Tema

torsdag 07.01 2021

54 personar har fått korona-vaksine i Herøy og Sande:

Her får Petter første dose

– Det var godt å få tatt han. Det var berre eit lite stikk.

mandag 14.12 2020

Kommunestyret går inn for tredelt ferieavvikling i helse og omsorg: – Må sikre kompetansen

Folkelista sin Eilert Geir Kvalsvik drøfta forslaget om å innføre ei tredelt ferieavvikling i helse og omsorgssektoren i Herøy, og fekk svar frå kommunedirektøren om planane.

torsdag 10.12 2020

Strakstiltak på Toftetunet

Forholda ved Toftetunet er verre enn politikarane har trudd. No skal strakstiltak settast i gang.

fredag 27.11 2020

– Vi har kjempa lenge Toftetun-barna

– Vi har jobba mykje med denne saka på systemnivå, og hadde håpa at det skulle vere nok.

torsdag 26.11 2020

Kommunen set i verk akutte tiltak

Kva som blir løysinga for barna på avlastingsheimen på lang sikt vil tida vise. I mellomtida lovar kommunedirektøren å setje i verk midlertidige tiltak.

mandag 23.11 2020

Foreldre ved Toftetunet avlastingsheim:

Toftetun-barna

torsdag 12.11 2020

Kommunedirektøren har foreslått å avvikle kvardagsrehabiliteringsteamet: – Meir spart på å la vere

Etter eit år med dokumentert effekt, har Herøy kommune likevel foreslått å avvikle tilbodet som reduserer og/eller utset hjelpebehovet til eldre. Det er ikkje å spare pengar, meiner teamet bak tenesta.

torsdag 29.10 2020

Legestreiken råkar kvelds og helgelegevaktene hardt i Herøy og Sande:

- Krevjande og uheldig med ein pågåande pandemi

Frå måndag av går tre legar i Herøy ut i streik, noko som gjer utslag i vaktlistene for kvelds- og helgelegevaktene i kommunen, også for Sande.

fredag 02.10 2020

Kritisk til forslag om å fjerne fagdagar

Ap-politikar Camilla Kvalsvik Aksnes slo eit slag for fagdagane då kommunestyret diskuterte den økonomiske stoda i Herøy kommune.

søndag 13.09 2020

Larsnes-klinikk under lupa

- Ikkje alle konsekvensar verkar heilt gjennomtenkte, sa ordføraren.

Dagpasientar i Sande kommune

Korleis kan Sande kommune berre gløyme ei pasientgruppe på denne måten? skriv ein pårørande i dette innlegget.

fredag 11.09 2020

Kritisk til stans i heimehjelp

Mange opplevde stopp i heimehjelpa i ferien.

onsdag 10.06 2020

Kommuneoverlegen og psykologen har sagt opp

Ekteparet Gottliebsen flyttar frå Herøy rundt eit halvår etter at dei tok til i kommunen.

lørdag 06.06 2020

Herøy kommunestyre førebudde på å snu alle steinar for å unngå kjempesmell:

KrF ville sjå på skulestrukturen

Fleire av dei folkevalde i Herøy innser no at krava dei har stilt til helse og omsorgssektoren er for tøffe. No startar jobben med å finne løysinga som gjer at ein unngår det varsla meirforbruket på over 20 millionar kroner.

fredag 05.06 2020

Samrøystes inn for nytt utval i Herøy: Dette blir deira oppgåve

Eit eige utval får i oppgåve å finne løysingane som sikrar meir effektiv helse og omsorgsdrift i Herøy.

mandag 25.05 2020

Vil ha opprydding i helse- og omsorg i Herøy

På lengre sikt må vi jobbe for at fleire eldre skal greie seg sjølve lenger, ved tilrettelegging i heimen og ved å tilby trygge eldrebustadar, skriv Karl-Oskar Sævik (Frp).

mandag 23.03 2020

– Vi skal kunne sikre dei som er sjuke og verne andre for smitte

Smittevernoverlege, Bjørn Martin Aasen, omtalar koronasituasjonen i Herøy som oversiktleg på noverande tidspunkt. I Sande går arbeidet også greitt melder kommuneoverlegen.

torsdag 12.03 2020

Må tenke utradisjonelt i legerekrutteringa

onsdag 11.03 2020

Utsett HerøyLAN på ubestemt tid:

- Forstår at dette er drit for mange

Det er med tungt hjarte at styret i HerøyLAN har valt å utsette årets LAN-arrangement på ubestemt tid. Men, «her må vi vere solidariske», konkluderer dei.

Avlyser dansegallaen i Fiskarhallen:

– Smittevern i førarsetet

Arrangement-styret bak den store dansegallaen i Fiskarhallen i april har bestemt seg for å avlyse arrangementet med omsyn til smittevern og det nye koronaviruset, Covid-19.