Tema

søndag 01.11 2020

Legestreiken er over

Regjeringa har søndag 1. november valt å gripe inn i legestreiken med tvungen lønnsnemnd. Legane går tilbake til arbeid umiddelbart.

torsdag 29.10 2020

Reagerer på forslag om å legge ned legesenteret på Eggesbønes:

– Det er ikkje løysinga

Ifølgje Folkelista og Senterpartiet vurderer no politikarar i Herøy å seie ja til eit forslag om å samle legesentera i kommunen i Myrvåg. For dei er det lite aktuelt.

onsdag 28.10 2020

No startar influensavaksineringa

Personar som er i definerte som risikogruppe blir prioritert først. Dei kan ta kontakt med fastlege for å få sett vaksinen på legekontoret. Pasientar som har time med fastlegen sin i oktober/november kan ta vaksine når dei er inne på legetimen.

mandag 26.10 2020

– Vegar rundt alle vasspyttar blir no laga med påskot om at det er bra for folkehelsa

Planane om ein natursti ved Myklebustvatnet møter sterk motstand i Naturvernforbundet.

fredag 16.10 2020

Lisbeth Nykrem og Anders Vaagen fekk reise heim med premature Aksel etter berre ei veke

Dei første i fylket med fulldigital heimeoppfylging

I staden for å vere opptil fleire veker på Nyfødt intensiv, fekk Lisbeth Nykrem og Anders Vaagen ta med seg vesle Aksel heim til Gursken, der dei fekk digital oppfylging via Skype.

mandag 05.10 2020

Slik markerer vi Verdsdagen for psykisk helse i Herøy

Verdsdagen for psykisk helse er 10. oktober. I år handlar verdsdagen for psykisk helse og markeringa om å spørje meir.

lørdag 03.10 2020

Rosa sløyfe-aksjonen rundt hjørnet:

– Trim for ei god sak!

Herøy-ordførar Bjørn Prytz slår fast at han har dobbel grunn til å støtte Rosa Sløyfe-aksjonen.

onsdag 23.09 2020

Da Mathilde fekk kreft

Bar­ne­kreft. Or­det i seg sjølv er nok til å grøs­se. Kva gjer du når den kjæraste du har vert livs­tru­gan­de sjuk?

torsdag 03.09 2020

Covid-19:

Herøyvering testa positivt

Herøy kommune stadfestar at ein person frå Herøy har testa positiv for Covid -19 (koronavirus) i utlandet. Ved innreise til Norge var testen negativ.

mandag 31.08 2020

Snart skal Adele Elvira (5) bli kvitt maska og får peg:

– Ho har vore medisinsk stabil lenge

Då Adele Elvira fekk diagnosen SMA type 1 i 2015, hadde ho ei forventa levetid på 2–3 år. No har ho fylt 5 og er medisinsk stabil. Neste haust byrjar Fosnavåg-jenta på skulen.

torsdag 20.08 2020

Avdelingsleiar Runa Bakke summerer opp:

Slik er legesituasjonen no

Vikarar har slutta, vikarar har starta, éin er i barselpermisjon, nye legar kjem og 1. september sluttar kommuneoverlegen.

søndag 09.08 2020

Portrett:

Eventyraren som aldri gir opp

Då Marita Pettersen (60) skreiv seg ut av Radiumhospitalet som 30-åring, starta ho på ei mental leveliste. Sidan har ho vore døden nær fleire gongar. Det hindra henne aldri i å utforske livet.

fredag 07.08 2020

Leiar i pensjonistforbundet:

- Vi manglar helsearbeidarar i Norge - tida er i ferd med å renne ut

- Vi mangler helsearbeidere i Norge – nå kommer erkjennelsen, skriver Mellvin Steinsvoll.

torsdag 06.08 2020

Krisestaben i Sande har konkludert:

Krisestaben i Sande har konkludert:

Sande kommune vil førebels ikkje innføre eigne karantenereglar for tilreisande frå utlandet.

Innskjerpa koronareglar for besøk

Sande kommune har allereie innført karantenetid for besøkande ved Sandetun omsorgssenter.

onsdag 05.08 2020

Siste om koronasituasjonen i Sande:

Resultatet til den utanlandske arbeidaren er klart

Samtlege ti som tysdag blei sette i isolasjon i Sande, er no ute igjen.

søndag 02.08 2020

Terapeutisk hagebruk på Brekkegarden:

Terapiprosjekt for folk med angst- og depresjonslidingar

– Dess meir eg læ­rer, dess meir skep­tisk blir eg til sånn gam­mal­dags psy­ko­lo­gi der ein for ein kvar pris skal snak­ke folk fris­ke el­ler gi dei ei pil­le.

torsdag 30.07 2020

Fortsatt høg koronaberedskap

– Vi må leve etter «den nye normalen»

Sjølv om vi ikkje har hatt tilfelle av Covid-19 i Herøy sidan mars, må vi opretthalde beredskapen og leve etter «den nye normalen».

lørdag 25.04 2020

Fysioterapeutane er i gang igjen:

– Kan føle seg trygge

Fysioterapeut i Herøy Roger Kvalsvik seier dei no føler seg trygge på å kome i gang igjen med fysioterapeut-tilbodet lokalt. Han kan elles gi oss eit lite innblikk i situasjonen for den viktige helsefunksjonen no i koronakrisa.

fredag 24.04 2020

Smittevernoverlegen orienterte og svara på spørsmål frå formannskapet:

– Alle små koronatiltak er nødvendige

Koronatelefonen, gravferder, handball, drive-in-kino og 17. mai var mellom temaa som Herøy formannskap ville ha meir informasjon om då smittevernoverlege Bjørn Martin Aasen gjesta tysdagens møte.

mandag 23.03 2020

– Vi skal kunne sikre dei som er sjuke og verne andre for smitte

Smittevernoverlege, Bjørn Martin Aasen, omtalar koronasituasjonen i Herøy som oversiktleg på noverande tidspunkt. I Sande går arbeidet også greitt melder kommuneoverlegen.