskerihamn.

Får ikkje spelemidlar til Sceneparken i Fosnavåg

Herøy kommune kjem ikkje med på årets tildeling av spelemidlar til den planlagde Sceneparken i Fosnavåg.

tirsdag 22.09 2020

Framleis stengde venterom ved legekontora, men:

Vil opne så snart det let seg gjere

Herøy kommune ser på ulike løysingar for å kunne opne venteromma ved legesentera igjen, så snart det er mogleg.

Bubilparken i Fosnavåg opna og laga:

Liv og røre i sentrum

Tonen vart sett for opninga av Bubilparken i Fosnavåg av fiolin-elevane til Herøy kulturskule, med irske og norske låtar. Snora var festa og det einaste som no måtte gjerast var å klippe ho.

søndag 20.09 2020

Nytt Mowi-areal vart mykje billegare: – Det er kjekt at vi kan ha slike saker

Utvidinga av industriarealet ved Mowi vart nær 1,2 millionar kroner billegare enn forventa.

lørdag 19.09 2020

Slik vil Herøy ta vare på privathistoriske verdiar

Formannskapet har bestemt at Herøy kommune skal inngå avtale om privatarkiv.

torsdag 17.09 2020

Blodraude tal bekymrar Herøy-politikarane:

Fryktar ein må bruke 25 millionar av sparepengane

Formannskapet i Herøy vil ha betre svar frå administrasjonen om kva som blir gjort for å sikre eit driftsnivå som samsvarar med budsjettet. Kommunedirektøren vil på si side ha ein slutt på rammekutta.

søndag 13.09 2020

Herøy brann og redning har blitt kursa i førstehjelp:

– Vi er ofte først på staden, og då er all førstehjelpskunnskap gull verdt

I mange tilfelle er brannvesenet første instans som når fram til skadde eller sjuke. Då er god kunnskap om akutt førstehjelp avgjerande viktig.

fredag 11.09 2020

Slutt for Fosnavåg Nyskapingspark:

Ber om ønske for framtidig tilbod

Tre år etter opninga er Fosnavåg Nyskapingspark avvikla. Næringslivssjefen i Havlandet ber no om innspel i arbeidet med utforminga av eit nytt gründer-tilbod.

tirsdag 08.09 2020

Trond Arne Aglen svarar Herøy Høgre om hamne-omkamp

Herøy Høgre har bede om ei ny politisk handsaming av Fosnavåg Hamn-saka, då dei meiner grunnlaget for saka ikkje var godt nok då kommunestyre fatta vedtak. No svarar kommunedirektør Aglen på Høgre sitt ønskje om å halde tilbake kommunestyret sitt hamnevedtak.

søndag 06.09 2020

Kort møte i formannskapet – men sak om godtgjersle ikkje enkel

Godtgjersle for kommunale viltoppgåver er viktig, men kan vere vanskeleg å sette seg inn i.

Aleksander Tarberg (KrF) er spørjande til om Herøy kommune følger sjølvkostprinsippet

– Har desidert høgst gebyr på avlaup

Sjølvkost på vatn og avlaup blir prioritert først når Herøy kommune skal gjennomføre ein forvaltningsrevisjon.

lørdag 05.09 2020

Herøy formannskap vil leite fram gamle innspel, men også arrangere nytt folkemøte om byutvikling

Formannskapet vedtok denne veka å sette ned ei arbeidsgruppe som skal få fart på utviklinga av Fosnavåg. Dialog med innbyggarane blir sentralt.

torsdag 03.09 2020

Flyttar NAV-kontoret frå Herøy til Hareid?

Herøyværingane risikerer å måtte reise til Hareid om ein skal besøke NAV- kontoret.

onsdag 02.09 2020

Prytz svara om UFO:

I rute til september-opning

Ordføraren meiner alt går som planlagt med det komande UFO-tilbodet.

fredag 28.08 2020

Kommuneadvokaten slår tilbake mot skuldingar om politiske ytringar og inhabilitet

Kommuneadvokat Reidar Andresen meiner det ville vore ein unnlatingssynd om han ikkje trekte fram konkrete risikoelement i Fosnavåg hamn-prosjektet. Påstandar om eigeninteresser i saka karakteriserer han som heilt grunnlause.

torsdag 27.08 2020

Kosta kommunen 243.000 kroner

Intensivbelysninga på Eggesbønes og i Tjørvåg hadde ein totalkostnad på nær 450.000 kroner.

onsdag 26.08 2020

Endå færre parkeringsplassar

Det vert færre og færre parkeringsplassar rundt Herøy rådhus.

mandag 24.08 2020

Startar opp reguleringsarbeid – men kaivalet er ikkje teke

Herøy kommune startar opp reguleringsarbeidet for ny kai vest på Mjølstaneset.

fredag 21.08 2020

Skal undersøke kloakk-samarbeid

Nye leidningar for vatn og straum er snart på plass på Bø og Sande. Men kva skjer med kloakken?

Planlegg drift utan avtale

Fastlåst mellom Musea på Sunnmøre og Herøy kommune

Herøy kommune og Musea på Sunnmøre står framleis steilt mot kvarandre i spørsmålet om kven som skal eige Herøy kystmuseum.

tirsdag 18.08 2020

96 fyrsteklassingar byrja på skule i Herøy denne veka, 20 i Sande:

Slik møter elevane i Herøy og Sande ein annleis skulestart

I år er det 96 spente fyrsteklassingar som har byrja på skulen i Herøy. I Sande er talet 20. No ventar eit år med læring, nye opplevingar og, sjølvsagt, smittevern.

mandag 17.08 2020

Difor sende dei kafé- og gallerisaka vidare

Førre måndag vart det kjent at også Maritim og teknisk utval rår frå publikumsretta aktivitet på Mjølstaneset. I protokollen kan vi lese kvifor.

fredag 14.08 2020

Risikoen er for stor:

Kommunedirektøren vil avslutte hamnesaka

Stor økonomisk risiko får kommunedirektøren til å tilrå at ein ikkje går vidare med utdjuping av Fosnavåg hamn.

torsdag 13.08 2020

Overraska og skuffa over negativ tilråding til kafé- og galleriplanar på Mjølstaneset

– Dette er vår moglegheit til å gi eit bidrag til vårt lokalsamfunn, og til kommunen si satsing på turisme.

– Dersom nokon ønskjer å investere i ei slik satsing, er det forunderleg at ikkje politikarane og andre, i desse tider, støtter og applauderer alle som tek initiativ til ny nærings- verksemd.

tirsdag 11.08 2020

Vil forkøyrsregulere alle fylkesvegar

Rådmannen vil at alle fylkesvegane i Herøy skal forkøyrsregulerast med strekninga Fosnavåg sentrum til Nerlandsøy som fyrste prosjekt.

Klagar på tapt H-parkering ved rådhuset

Talet på handikapparkering ved Herøy rådhus er kraftig redusert.

lørdag 08.08 2020

Tommel ned for restaurantplanar

Rådmannen frårår at det blir opna for publikumsretta aktivitetar på Mjølstaneset industriområde.