Tema

mandag 12.04 2021

Ordførarane i Ulstein og Hareid:

– Hadde fått det billegare og betre enn i dag

Ordførarane i Ulstein og Hareid føler behov for å nyansere bildet som er teikna i saka om det moglege legevaktsamarbeidet på Ytre Søre Sunnmøre.

fredag 26.03 2021

Herøy får stort tilskot til helsestasjons- og skulehelseteneste

søndag 21.03 2021

Etterlyste grundigare utgreiing om psykososialt kriseteam

Politikarane i Herøy formannskap var langt på veg nøgde med den reviderte beredskapsplanen i Herøy, men hadde likevel nokre punkt dei ønskjer klarleik rundt.

søndag 07.03 2021

Tilrår utvida legevaktsamarbeid

Kommunedirektøren tilrår utvida deltaking for Herøy i Søre Sunnmøre legevakt.

lørdag 06.03 2021

Brukarane av helsetenester skal få meir å seie

Gjennom nye brukarutval skal folk i Herøy få meir å seie i høve til helse- og omsorgstenester.

Tannlegepersonell må prioriterast

Tannlegar høyrer til gruppa av helsepersonell som skal prioriterast for Covi-19- vaksinering.

torsdag 25.02 2021

100 i helsevesenet i Herøy får første dose torsdag

Torsdag tek Herøy kommune i bruk AstraZeneca-vaksinen, som no skal gå til helsepersonell under 65 år. Samtidig har vaksineringa av dei over 80 stoppa litt opp på grunn av forseinkna levering.

søndag 14.02 2021

No kan alle få fastlege

Tre nye legar er komne på plass ved Herøy legesenter.

Kvar ligg vi an i løypa med koronavaksinering?

Totalt har om lag 190 personar over 80 år fått koronavaksinen. Det betyr at vi er over halvvegs for denne gruppa, men framleis er det ein del som må vente litt til før dei får tildelt time.

onsdag 10.02 2021

Legesituasjonen i Herøy:

Kommentar til legesituasjonen i Herøy: Veit dei gamle alltid best, spør lege Torill Myklebust.

Etter fleire lesarinnlegg frå tidlegare kollegaer, så kan det vere greitt at den yngre garde også tek bladet frå munnen. For det er nettopp som Per Steinar Runde seier, det er den som har skoen på som veit kvar den trykkjer.

fredag 22.01 2021

Inviterer til fagdag om covid-19 og eldre

"covid-19 og eldre" er tema når ein for første gong inviterer til heildigital fagdag i geriatri.

onsdag 20.01 2021

Vaksinering i Herøy

Snart ringjer vi deg over 80

No startar vi snart med vaksinering for alle innbyggarar over 80 år. Dei første får vaksine i veke 4. Det vil seie neste veke.

B. Chr. Christiansen om legesituasjonen: Jeg kan ikke løse problemet for Herøy kommune, men jeg kan velment tilby et forslag til en åpning til en løsning

Desverre så har det ved avgang av de tidligere faste legene, ikke latt seg gjøre å erstatte dem på Eggesbønes.

torsdag 07.01 2021

54 personar har fått korona-vaksine i Herøy og Sande:

Her får Petter første dose

– Det var godt å få tatt han. Det var berre eit lite stikk.

tirsdag 29.12 2020

Vil du ta koronavaksinen?

Dette må vere i orden før du kan bli varsla om din tur

– Vi ber alle innbyggjarar over 18 år om å sjekke at dei er registrerte med mobiltelefonnummer i kontakt- og reservasjonsregisteret. Om du ikkje er registrert, kan du gå glipp av viktig informasjon om vaksinasjon – og andre varslingar frå kommunen din.

søndag 20.12 2020

Silje i endring

torsdag 10.12 2020

– Korona-staben i Sande har gjort ein kjempejobb

Sande kommune har eit lite helseapparat, men har levert så det held under pandemien. No kjem det rosande ord om innsatsen i eit politisk vedtak.

tirsdag 08.12 2020

Medi3 er tildelt ny avtale innan kirurgi

Helse Midt-Norge har tildelt Medi3 ein ny avtale innan kirurgi i perioden fram til 2025.

mandag 07.12 2020

Dei 175 Myrvåg-pasientane som blei flytta til Fosnavåg:

Er sikra fastlege ut mai

Måndag fekk 175 personar i indre Herøy den fastlegen dei har venta på sidan dei blei overførte frå Myrvåg til Herøy legesenter.

søndag 01.11 2020

Legestreiken er over

Regjeringa har søndag 1. november valt å gripe inn i legestreiken med tvungen lønnsnemnd. Legane går tilbake til arbeid umiddelbart.

torsdag 29.10 2020

Reagerer på forslag om å legge ned legesenteret på Eggesbønes:

– Det er ikkje løysinga

Ifølgje Folkelista og Senterpartiet vurderer no politikarar i Herøy å seie ja til eit forslag om å samle legesentera i kommunen i Myrvåg. For dei er det lite aktuelt.

onsdag 28.10 2020

No startar influensavaksineringa

Personar som er i definerte som risikogruppe blir prioritert først. Dei kan ta kontakt med fastlege for å få sett vaksinen på legekontoret. Pasientar som har time med fastlegen sin i oktober/november kan ta vaksine når dei er inne på legetimen.

