Tema

onsdag 10.06 2020

Kommuneoverlegen og psykologen har sagt opp

Ekteparet Gottliebsen flyttar frå Herøy rundt eit halvår etter at dei tok til i kommunen.

lørdag 06.06 2020

Herøy kommunestyre førebudde på å snu alle steinar for å unngå kjempesmell:

KrF ville sjå på skulestrukturen

Fleire av dei folkevalde i Herøy innser no at krava dei har stilt til helse og omsorgssektoren er for tøffe. No startar jobben med å finne løysinga som gjer at ein unngår det varsla meirforbruket på over 20 millionar kroner.

fredag 05.06 2020

Samrøystes inn for nytt utval i Herøy: Dette blir deira oppgåve

Eit eige utval får i oppgåve å finne løysingane som sikrar meir effektiv helse og omsorgsdrift i Herøy.

mandag 25.05 2020

Vil ha opprydding i helse- og omsorg i Herøy

På lengre sikt må vi jobbe for at fleire eldre skal greie seg sjølve lenger, ved tilrettelegging i heimen og ved å tilby trygge eldrebustadar, skriv Karl-Oskar Sævik (Frp).

mandag 23.03 2020

– Vi skal kunne sikre dei som er sjuke og verne andre for smitte

Smittevernoverlege, Bjørn Martin Aasen, omtalar koronasituasjonen i Herøy som oversiktleg på noverande tidspunkt. I Sande går arbeidet også greitt melder kommuneoverlegen.

torsdag 12.03 2020

Må tenke utradisjonelt i legerekrutteringa

onsdag 11.03 2020

Utsett HerøyLAN på ubestemt tid:

- Forstår at dette er drit for mange

Det er med tungt hjarte at styret i HerøyLAN har valt å utsette årets LAN-arrangement på ubestemt tid. Men, «her må vi vere solidariske», konkluderer dei.

Avlyser dansegallaen i Fiskarhallen:

– Smittevern i førarsetet

Arrangement-styret bak den store dansegallaen i Fiskarhallen i april har bestemt seg for å avlyse arrangementet med omsyn til smittevern og det nye koronaviruset, Covid-19.