mandag 26.10 2020

– Vegar rundt alle vasspyttar blir no laga med påskot om at det er bra for folkehelsa

Planane om ein natursti ved Myklebustvatnet møter sterk motstand i Naturvernforbundet.

fredag 16.10 2020

Lisbeth Nykrem og Anders Vaagen fekk reise heim med premature Aksel etter berre ei veke

Dei første i fylket med fulldigital heimeoppfylging

I staden for å vere opptil fleire veker på Nyfødt intensiv, fekk Lisbeth Nykrem og Anders Vaagen ta med seg vesle Aksel heim til Gursken, der dei fekk digital oppfylging via Skype.

mandag 05.10 2020

Slik markerer vi Verdsdagen for psykisk helse i Herøy

Verdsdagen for psykisk helse er 10. oktober. I år handlar verdsdagen for psykisk helse og markeringa om å spørje meir.

lørdag 03.10 2020

Rosa sløyfe-aksjonen rundt hjørnet:

– Trim for ei god sak!

Herøy-ordførar Bjørn Prytz slår fast at han har dobbel grunn til å støtte Rosa Sløyfe-aksjonen.

onsdag 23.09 2020

Da Mathilde fekk kreft

Bar­ne­kreft. Or­det i seg sjølv er nok til å grøs­se. Kva gjer du når den kjæraste du har vert livs­tru­gan­de sjuk?

torsdag 03.09 2020

Covid-19:

Herøyvering testa positivt

Herøy kommune stadfestar at ein person frå Herøy har testa positiv for Covid -19 (koronavirus) i utlandet. Ved innreise til Norge var testen negativ.

mandag 31.08 2020

Snart skal Adele Elvira (5) bli kvitt maska og får peg:

– Ho har vore medisinsk stabil lenge

Då Adele Elvira fekk diagnosen SMA type 1 i 2015, hadde ho ei forventa levetid på 2–3 år. No har ho fylt 5 og er medisinsk stabil. Neste haust byrjar Fosnavåg-jenta på skulen.

torsdag 20.08 2020

Avdelingsleiar Runa Bakke summerer opp:

Slik er legesituasjonen no

Vikarar har slutta, vikarar har starta, éin er i barselpermisjon, nye legar kjem og 1. september sluttar kommuneoverlegen.

søndag 09.08 2020

Portrett:

Eventyraren som aldri gir opp

Då Marita Pettersen (60) skreiv seg ut av Radiumhospitalet som 30-åring, starta ho på ei mental leveliste. Sidan har ho vore døden nær fleire gongar. Det hindra henne aldri i å utforske livet.

fredag 07.08 2020

Leiar i pensjonistforbundet:

- Vi manglar helsearbeidarar i Norge - tida er i ferd med å renne ut

- Vi mangler helsearbeidere i Norge – nå kommer erkjennelsen, skriver Mellvin Steinsvoll.

torsdag 06.08 2020

Krisestaben i Sande har konkludert:

Krisestaben i Sande har konkludert:

Sande kommune vil førebels ikkje innføre eigne karantenereglar for tilreisande frå utlandet.

Innskjerpa koronareglar for besøk

Sande kommune har allereie innført karantenetid for besøkande ved Sandetun omsorgssenter.

onsdag 05.08 2020

Siste om koronasituasjonen i Sande:

Resultatet til den utanlandske arbeidaren er klart

Samtlege ti som tysdag blei sette i isolasjon i Sande, er no ute igjen.

søndag 02.08 2020

Terapeutisk hagebruk på Brekkegarden:

Terapiprosjekt for folk med angst- og depresjonslidingar

– Dess meir eg læ­rer, dess meir skep­tisk blir eg til sånn gam­mal­dags psy­ko­lo­gi der ein for ein kvar pris skal snak­ke folk fris­ke el­ler gi dei ei pil­le.

torsdag 30.07 2020

Fortsatt høg koronaberedskap

– Vi må leve etter «den nye normalen»

Sjølv om vi ikkje har hatt tilfelle av Covid-19 i Herøy sidan mars, må vi opretthalde beredskapen og leve etter «den nye normalen».

lørdag 25.04 2020

Fysioterapeutane er i gang igjen:

– Kan føle seg trygge

Fysioterapeut i Herøy Roger Kvalsvik seier dei no føler seg trygge på å kome i gang igjen med fysioterapeut-tilbodet lokalt. Han kan elles gi oss eit lite innblikk i situasjonen for den viktige helsefunksjonen no i koronakrisa.

fredag 24.04 2020

Smittevernoverlegen orienterte og svara på spørsmål frå formannskapet:

– Alle små koronatiltak er nødvendige

Koronatelefonen, gravferder, handball, drive-in-kino og 17. mai var mellom temaa som Herøy formannskap ville ha meir informasjon om då smittevernoverlege Bjørn Martin Aasen gjesta tysdagens møte.

mandag 23.03 2020

– Vi skal kunne sikre dei som er sjuke og verne andre for smitte

Smittevernoverlege, Bjørn Martin Aasen, omtalar koronasituasjonen i Herøy som oversiktleg på noverande tidspunkt. I Sande går arbeidet også greitt melder kommuneoverlegen.